Transvision

Filter by folder:

Show all results security

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_V1_CERT_USED_AS_CA
en-US
An X.509 version 1 certificate that is not a trust anchor was used to issue the server’s certificate. X.509 version 1 certificates are deprecated and should not be used to sign other certificates.
cs
Při vydání certifikátu serveru byl použit certifikát X.509 verze 1, který není důvěryhodným certifikátem. Certifikáty X.509 verze 1 jsou zastaralé a neměly by se používat na podepisování jiných certifikátů.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.