Transvision

Displaying 1 result for the string restart in pl:

Entity pl en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-restart
pl
uruchom ponownie, ponowne uruchomienie, zrestartuj, restart
en-US
restart

Displaying 65 results for the string restart in en-US:

Entity pl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-restarting
pl
Ponowne uruchamianie
en-US
Restarting
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
pl
Uruchom ponownie, aby uaktualnić przeglądarkę { -brand-shorter-name }
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-button-label
pl
Uruchom { -brand-short-name(case: "acc") } ponownie
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-heading
pl
Uruchom ponownie, aby kontynuować używanie przeglądarki { -brand-short-name }
en-US
Restart to Keep Using { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
pl
W tle rozpoczęto uaktualnianie przeglądarki { -brand-short-name }. Dokończenie wymaga ponownego uruchomienia.
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-title
pl
Wymagane ponowne uruchomienie
en-US
Restart Required
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
pl
Dostępna jest nowa aktualizacja przeglądarki { -brand-shorter-name }, ale nie można jej zainstalować, ponieważ uruchomiona jest inna kopia programu. Zamknij ją, aby kontynuować aktualizację lub zdecyduj się uaktualnić mimo to (druga kopia programu może nie działać poprawnie do czasu uruchomienia jej ponownie).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart2.buttonlabel
pl
Uaktualnij i uruchom ponownie
en-US
Update and restart
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-restart.label
pl
Aktualizacja jest dostępna — uruchom ponownie
en-US
Update available — restart now
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-restart
pl
uruchom ponownie, ponowne uruchomienie, zrestartuj, restart
en-US
restart
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-restart
pl
Uruchom { -brand-short-name(case: "acc") } ponownie
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-final-message
pl
<strong>Czy otwierać { -brand-short-name(case: "acc") } przy każdym uruchomieniu komputera?</strong> Znajdź „uruchamianie” w ustawieniach, aby zarządzać swoimi preferencjami uruchamiania.
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> To manage your Startup preferences, search “startup” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-message
pl
<strong>Czy otwierać { -brand-short-name(case: "acc") } przy każdym uruchomieniu komputera?</strong> Teraz możesz ustawić automatyczne otwieranie { -brand-short-name(case: "gen") } po włączeniu urządzenia.
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> Now you can set { -brand-short-name } to open automatically when you restart your device.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSafeMode
pl
Wyłączenie funkcji ponownego uruchomienia w trybie awaryjnym. Uwaga: użycie klawisza Shift do przejścia do trybu awaryjnego można wyłączyć w systemie Windows tylko za pomocą Group Policy.
en-US
Disable the feature to restart in Safe Mode. Note: the Shift key to enter Safe Mode can only be disabled on Windows using Group Policy.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
confirm-browser-language-change-button
pl
Uruchom ponownie
en-US
Apply and Restart
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
confirm-browser-language-change-description
pl
Uruchom przeglądarkę { -brand-short-name } ponownie, aby zastosować zmiany.
en-US
Restart { -brand-short-name } to apply these changes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
feature-disable-requires-restart
pl
Konieczne jest ponowne uruchomienie przeglądarki { -brand-short-name }, aby wyłączyć tę funkcję.
en-US
{ -brand-short-name } must restart to disable this feature.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
feature-enable-requires-restart
pl
Konieczne jest ponowne uruchomienie przeglądarki { -brand-short-name }, aby włączyć tę funkcję.
en-US
{ -brand-short-name } must restart to enable this feature.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-notification-pause.label
pl
Wstrzymaj powiadomienia do czasu ponownego uruchomienia przeglądarki { -brand-short-name }
en-US
Pause notifications until { -brand-short-name } restarts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
restart-later
pl
Później
en-US
Restart Later
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
should-restart-ok
pl
Uruchom { -brand-short-name(case: "acc") } ponownie
en-US
Restart { -brand-short-name } now
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
should-restart-title
pl
Ponowne uruchomienie { -brand-short-name(case: "gen") }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartButton
pl
Uruchom ponownie
en-US
Restart
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartPromptTitle
pl
Uruchomić ponownie w trybie rozwiązywania problemów?
en-US
Restart %S in Troubleshoot Mode?
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterDescriptionText2
pl
Firefox uległ awarii w wyniku błędu. Przy następnym uruchomieniu nastąpi próba przywrócenia otwartych okien i kart.\n\nAby pomóc nam zdiagnozować i naprawić ten problem, można przesłać zgłoszenie awarii.
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterProductErrorText2
pl
Firefox uległ awarii w wyniku błędu. Przy następnym uruchomieniu nastąpi próba przywrócenia otwartych okien i kart.\n\nNiestety, to narzędzie nie jest w stanie przesłać zgłoszenia awarii.\n\nSzczegóły: %s
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nUnfortunately the crash reporter is unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL
pl
Aby dokończyć instalację programu, może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
en-US
A restart of your computer may be required to complete the installation.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL
pl
Aby dokończyć dezinstalację programu, może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
en-US
A restart of your computer may be required to complete the uninstall.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL
pl
Aby dokończyć poprzednią dezinstalację programu $BrandShortName, konieczne jest ponowne uruchomienie komputera. Czy uruchomić go teraz ponownie?
en-US
Your computer must be restarted to complete a previous uninstall of $BrandShortName. Do you want to reboot now?
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE
pl
Aby dokończyć poprzednią aktualizację programu $BrandShortName, konieczne jest ponowne uruchomienie komputera. Czy uruchomić go teraz ponownie?
en-US
Your computer must be restarted to complete a previous upgrade of $BrandShortName. Do you want to reboot now?
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_FINISH_INFO_REBOOT
pl
Do ukończenia procesu instalacji programu $BrandFullNameDA konieczne jest ponowne uruchomienie komputera. Czy uruchomić go teraz ponownie?
en-US
Your computer must be restarted in order to complete the installation of $BrandFullNameDA. Do you want to reboot now?
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT
pl
Do ukończenia dezinstalacji programu $BrandFullNameDA konieczne jest ponowne uruchomienie komputera. Czy uruchomić go teraz ponownie?
en-US
Your computer must be restarted in order to complete the uninstallation of $BrandFullNameDA. Do you want to reboot now?
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
restartFrame
pl
Uruchom ramkę ponownie
en-US
Restart frame
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-button-restart
pl
Uruchom ponownie
en-US
Restart
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-status-restart-required
pl
Konieczne jest ponowne uruchomienie przeglądarki, aby włączyć tę funkcję.
en-US
The browser must be restarted to enable this feature.
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-always-on-top-disabled2.title
pl
Spowoduje to ponowne uruchomienie narzędzi dla programistów
en-US
This will restart the Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-always-on-top-enabled2.title
pl
Spowoduje to ponowne uruchomienie narzędzi dla programistów
en-US
This will restart the Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
options.enableMultiProcessToolbox
pl
Narzędzia przeglądarki wieloprocesowej (włączenie wymaga ponownego uruchomienia narzędzi przeglądarki)
en-US
Enable the Multiprocess Browser Toolbox (requires restarting the Browser Toolbox)
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
unable-to-toggle-fips
pl
Nie udało się zmienić trybu FIPS dla urządzenia bezpieczeństwa. Zaleca się zakończenie pracy i ponowne uruchomienie tego programu.
en-US
Unable to change the FIPS mode for the security device. It is recommended that you exit and restart this application.
Entity # all locales toolkit • chrome • alerts • alert.properties
pauseNotifications.label
pl
Wstrzymaj powiadomienia do czasu ponownego uruchomienia programu %S
en-US
Pause notifications until %S restarts
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
flushFailRestartButton
pl
Uruchom program %S ponownie
en-US
Restart %S
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageNoUnlocker2
pl
Program %S został już uruchomiony, ale nie odpowiada. Aby móc używać programu %S, należy najpierw zakończyć istniejący proces programu %S, ponownie uruchomić komputer lub użyć innego profilu.
en-US
%S is already running, but is not responding. To use %S, you must first close the existing %S process, restart your device, or use a different profile.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
restartLaterButton
pl
Uruchom ponownie później
en-US
Restart Later
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
restartNowButton
pl
Uruchom program %S ponownie
en-US
Restart %S
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportPreSubmit2
pl
Zgłoszenie awarii zostanie przesłane przed zakończeniem lub ponownym uruchomieniem.
en-US
Your crash report will be submitted before you quit or restart.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
Restart
pl
Uruchom ponownie program %s
en-US
Restart %s
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-restart-now.label
pl
Uruchom ponownie
en-US
Restart now
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message
pl
To rozszerzenie zostanie zaktualizowane po ponownym uruchomieniu { -brand-short-name(case: "gen") }.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message2.message
pl
To rozszerzenie zostanie zaktualizowane po ponownym uruchomieniu { -brand-short-name(case: "gen") }.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-label-for-controls-submit
pl
Naciśnij poprzedni przycisk, aby oznaczyć wszystkie pingi { -glean-brand-name } swoim znacznikiem i wysłać zaznaczony ping. (Wszystkie pingi wysłane od tej chwili do ponownego uruchomienia aplikacji będą oznaczone jako <code>{ $debug-tag }</code>.)
en-US
Press the preceding button to tag all { -glean-brand-name } pings with your tag and submit the selected ping. (All pings submitted from then until you restart the application will be tagged with <code>{ $debug-tag }</code>.)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-conflict
pl
Inna kopia programu { -brand-product-name } wprowadziła zmiany w profilach. Przed wprowadzeniem dalszych zmian należy ponownie uruchomić program { -brand-short-name }.
en-US
Another copy of { -brand-product-name } has made changes to profiles. You must restart { -brand-short-name } before making more changes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-flush-restart-button
pl
Uruchom { -brand-short-name(case: "acc") } ponownie
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-restart-in-safe-mode
pl
Uruchom ponownie z wyłączonymi dodatkami
en-US
Restart with Add-ons Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-restart-normal
pl
Uruchom ponownie
en-US
Restart normally
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-restart-title
pl
Ponowne uruchamianie
en-US
Restart
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
reset-on-next-restart
pl
Spróbuj włączyć przy następnym uruchomieniu
en-US
Reset on Next Restart
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
restart-button-label
pl
Uruchom ponownie
en-US
Restart
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
startup-cache-dialog-title2
pl
Uruchomić { -brand-short-name(case: "acc") } ponownie, aby wyczyścić pamięć podręczną uruchamiania?
en-US
Restart { -brand-short-name } to clear startup cache?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-blocking-requires-restart
pl
{ -brand-short-name } musi zostać ponownie uruchomiony, aby zablokować moduł zewnętrzny.
en-US
To block a third-party module, { -brand-short-name } must restart.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-restart-later
pl
Uruchom ponownie później
en-US
Restart later
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-restart-now
pl
Uruchom ponownie
en-US
Restart now
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-should-restart-title
pl
Ponowne uruchomienie { -brand-short-name(case: "gen") }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-restart-count-label
pl
Ponownych uruchomień ICE:
en-US
ICE restarts:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileSelection.ftl
profile-selection-conflict-message
pl
Inna kopia programu { -brand-product-name } wprowadziła zmiany w profilach. Przed wprowadzeniem dalszych zmian należy ponownie uruchomić program { -brand-short-name }.
en-US
Another copy of { -brand-product-name } has made changes to profiles. You must restart { -brand-short-name } before making more changes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-more-elevated
pl
Aktualizacja wymaga uprawnień administracyjnych i zostanie zainstalowana przy następnym uruchomieniu programu { -brand-short-name }. Uruchom program { -brand-short-name } ponownie, kontynuuj pracę uruchamiając ponownie później lub odrzuć tę aktualizację.
en-US
This update requires administrator privileges. The update will be installed the next time { -brand-short-name } starts. You can restart { -brand-short-name } now, continue working and restart later, or decline this update.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.