Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
confirmRepostPrompt
en-US
To display this page, the application must send information that will repeat any action (such as a search or order confirmation) that was performed earlier.
cs
Pro zobrazení této stránky musí aplikace znovu odeslat požadavek, který zopakuje akci (jako např. hledání nebo potvrzení objednávky), která už byla provedena dříve.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.