Transvision

Filter by folder:

Show all results browser toolkit

Displaying 3 results for the string release in sv-SE:

Entity sv-SE en-US
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
sv-SE
Ange sökmotorinställningar. Denna policy finns bara på Extended Support Release (ESR)-versionen.
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
sv-SE
Visning av flikinnehåll är inaktiverat på grund av inkompatibilitet mellan %S och ditt tillgänglighetsprogram. Uppdatera din skärmläsare eller byt till Firefox Extended Support Release.
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-data-type
sv-SE
{ $channel -> [release] release data *[prerelease] pre-release-data }
en-US
{ $channel -> [release] release data *[prerelease] pre-release data }

Displaying 9 results for the string release in en-US:

Entity sv-SE en-US
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-whatsnew-release-notes-link-text
sv-SE
Läs versionsfakta
en-US
Read the release notes
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-subtitle
sv-SE
Det är vår 100:e utgåva! Tack för att du hjälper oss att bygga ett bättre och hälsosammare internet.
en-US
It’s our 100th release! Thanks for helping us build a better, healthier internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thank-you-body
sv-SE
Det är vår 100:e version av { -brand-short-name }. Tack för att <em>du</em> hjälper oss att bygga ett bättre och hälsosammare internet.
en-US
It’s our 100th release of { -brand-short-name }. Thank <em>you</em> for helping us build a better, healthier internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thanks-keep-body
sv-SE
Det är vår 100:e utgåva! Tack för att du är en del av vår gemenskap. Ha { -brand-short-name } ett klick bort för de kommande 100.
en-US
It’s our 100th release! Thanks for being a part of our community. Keep { -brand-short-name } one click away for the next 100.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
sv-SE
Ange sökmotorinställningar. Denna policy finns bara på Extended Support Release (ESR)-versionen.
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
sv-SE
Visning av flikinnehåll är inaktiverat på grund av inkompatibilitet mellan %S och ditt tillgänglighetsprogram. Uppdatera din skärmläsare eller byt till Firefox Extended Support Release.
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
release-notes-addon-button
sv-SE
Versionsfakta
en-US
Release Notes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
release-notes-error
sv-SE
Tyvärr, men det gick inte att läsa in versionsfakta.
en-US
Sorry, but there was an error loading the release notes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-data-type
sv-SE
{ $channel -> [release] release data *[prerelease] pre-release-data }
en-US
{ $channel -> [release] release data *[prerelease] pre-release data }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.