Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US fi
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-duplicate-warning-message
en-US
{ $shortcut } is being used as a shortcut in more than one case. Duplicate shortcuts may cause unexpected behavior.
fi
{ $shortcut } on käytössä pikanäppäimenä enemmän kuin yhdessä tapauksessa. Päällekkäiset pikanäppäimet saattavat aiheuttaa odottamatonta käytöstä.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.