Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-delete-profile-confirm
en-US
Deleting a profile will remove the profile from the list of available profiles and cannot be undone. You may also choose to delete the profile data files, including your settings, certificates and other user-related data. This option will delete the folder “{ $dir }” and cannot be undone. Would you like to delete the profile data files?
cs
Smazání profilu odebere profil ze seznamu dostupných profilů. Tuto operaci nelze vrátit zpět. Můžete také smazat soubory s daty z profilu, včetně nastavení, certifikátů a ostatních uživatelských dat. Tato volba smaže adresář „{ $dir }“ a operaci rovněž nelze vrátit zpět. Chcete smazat také soubory s daty uloženými v profilu?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.