Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US az
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
deleteProfileConfirm
en-US
Deleting a profile will remove the profile from the list of available profiles and cannot be undone.\nYou may also choose to delete the profile data files, including your settings, certificates and other user-related data. This option will delete the folder “%S” and cannot be undone.\nWould you like to delete the profile data files?
az
Silmək istədiyiniz profil, istifadəçi profilləri siyahısından silinəcək və bu əməliyyat geri qaytarıla bilməz.\nİstəsəniz saxladığınız e-poçtlarınızın, nizamlarınızın və Təsdiq sənədlərinizin saxlandığı profil məlumat fayllarını da silə bilərsiniz. "%S" qovluğunda olan bu fayllar silindikdən sonra bərpa edilə bilməz.\nSeçdiyiniz profili və onunla bağlı olan məlumat fayllarını silmək istəyirsiniz?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.