Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity az en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-sideload-text
az
Kompüterinizdəki başqa bir proqram səyyahınıza təsir edə biləcək əlavə quraşdırıb. Lütfən bu əlavənin icazə istəklərini incələyin və Aktiv və ya Ləğv etməyi seçin (sönülü buraxmaq üçün).
en-US
Another program on your computer installed an add-on that may affect your browser. Please review this add-on’s permissions requests and choose to Enable or Cancel (to leave it disabled).
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.