Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US fy-NL
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-short-desc
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to trick you into installing programs that harm your browsing experience (for example, by changing your homepage or showing extra ads on sites you visit).
fy-NL
{ -brand-short-name } hat dizze side blokkearre, omdat dizze probearje kinne soe jo programma’s ynstallearje te litten dy’t skea oan jo surfûnderfining tabringe kinne (bygelyks troch jo startside te wizigjen of ekstra advertinsjes te toanen op websites dy’t jo besykje).
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.