Transvision

Filter by folder:

Show all results security

Displaying 1 result:

Entity en-US cy
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM3
en-US
%S uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
cy
Mae %S yn defnyddio storfa CA Mozilla i wirio bod cysylltiad yn ddiogel, yn hytrach na thystysgrifau wedi eu cyflenwi gan system weithredu'r defnyddiwr. Felly, os yw rhaglen gwrth-firws neu rwydwaith yn rhyng-gipio cysylltiad â thystysgrif diogelwch a gyhoeddwyd gan CA nad yw yn storfa CA Mozilla, mae'n ystyried bod y cysylltiad yn anniogel.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.