Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-short-desc
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to trick you into installing programs that harm your browsing experience (for example, by changing your homepage or showing extra ads on sites you visit).
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } zablokoval tuto stránku [feminine] { -brand-short-name } zablokovala tuto stránku [neuter] { -brand-short-name } zablokovalo tuto stránku *[other] Aplikace { -brand-short-name } zablokovala tuto stránku }, která se vás může snažit přimět nainstalovat programy, které vám budou škodit při prohlížení (např. změnou domovské stránky nebo zobrazováním dalších reklam).
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.