Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US ca
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
ca
Oculteu l'activitat de navegació i la ubicació amb el { -mozilla-vpn-brand-name }. Creeu una connexió segura amb un sol clic, fins i tot en connexions Wi-Fi públiques.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.