Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US az
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-intro
en-US
If you create several profiles you can tell them apart by the profile names. You may use the name provided here or use one of your own.
az
Birdən çox hesab yaratsanız bunları bir birindən ayırmaq üçün hesab adlarından istifadə edə bilərsiniz. Burada təqdim olunan ya da özünüz seçdiyiniz bir addan istifadə edə bilərsiniz.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.