Transvision

Filter by folder:

Show all results security

Displaying 1 result:

Entity en-US da
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
pkcs12-decode-err
en-US
Failed to decode the file. Either it is not in PKCS #12 format, has been corrupted, or the password you entered was incorrect.
da
Kunne ikke afkode filen. Enten er den ikke i PKCS #12 format, er gået i stykker, eller den indtastede adgangskode var forkert.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.