Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US fi
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
fi
Selaimen kirjanmerkki- ja sivuhistoriatoiminnot eivät ole käytössä, koska jokin { -brand-short-name }in tiedostoista on toisen ohjelman käytössä. Jotkin tietoturvallisuusohjelmat voivat aiheuttaa tämän ongelman.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.