Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
cs
Zobrazování obsahu panelů je zakázáno kvůli nekompatibilitě vašeho softwaru pro zvýšení přístupnosti s aplikací %S. Aktualizujte prosím čtečku vaší obrazovky nebo začněte používat vydání Firefoxu s rozšířenou podporou.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.