Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US et
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-delete-profile-confirm
en-US
Deleting a profile will remove the profile from the list of available profiles and cannot be undone. You may also choose to delete the profile data files, including your settings, certificates and other user-related data. This option will delete the folder “{ $dir }” and cannot be undone. Would you like to delete the profile data files?
et
Profiili kustutamisel eemaldatakse see saadaolevate profiilide nimekirjast ja seda sammu pole võimalik tagasi võtta. Soovi korral võid kustutada ka profiili andmed, sealhulgas sätted, sertifikaadid ja muu kasutajaga seotud info. See valik kustutab kausta "{ $dir }" ja seda pole võimalik tagasi võtta. Kas soovid profiili andmefailid kustutada?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.