Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US az
Entity # all locales browser • chrome • browser • syncSetup.properties
relinkVerify.description
en-US
A different user was previously signed in to Sync on this computer. Signing in will merge this browser’s bookmarks, passwords and other settings with %S
az
Bu kompüterdə daha öncə başqa bir istifadəçi Sync-ə daxil olub. Daxil olmağınız bu səyyahın əlfəcin, parol və digər tənzimləmələrini %S ilə birləşdirəcək
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.