Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US eu
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
eu
Egiten eta ikusten duzunaren jarraipena egin ahal izateko, jarraipen-elementuak ipintzen dituzte sare sozialek beste webguneetan. Honen bitartez sare sozialetako enpresek zuri buruz dagoeneko dakitena baino gehiago jakin dezakete.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.