Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US fi
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
fi
Sosiaaliset verkot asettavat seuraimia muille verkkosivuille, ja niiden avulla sinua sekä tekemisiäsi voidaan seurata verkossa. Tämä mahdollistaa sosiaalisen median yhtiöiden kerätä sinusta enemmän tietoa kuin mitä itse jaat sosiaalisen median profiileissa.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.