Transvision

Filter by folder:

Show all results security

Displaying 1 result:

Entity en-US et
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM3
en-US
%S uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
et
%S kasutab ühenduse turvalisuse kontrollimisel operatsioonisüsteemi serdilao asemel Mozilla sertifitseerimiskeskuste serdiladu. Seega, kui viirustõrjeprogramm või muud internetiühendust vahendavad seadmed sekkuvad ühendusse serdiga, mis pole välja antud Mozilla serdilaos oleva SK poolt, siis loetakse selline ühendus ebaturvaliseks.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.