Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US az
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
az
Vərəq məzmununu göstərmə %S ilə əlçatanlıq proqramınız arasındakı uyğunsuzluğa görə söndürülüb. Lütfən ekran oxuyucunuzu söndürün və ya Firefox Uzadılmış Dəstək Buraxılışına keçin.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.