Transvision

Filter by folder:

Show all results security

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM3
en-US
%S uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
cs
Aplikace %S používá úložiště certifikačních autorit od Mozilly, nikoliv úložiště z operačního systému. Pokud antivirový program nebo někdo na síti zachytává spojení s použitím certifikátu od autority, která v úložišti Mozilly není, je toto spojení považováno ze nezabezpečené.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.