Transvision

Displaying 119 results for the string one in hr:

Entity hr en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
hr
{ $count -> [1] Da, ukloni ovu prijavu [one] Da, ukloni ovu prijavu [few] Da, ukloni ove prijave *[other] Da, ukloni ove prijave }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
hr
{ $count -> [1] Ukloni [one] Ukloni [few] Ukloni sve *[other] Ukloni sve }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
hr
{ $count -> [1] Ovo će ukloniti prijavu koja je spremljena u { -brand-short-name }u i bilo koje upozorenje o curenju podataka koje se pojavljuje ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti. [one] Ovo će ukloniti prijavu koja je spremljena u { -brand-short-name }u i bilo koje upozorenje o curenju podataka koje se pojavljuje ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti. [few] Ovo će ukloniti prijave koje su spremljene u { -brand-short-name }u i bilo koje upozorenje o curenju podataka koje se pojavljuje ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti. *[other] Ovo će ukloniti prijave koje su spremljene u { -brand-short-name }u i bilo koje upozorenje o curenju podataka koje se pojavljuje ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
hr
{ $count -> [one] Ukloniti { $count } prijavu? [few] Ukloniti { $count } prijave? *[other] Ukloniti { $count } prijava? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
hr
{ $count -> [1] Ovo će ukloniti prijavu spremljenu u { -brand-short-name }u na svim uređajima sinkroniziranim s tvojim { -fxaccount-brand-name }. Ovo će ukloniti i upozorenja o curenju podataka koja se nalaze ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti. [one] Ovo će ukloniti prijavu spremljenu u { -brand-short-name }u na svim uređajima sinkroniziranim s tvojim { -fxaccount-brand-name }. Ovo će ukloniti i upozorenja o curenju podataka koja se nalaze ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti. [few] Ovo će ukloniti prijave spremljene u { -brand-short-name }u na svim uređajima sinkroniziranim s tvojim { -fxaccount-brand-name }. Ovo će ukloniti i upozorenja o curenju podataka koja se nalaze ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti. *[other] Ovo će ukloniti prijave spremljene u { -brand-short-name }u na svim uređajima sinkroniziranim s tvojim { -fxaccount-brand-name }. Ovo će ukloniti i upozorenja o curenju podataka koja se nalaze ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
hr
{ $count -> [one] Ukloniti { $count } prijavu sa svih uređaja? [few] Ukloniti { $count } prijave sa svih uređaja? *[other] Ukloniti { $count } prijava sa svih uređaja? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
hr
{ $count -> [one] <span>Dodano novih prijava:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Dodano novih prijava:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Dodano novih prijava:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
hr
{ $count -> [one] <span>Greške:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nije uvezeno)</span> [few] <span>Greške:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nije uvezeno)</span> *[other] <span>Greške:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nije uvezeno)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
hr
{ $count -> [one] <span>Aktualizirane su postojeće prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Aktualizirane su postojeće prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Aktualizirane su postojeće prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
hr
{ $count -> [one] <span>Pronađeno dvostrukih prijava:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nije uvezeno)</span> [few] <span>Pronađeno dvostrukih prijava:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nije uvezeno)</span> *[other] <span>Pronađeno dvostrukih prijava:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nije uvezeno)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
hr
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">nova prijava dodana</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">nove prijave dodane</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">novih prijava dodano</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
hr
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">greška</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nije uvezeno)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">greške</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nije uvezeno)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">grešaka</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nije uvezeno)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
hr
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">postojeća prijava je aktualizirana</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">postojeće prijave su aktualizirane</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">postojećih prijava je aktualizirano</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
hr
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">duplikat prijave</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nije uvezeno)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">duplikata prijava</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nije uvezeno)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">duplikata prijava</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nije uvezeno)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
hr
{ $count -> [one] { $count } prijava [few] { $count } prijave *[other] { $count } prijava }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count2
hr
{ $count -> [one] { $count } lozinka [few] { $count } lozinke *[other] { $count } lozinki }
en-US
{ $count -> [one] { $count } password *[other] { $count } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
hr
{ $total -> [one] { $count } od { $total } prijave [few] { $count } od { $total } prijava *[other] { $count } od { $total } prijava }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count2
hr
{ $total -> [one] { $count } od { $total } lozinki [few] { $count } od { $total } lozinki *[other] { $count } od { $total } lozinki }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } password *[other] { $count } of { $total } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-restore-some-label
hr
Obnovi samo one koje želiš
en-US
Restore only the ones you want
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
hr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } je kartica preuzeta s priključenog uređaja [few] { $tabCount } su kartice preuzete s priključenog uređaja *[other] { $tabCount } je kartica preuzeto s priključenog uređaja }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
hr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } je kartica preuzeta s { $deviceName } [few] { $tabCount } su kartice preuzete s { $deviceName } *[other] { $tabCount } je kartica preuzeto s { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
hr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } kartica je pristigla [few] { $tabCount } kartice su pristigle *[other] { $tabCount } kartica je pristiglo }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
hr
{ $addonCount -> [one] Ova stranica želi instalirati dodatak u { -brand-short-name }: [few] Ova stranica želi instalirati { $addonCount } dodatka u { -brand-short-name }: *[other] Ova stranica želi instalirati { $addonCount } dodataka u { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
hr
{ $addonCount -> [one] Oprez: ova stranica želi instalirati { $addonCount } dodatak u { -brand-short-name }, a neki od njih nisu potvrđeni. Nastavi na vlastiti rizik. [few] Oprez: ova stranica želi instalirati { $addonCount } dodatka u { -brand-short-name }, a neki od njih nisu potvrđeni. Nastavi na vlastiti rizik. *[other] Oprez: ova stranica želi instalirati { $addonCount } dodataka u { -brand-short-name }, a neki od njih nisu potvrđeni. Nastavi na vlastiti rizik. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
hr
{ $addonCount -> [one] Oprez: ova stranica želi instalirati nepotvrđeni dodatak u { -brand-short-name }. Nastavi na vlastiti rizik. [few] Oprez: ova stranica želi instalirati { $addonCount } nepotvrđena dodatka u { -brand-short-name }. Nastavi na vlastiti rizik. *[other] Oprez: ova stranica želi instalirati { $addonCount } nepotvrđenih dodataka u { -brand-short-name }. Nastavi na vlastiti rizik. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
hr
{ $addonCount -> [one] Preuzimanje i provjera dodatka [few] Preuzimanje i provjera { $addonCount } dodatka *[other] Preuzimanje i provjera { $addonCount } dodataka }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
hr
{ $count -> [one] Ukloni { $count } zabilješku [few] Ukloni { $count } zabilješke *[other] Ukloni { $count } zabilješki }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
hr
{ $count -> [1] UTIŠAJ KARTICU [one] UTIŠAJ { $count } KARTICU [few] UTIŠAJ { $count } KARTICE *[other] UTIŠAJ { $count } KARTICA }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
hr
{ $count -> [1] REPRODUCIRAJ KARTICU [one] REPRODUCIRAJ { $count } KARTICU [few] REPRODUCIRAJ { $count } KARTICE *[other] REPRODUCIRAJ { $count } KARTICA }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
hr
{ $count -> [1] PRESTANI UTIŠAVATI KARTICU [one] PRESTANI UTIŠAVATI { $count } KARTICU [few] PRESTANI UTIŠAVATI { $count } KARTICE *[other] PRESTANI UTIŠAVATI { $count } KARTICA }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
hr
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } je spriječio ovu stranicu da otvori više od { $popupCount } skočnog prozora. [few] { -brand-short-name } je spriječio ovu stranicu da otvori više od { $popupCount } skočna prozora. *[other] { -brand-short-name } je spriječio ovu stranicu da otvori više od { $popupCount } skočnih prozora. }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
hr
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } je spriječio otvaranje skočnog prozora na ovoj stranici. [few] { -brand-short-name } je spriječio otvaranje { $popupCount } skočna prozora na ovoj stranici. *[other] { -brand-short-name } je spriječio otvaranje { $popupCount } skočnih prozora na ovoj stranici. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
hr
{ $reportCount -> [one] Imaš kedam izvještaj o prekidu programa koji nisi poslao/la [few] Imaš { $reportCount } izvještaja o prekidu programa koji nisi poslao/la *[other] Imaš { $reportCount } izvještaja o prekidu programa koji nisi poslao/la }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
hr
{ $num -> [one] Datoteka nije preuzeta. [few] { $num } datoteke nisu preuzete. *[other] { $num } datoteka nije preuzeto. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
hr
{ $count -> [one] Preuzima se { $count } datoteka [few] Preuzimaju se { $count } datoteke *[other] Preuzima se { $count } datoteka }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
hr
{ $tabCount -> [1] Zatvori karticu [one] Zatvori { $tabCount } karticu [few] Zatvori { $tabCount } kartice *[other] Zatvori { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
hr
{ $quantity -> [one] { $quantity } zabilješka [few] { $quantity } zabilješke *[other] { $quantity } zabilješki }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
hr
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorit [few] { $quantity } favorita *[other] { $quantity } favorita }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
hr
{ $quantity -> [one] { $quantity } lozinka [few] { $quantity } lozinke *[other] { $quantity } lozinki }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
hr
{ $total -> [one] { $total } zvjezdica [few] { $total } zvjezdice *[other] { $total } zvjezdica }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
hr
{ $total -> [one] { $total } korisnik [few] { $total } korisnika *[other] { $total } korisnika }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
hr
{ $blockedCount -> [one] { -brand-short-name } je blokirao više od <b>{ $blockedCount }</b> programa za praćenje od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! [few] { -brand-short-name } je blokirao više od <b>{ $blockedCount }</b> programa za praćenje od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! *[other] { -brand-short-name } je blokirao više od <b>{ $blockedCount }</b> programa za praćenje od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
hr
{ $num -> [one] { $num } redak [few] { $num } retka *[other] { $num } redaka }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
hr
{ $tags -> [one] Meta oznake ({ $tags } oznaka) [few] Meta oznake ({ $tags } oznake) *[other] Meta oznake ({ $tags } oznaka) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
hr
{ $frames -> [one] { $type } slika (animirana, { $frames } pokretna slika) [few] { $type } slika (animirana, { $frames } pokretne slike) *[other] { $type } slika (animirana, { $frames } pokretnih slika) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
hr
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } bajtova) [few] { $kb } KB ({ $bytes } bajtova) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bajtova) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
hr
{ $visits -> [0] Ne [one] Da, { $visits } puta [few] Da, { $visits } puta *[other] Da, { $visits } puta }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
hr
{ $count -> [1] Izbriši zabilješku [one] Izbriši zabilješku [few] Izbriši zabilješke *[other] Izbriši zabilješke }
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
hr
{ $count -> [1] Izbriši mapu [one] Izbriši mapu [few] Izbriši mape *[other] Izbriši mape }
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
hr
{ $count -> [one] { $count } stavka [few] { $count } stavke *[other] { $count } stavaka }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
hr
{ $tabCount -> [one] Ako sad deaktiviraš kontejnerske kartice, zatvorit će se { $tabCount } kontejnerska kartica. Zaista želiš deaktivirati kontejnerske kartice? [few] Ako sad deaktiviraš kontejnerske kartice, zatvorit će se { $tabCount } kontejnerske kartice. Zaista želiš deaktivirati kontejnerske kartice? *[other] Ako sad deaktiviraš kontejnerske kartice, zatvorit će se { $tabCount } kontejnerskih kartica. Zaista želiš deaktivirati kontejnerske kartice? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
hr
{ $tabCount -> [one] Zatvori { $tabCount } kontejnersku karticu [few] Zatvori { $tabCount } kontejnerske kartice *[other] Zatvori { $tabCount } kontejnerskih kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
hr
{ $count -> [one] Ako sad ukloniš kontejnerske kartice, zatvorit će se { $count } kontejnerska kartica. Zaista želiš ukloniti kontejnerske kartice? [few] Ako sad ukloniš kontejnerske kartice, zatvorit će se { $count } kontejnerske kartice. Zaista želiš ukloniti kontejnerske kartice? *[other] Ako sad ukloniš kontejnerske kartice, zatvorit će se { $count } kontejnerskih kartica. Zaista želiš ukloniti kontejnerske kartice? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
hr
{ $num -> [one] { $num } redak [few] { $num } retka *[other] { $num } redaka }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
hr
{ $count -> [one] { $count } kolačić za praćenje među web lokacijama ({ $percentage }%) [few] { $count } kolačića za praćenje među web lokacijama ({ $percentage }%) *[other] { $count } kolačića za praćenje među web lokacijama ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
hr
{ $count -> [one] { $count } kripto-rudar ({ $percentage }%) [few] { $count } kripto-rudara ({ $percentage }%) *[other] { $count } kripto-rudara ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
hr
{ $count -> [one] { $count } čitač digitalnog otiska ({ $percentage }%) [few] { $count } čitača digitalnog otiska ({ $percentage }%) *[other] { $count } čitača digitalnog otiska ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
hr
{ $count -> [one] { $count } program za praćenje s društvenih mreža { $percentage } [few] { $count } programa za praćenje s društvenih mreža { $percentage } *[other] { $count } programa za praćenje s društvenih mreža { $percentage } }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
hr
{ $count -> [one] { $count } praćenje sadržaja { $percentage } [few] { $count } praćenja sadržaja { $percentage } *[other] { $count } praćenja sadržaja { $percentage } }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
hr
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> pratitelj blokiran od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [few] <b>{ $count }</b> pratitelja blokirana od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> pratitelja blokirano od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
hr
{ $count -> [one] { -brand-short-name } je blokirao { $count } program za praćenje u zadnjih tjedan dana [few] { -brand-short-name } je blokirao { $count } programa za praćenje u zadnjih tjedan dana *[other] { -brand-short-name } je blokirao { $count } programa za praćenje u zadnjih tjedan dana }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
hr
{ $count -> [one] lozinka je izložena u svim curenjima podataka [few] lozinke su izložene u svim curenjima podataka *[other] lozinki je izloženo u svim curenjima podataka }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
hr
{ $count -> [one] lozinka izložena u neriješenim curenjima podataka [few] lozinke izložene u neriješenim curenjima podataka *[other] lozinki izloženo u neriješenim curenjima podataka }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
hr
{ $count -> [one] poznato curenje podataka je izložilo tvoje informacije [few] poznata curenja podataka su izložila tvoje informacije *[other] poznatih curenja podataka je izložilo tvoje informacije }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
hr
{ $count -> [one] poznato curenje podataka označeno kao riješeno [few] poznata curenja podataka označena kao riješena *[other] poznatih curenja podataka označenih kao riješena }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
hr
{ $count -> [one] adresa e-pošte se nadgleda [few] adrese e-pošte se nadgledaju *[other] adresa e-pošte se nadgleda }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
hr
{ $count -> [one] 1 lozinka možda je izložena u curenju podataka. [few] { $count } lozinke možda su izložene u curenju podataka. *[other] { $count } lozinki možda je izloženo u curenju podataka. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
hr
{ $count -> [one] Jedna lozinka sigurno je pohranjena. [few] Tvoje lozinke sigurno su pohranjene. *[other] Tvoje lozinke sigurno su pohranjene. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-partial-breaches-title
hr
{ $numBreaches -> [one] { $numBreachesResolved } od { $numBreaches } curenja podataka označeno kao riješeno [few] { $numBreachesResolved } od { $numBreaches } curenja podataka označena kao riješena *[other] { $numBreachesResolved } od { $numBreaches } curenja podataka označena kao riješena }
en-US
{ $numBreaches -> *[other] { $numBreachesResolved } out of { $numBreaches } breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
hr
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (i { $tabCount } drugu karticu) [few] { $winTitle } (i { $tabCount } druge kartice) *[other] { $winTitle } (i { $tabCount } drugih kartica) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
hr
{ $count -> [one] Otvori { $count } blokirani skočni prozor [few] Otvori { $count } blokirana skočna prozora *[other] Otvori { $count } blokiranih skočnih prozora }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
hr
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } blokiran [few] { $trackerCount } blokirana *[other] { $trackerCount } blokirano }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
hr
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } blokiran [few] { $trackerCount } blokirana *[other] { $trackerCount } blokirano }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
hr
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } je blokirao { $trackerCount } pratitelja od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } [few] { -brand-short-name } je blokirao { $trackerCount } pratitelja od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } je blokirao { $trackerCount } pratitelja od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
hr
{ $tabCount -> [one] Pošalji { $tabCount } karticu na uređaj [few] Pošalji { $tabCount } kartice na uređaj *[other] Pošalji { $tabCount } kartica na uređaj }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-n-tabs.label
hr
{ $tabCount -> [1] Zatvori karticu [one] Zatvori karticu [few] Zatvori { $tabCount } kartice *[other] Zatvori { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
hr
{ $tabCount -> [1] Premjesti karticu [one] Premjesti karticu [few] Premjesti kartice *[other] Premjesti kartice }
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
hr
{ $tabCount -> [1] Ponovno otvori zatvorenu karticu [one] Ponovno otvori zatvorenu karticu [few] Ponovno otvori zatvorene kartice *[other] Ponovno otvori zatvorene kartice }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
hr
{ $tabCount -> [one] Pošalji { $tabCount } karticu na uređaj [few] Pošalji { $tabCount } kartice na uređaj *[other] Pošalji { $tabCount } kartica na uređaj }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
hr
{ $tabCount -> [one] Zatvori { $tabCount } karticu [few] Zatvori { $tabCount } kartice *[other] Zatvori { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-ctrl-tab-list-all-tabs.label
hr
{ $tabCount -> [one] Prikaži { $tabCount } karticu [few] Prikaži { $tabCount } kartice *[other] Prikaži svih { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> *[other] List All { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
hr
{ $tabCount -> [one] Isključi zvuk kartice [few] Isključi zvuk { $tabCount } kartica *[other] Isključi zvuk { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
hr
{ $tabCount -> [one] Isključi zvuk kartice ({ $shortcut }) [few] Isključi zvuk { $tabCount } kartica ({ $shortcut }) *[other] Isključi zvuk { $tabCount } kartica ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
hr
{ $tabCount -> [one] Reproduciraj { $tabCount } karticu [few] Reproduciraj { $tabCount } kartice *[other] Reproduciraj { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
hr
{ $tabCount -> [one] Uključi zvuk { $tabCount } kartice [few] Uključi zvuk { $tabCount } kartice *[other] Uključi zvuk { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
hr
{ $tabCount -> [one] Uključi zvuk { $tabCount } kartice ({ $shortcut }) [few] Uključi zvuk { $tabCount } kartice ({ $shortcut }) *[other] Uključi zvuk { $tabCount } kartica ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
hr
{ $tabCount -> [1] Ponovno otvori zatvorenu karticu [one] Ponovno otvori zatvorenu karticu [few] Ponovno otvori zatvorene kartice *[other] Ponovno otvori zatvorene kartice }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
hr
{ $tabCount -> [one] Aplikacija se dijeli s { $tabCount } karticom [few] Aplikacija se dijeli s { $tabCount } kartice *[other] Aplikacija se dijeli s { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
hr
{ $tabCount -> [one] Dijeljenje kartice s { $tabCount } karticom [few] Dijeljenje kartica sa { $tabCount } kartice *[other] Dijeljenje kartica sa { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
hr
{ $tabCount -> [one] Dijeljenje kamere s { $tabCount } karticom [few] Dijeljenje kamere sa { $tabCount } kartice *[other] Dijeljenje kamere sa { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
hr
{ $tabCount -> [one] Dijeljenje mikrofona s { $tabCount } karticom [few] Dijeljenje mikrofona sa { $tabCount } kartice *[other] Dijeljenje mikrofona sa { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
hr
{ $tabCount -> [one] Dijeljenje ekrana s { $tabCount } karticom [few] Dijeljenje ekrana sa { $tabCount } kartice *[other] Dijeljenje ekrana sa { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
hr
{ $tabCount -> [one] Dijeljenje prozora s { $tabCount } karticom [few] Dijeljenje prozora sa { $tabCount } kartice *[other] Dijeljenje prozora sa { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
hr
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } prozor) [few] { $appName } ({ $windowCount } prozora) *[other] { $appName } ({ $windowCount } prozora) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • installer • override.properties
ComponentsText
hr
Označi komponente koje želiš instalirati i odznači one, koje ne želiš instalirati. $_CLICK
en-US
Check the components you want to install and uncheck the components you don’t want to install. $_CLICK
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
hr
{ $nodeCount -> [one] Provjera { $nodeCount } čvora [few] Provjera { $nodeCount } čvora *[other] Provjera { $nodeCount } čvorova }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
hr
{ $number -> [one] { $number } pojavljivanje [few] { $number } pojavljivanja *[other] { $number } pojavljivanja }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.remoteOnly
hr
Prilagođen izgled je moguć samo za kartice udaljenog preglednika, kao što su one koje se koriste za web sadržaj u višeprocesnom Firefoxu.
en-US
Responsive Design Mode is only available for remote browser tabs, such as those used for web content in multi-process Firefox.
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
hr
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } pravilo. [few] { $ruleCount } pravila. *[other] { $ruleCount } pravila. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
hr
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } recenzija [few] { $numberOfReviews } recenzije *[other] { $numberOfReviews } recenzija }
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-card-expand-button
hr
{ $numberToShow -> [one] Prikaži još { $numberToShow } [few] Prikaži još { $numberToShow } *[other] Prikaži još { $numberToShow } }
en-US
{ $numberToShow -> *[other] Show { $numberToShow } More }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
hr
{ $rangePlural -> [one] { $range } minuta [few] { $range } minute *[other] { $range } minuta }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-5
hr
Neke { -brand-short-name } mogućnosti koriste informacijske usluge na webu, međutim, ne možemo jamčiti da su one 100 % točne i bez grešaka. Više detalja, uključujući i informacije kako onemogućiti ovu mogućnosti koje koriste te usluge možeš pronaći u <a data-l10n-name="mozilla-service-terms-link">uvjetima usluga</a>.
en-US
Some { -brand-short-name } features make use of web-based information services, however, we cannot guarantee they are 100% accurate or error-free. More details, including information on how to disable the features that use these services, can be found in the <a data-l10n-name="mozilla-service-terms-link">service terms</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
hr
{ $days -> [one] Prije { $days } dan [few] Prije { $days } dana *[other] Prije { $days } dana }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
hr
{ $hours -> [one] Prije { $hours } sat [few] Prije { $hours } sata *[other] Prije { $hours } sati }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
hr
{ $minutes -> [one] Prije { $minutes } minute [few] Prije { $minutes } minute *[other] Prije { $minutes } minuta }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
hr
{ $reports -> [one] Svi izvještaji o rušenju (uključujući { $reports } neriješeno rušenje u danom periodu) [few] Svi izvještaji o rušenju (uključujući { $reports } neriješena rušenja u danom periodu) *[other] Svi izvještaji o rušenju (uključujući { $reports } neriješenih rušenja u danom periodu) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
hr
{ $days -> [one] Izvještaji o rušenju za protekli { $days } dan [few] Izvještaji o rušenju za proteklih { $days } dana *[other] Izvještaji o rušenju za proteklih { $days } dana }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
hr
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } uzorak, prosjek = { $prettyAverage }, zbroj = { $sum } [few] { $sampleCount } uzorka, prosjek = { $prettyAverage }, zbroj = { $sum } *[other] { $sampleCount } uzoraka, prosjek = { $prettyAverage }, zbroj = { $sum } }
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
hr
{ $timeValue -> [one] d [few] d *[other] d }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
hr
{ $timeValue -> [one] h [few] h *[other] h }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
hr
{ $timeValue -> [one] m [few] m *[other] m }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
hr
{ $timeValue -> [one] s [few] s *[other] s }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
hr
{ $domainCount -> [one] Pristupi tvojim podacima na još { $domainCount } stranici [few] Pristupi tvojim podacima na još { $domainCount } stranice *[other] Pristupi tvojim podacima na još { $domainCount } stranica }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
hr
{ $domainCount -> [one] Pristupi tvojim podacima u još { $domainCount } domeni [few] Pristupi tvojim podacima u još { $domainCount } domene *[other] Pristupi tvojim podacima u još { $domainCount } domena }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
hr
{ $fileCount -> [one] i još { $fileCount } [few] i još { $fileCount } *[other] i još { $fileCount } }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches-count-limit.value
hr
{ $limit -> [one] Više od { $limit } rezultata [few] Više od { $limit } rezultata *[other] Više od { $limit } rezultata }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
hr
{ $total -> [one] { $current } od { $total } rezultata [few] { $current } od { $total } rezultata *[other] { $current } od { $total } rezultata }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-sheets-count
hr
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } list papira [few] { $sheetCount } lista papira *[other] { $sheetCount } listova papira }
en-US
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } sheet of paper *[other] { $sheetCount } sheets of paper }

Displaying 158 results for the string one in en-US:

Entity hr en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
hr
{ $count -> [one] Ukloniti { $count } prijavu? [few] Ukloniti { $count } prijave? *[other] Ukloniti { $count } prijava? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title2
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password? *[other] Remove all { $count } passwords? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
hr
{ $count -> [one] Ukloniti { $count } prijavu sa svih uređaja? [few] Ukloniti { $count } prijave sa svih uređaja? *[other] Ukloniti { $count } prijava sa svih uređaja? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title2
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password from all devices? *[other] Remove all { $count } passwords from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
hr
Npr. više korisničkih imena, lozinki, URL-ova, itd. za jednu prijavu.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-title
hr
Višestruke konfliktne vrijednosti za jednu prijavu
en-US
Multiple Conflicting Values for One Login
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
hr
{ $count -> [one] { $count } prijava [few] { $count } prijave *[other] { $count } prijava }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count2
hr
{ $count -> [one] { $count } lozinka [few] { $count } lozinke *[other] { $count } lozinki }
en-US
{ $count -> [one] { $count } password *[other] { $count } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
hr
{ $total -> [one] { $count } od { $total } prijave [few] { $count } od { $total } prijava *[other] { $count } od { $total } prijava }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count2
hr
{ $total -> [one] { $count } od { $total } lozinki [few] { $count } od { $total } lozinki *[other] { $count } od { $total } lozinki }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } password *[other] { $count } of { $total } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
hr
Sakrij svoju aktivnost pregledavanja pomoću { -mozilla-vpn-brand-name }-a. Jedan klik stvara sigurnu vezu, čak i na javnom WiFi-ju.
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-header
hr
Sloboda privatnog pregledavanja jednim pritiskom
en-US
Private browsing freedom in one click
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-title
hr
Bez spremljenih kolačića ili povijesti, izravno s tvoje radne površine. Pregledavaj kao da nitko ne gleda.
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
hr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } je kartica preuzeta s priključenog uređaja [few] { $tabCount } su kartice preuzete s priključenog uređaja *[other] { $tabCount } je kartica preuzeto s priključenog uređaja }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
hr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } je kartica preuzeta s { $deviceName } [few] { $tabCount } su kartice preuzete s { $deviceName } *[other] { $tabCount } je kartica preuzeto s { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
hr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } kartica je pristigla [few] { $tabCount } kartice su pristigle *[other] { $tabCount } kartica je pristiglo }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-back-2.tooltiptext
hr
Idi jednu stranicu natrag ({ $shortcut })
en-US
Go back one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-forward-2.tooltiptext
hr
Idi jednu stranicu naprijed ({ $shortcut })
en-US
Go forward one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-duplicate-tabs-closed
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Closed { $tabCount } tab *[other] Closed { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
hr
{ $reportCount -> [one] Imaš kedam izvještaj o prekidu programa koji nisi poslao/la [few] Imaš { $reportCount } izvještaja o prekidu programa koji nisi poslao/la *[other] Imaš { $reportCount } izvještaja o prekidu programa koji nisi poslao/la }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
hr
{ $num -> [one] Datoteka nije preuzeta. [few] { $num } datoteke nisu preuzete. *[other] { $num } datoteka nije preuzeto. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
hr
{ $count -> [one] Preuzima se { $count } datoteka [few] Preuzimaju se { $count } datoteke *[other] Preuzima se { $count } datoteka }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-results-count
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } site *[other] { $count } sites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
hr
{ $quantity -> [one] { $quantity } zabilješka [few] { $quantity } zabilješke *[other] { $quantity } zabilješki }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
hr
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorit [few] { $quantity } favorita *[other] { $quantity } favorita }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
hr
{ $quantity -> [one] { $quantity } lozinka [few] { $quantity } lozinke *[other] { $quantity } lozinki }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
hr
{ $total -> [one] { $total } zvjezdica [few] { $total } zvjezdice *[other] { $total } zvjezdica }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
hr
{ $total -> [one] { $total } korisnik [few] { $total } korisnika *[other] { $total } korisnika }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fox-doodle-pin-body
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Here’s a quick reminder that you can keep your favorite indie browser just one click away.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
hr
{ $num -> [one] { $num } redak [few] { $num } retka *[other] { $num } redaka }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thanks-keep-body
hr
To je naše 100. izdanje! Hvala što si dio naše zajednice. Koristi { -brand-short-name } i u sljedećih 100 izdanja.
en-US
It’s our 100th release! Thanks for being a part of our community. Keep { -brand-short-name } one click away for the next 100.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-mobile-download-subtitle
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Grab tabs from one device and pick up where you left off on another. Plus sync your bookmarks and passwords anywhere you use { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-header
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Get private browsing freedom in one click
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-subtitle
hr
Warning: Source string is missing
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
hr
{ $tags -> [one] Meta oznake ({ $tags } oznaka) [few] Meta oznake ({ $tags } oznake) *[other] Meta oznake ({ $tags } oznaka) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
hr
{ $frames -> [one] { $type } slika (animirana, { $frames } pokretna slika) [few] { $type } slika (animirana, { $frames } pokretne slike) *[other] { $type } slika (animirana, { $frames } pokretnih slika) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
hr
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } bajtova) [few] { $kb } KB ({ $bytes } bajtova) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bajtova) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
hr
{ $visits -> [0] Ne [one] Da, { $visits } puta [few] Da, { $visits } puta *[other] Da, { $visits } puta }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
hr
{ $count -> [one] { $count } stavka [few] { $count } stavke *[other] { $count } stavaka }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
hr
Zabilješke i povijest neće biti funkcionalne zbog jedne { -brand-short-name } datoteke koju koristi drugi program. Neki sigurnosni programi mogu ovo prouzročiti.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-description
hr
Web stranice su ponekad dostupne na više jezika. Odaberi jezike za prikaz tih web stranica prema preferiranom redoslijedu
en-US
Web pages are sometimes offered in more than one language. Choose languages for displaying these web pages, in order of preference
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
hr
{ $tabCount -> [one] Ako sad deaktiviraš kontejnerske kartice, zatvorit će se { $tabCount } kontejnerska kartica. Zaista želiš deaktivirati kontejnerske kartice? [few] Ako sad deaktiviraš kontejnerske kartice, zatvorit će se { $tabCount } kontejnerske kartice. Zaista želiš deaktivirati kontejnerske kartice? *[other] Ako sad deaktiviraš kontejnerske kartice, zatvorit će se { $tabCount } kontejnerskih kartica. Zaista želiš deaktivirati kontejnerske kartice? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
hr
{ $tabCount -> [one] Zatvori { $tabCount } kontejnersku karticu [few] Zatvori { $tabCount } kontejnerske kartice *[other] Zatvori { $tabCount } kontejnerskih kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
hr
{ $count -> [one] Ako sad ukloniš kontejnerske kartice, zatvorit će se { $count } kontejnerska kartica. Zaista želiš ukloniti kontejnerske kartice? [few] Ako sad ukloniš kontejnerske kartice, zatvorit će se { $count } kontejnerske kartice. Zaista želiš ukloniti kontejnerske kartice? *[other] Ako sad ukloniš kontejnerske kartice, zatvorit će se { $count } kontejnerskih kartica. Zaista želiš ukloniti kontejnerske kartice? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
hr
{ $num -> [one] { $num } redak [few] { $num } retka *[other] { $num } redaka }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
hr
{ $count -> [one] { $count } kolačić za praćenje među web lokacijama ({ $percentage }%) [few] { $count } kolačića za praćenje među web lokacijama ({ $percentage }%) *[other] { $count } kolačića za praćenje među web lokacijama ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
hr
{ $count -> [one] { $count } kripto-rudar ({ $percentage }%) [few] { $count } kripto-rudara ({ $percentage }%) *[other] { $count } kripto-rudara ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
hr
{ $count -> [one] { $count } čitač digitalnog otiska ({ $percentage }%) [few] { $count } čitača digitalnog otiska ({ $percentage }%) *[other] { $count } čitača digitalnog otiska ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
hr
{ $count -> [one] { $count } program za praćenje s društvenih mreža { $percentage } [few] { $count } programa za praćenje s društvenih mreža { $percentage } *[other] { $count } programa za praćenje s društvenih mreža { $percentage } }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
hr
{ $count -> [one] { $count } praćenje sadržaja { $percentage } [few] { $count } praćenja sadržaja { $percentage } *[other] { $count } praćenja sadržaja { $percentage } }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
hr
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> pratitelj blokiran od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [few] <b>{ $count }</b> pratitelja blokirana od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> pratitelja blokirano od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
hr
{ $count -> [one] { -brand-short-name } je blokirao { $count } program za praćenje u zadnjih tjedan dana [few] { -brand-short-name } je blokirao { $count } programa za praćenje u zadnjih tjedan dana *[other] { -brand-short-name } je blokirao { $count } programa za praćenje u zadnjih tjedan dana }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
hr
{ $count -> [one] lozinka je izložena u svim curenjima podataka [few] lozinke su izložene u svim curenjima podataka *[other] lozinki je izloženo u svim curenjima podataka }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
hr
{ $count -> [one] lozinka izložena u neriješenim curenjima podataka [few] lozinke izložene u neriješenim curenjima podataka *[other] lozinki izloženo u neriješenim curenjima podataka }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
hr
{ $count -> [one] poznato curenje podataka je izložilo tvoje informacije [few] poznata curenja podataka su izložila tvoje informacije *[other] poznatih curenja podataka je izložilo tvoje informacije }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
hr
{ $count -> [one] poznato curenje podataka označeno kao riješeno [few] poznata curenja podataka označena kao riješena *[other] poznatih curenja podataka označenih kao riješena }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
hr
{ $count -> [one] adresa e-pošte se nadgleda [few] adrese e-pošte se nadgledaju *[other] adresa e-pošte se nadgleda }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
hr
{ $count -> [one] 1 lozinka možda je izložena u curenju podataka. [few] { $count } lozinke možda su izložene u curenju podataka. *[other] { $count } lozinki možda je izloženo u curenju podataka. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
hr
{ $count -> [one] Jedna lozinka sigurno je pohranjena. [few] Tvoje lozinke sigurno su pohranjene. *[other] Tvoje lozinke sigurno su pohranjene. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
hr
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (i { $tabCount } drugu karticu) [few] { $winTitle } (i { $tabCount } druge kartice) *[other] { $winTitle } (i { $tabCount } drugih kartica) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-callout-closed-not-opted-in-revised-title
hr
Warning: Source string is missing
en-US
One click to trustworthy reviews
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-callout-closed-not-opted-in-title
hr
Warning: Source string is missing
en-US
One click to reliable reviews
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-callout-not-opted-in-reminder-img-alt.aria-label
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Abstract illustration of three product reviews. One has a warning symbol indicating it may not be trustworthy.
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
hr
{ $count -> [one] Otvori { $count } blokirani skočni prozor [few] Otvori { $count } blokirana skočna prozora *[other] Otvori { $count } blokiranih skočnih prozora }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
hr
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } blokiran [few] { $trackerCount } blokirana *[other] { $trackerCount } blokirano }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
hr
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } blokiran [few] { $trackerCount } blokirana *[other] { $trackerCount } blokirano }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
hr
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } je blokirao { $trackerCount } pratitelja od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } [few] { -brand-short-name } je blokirao { $trackerCount } pratitelja od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } je blokirao { $trackerCount } pratitelja od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
hr
{ $tabCount -> [one] Zatvori { $tabCount } karticu [few] Zatvori { $tabCount } kartice *[other] Zatvori { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
hr
{ $tabCount -> [one] Isključi zvuk kartice [few] Isključi zvuk { $tabCount } kartica *[other] Isključi zvuk { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
hr
{ $tabCount -> [one] Isključi zvuk kartice ({ $shortcut }) [few] Isključi zvuk { $tabCount } kartica ({ $shortcut }) *[other] Isključi zvuk { $tabCount } kartica ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
hr
{ $tabCount -> [one] Reproduciraj { $tabCount } karticu [few] Reproduciraj { $tabCount } kartice *[other] Reproduciraj { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
hr
{ $tabCount -> [one] Uključi zvuk { $tabCount } kartice [few] Uključi zvuk { $tabCount } kartice *[other] Uključi zvuk { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
hr
{ $tabCount -> [one] Uključi zvuk { $tabCount } kartice ({ $shortcut }) [few] Uključi zvuk { $tabCount } kartice ({ $shortcut }) *[other] Uključi zvuk { $tabCount } kartica ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-long-prompt
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $retriesLeft -> [one] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempt left before you permanently lose access to the credentials on this device. *[other] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempts left before you permanently lose access to the credentials on this device. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-long-prompt
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $retriesLeft -> [one] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempt left. Try again. *[other] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempts left. Try again. }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
hr
{ $tabCount -> [one] Aplikacija se dijeli s { $tabCount } karticom [few] Aplikacija se dijeli s { $tabCount } kartice *[other] Aplikacija se dijeli s { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
hr
{ $tabCount -> [one] Dijeljenje kartice s { $tabCount } karticom [few] Dijeljenje kartica sa { $tabCount } kartice *[other] Dijeljenje kartica sa { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
hr
{ $tabCount -> [one] Dijeljenje kamere s { $tabCount } karticom [few] Dijeljenje kamere sa { $tabCount } kartice *[other] Dijeljenje kamere sa { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
hr
{ $tabCount -> [one] Dijeljenje mikrofona s { $tabCount } karticom [few] Dijeljenje mikrofona sa { $tabCount } kartice *[other] Dijeljenje mikrofona sa { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
hr
{ $tabCount -> [one] Dijeljenje ekrana s { $tabCount } karticom [few] Dijeljenje ekrana sa { $tabCount } kartice *[other] Dijeljenje ekrana sa { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
hr
{ $tabCount -> [one] Dijeljenje prozora s { $tabCount } karticom [few] Dijeljenje prozora sa { $tabCount } kartice *[other] Dijeljenje prozora sa { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
hr
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } prozor) [few] { $appName } ({ $windowCount } prozora) *[other] { $appName } ({ $windowCount } prozora) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
unsignedAddonsDisabled.message
hr
Jedan ili više dodataka nije moguće verificirati, stoga su deaktivirani.
en-US
One or more installed add-ons cannot be verified and have been disabled.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.selectDevicePrompt
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Multiple devices found for %S. Please select one.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unknownProtocolFound
hr
Firefox ne zna kako otvoriti ovu adresu, jer jedan od sljedećih protokola (%S) nije povezan s nijednim programom ili je zabranjen u ovom kontekstu.
en-US
Firefox doesn’t know how to open this address, because one of the following protocols (%S) isn’t associated with any program or is not allowed in this context.
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
hr
{ $nodeCount -> [one] Provjera { $nodeCount } čvora [few] Provjera { $nodeCount } čvora *[other] Provjera { $nodeCount } čvorova }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-toolbar
hr
Alatne trake moraju biti označene, ako ima više od jedne alatne trake. <a>Saznaj više</a>
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
hr
{ $number -> [one] { $number } pojavljivanje [few] { $number } pojavljivanja *[other] { $number } pojavljivanja }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.more.showAll2
hr
Prikaži još #1 čvor;Prikaži sva #1 čvora;Prikaži svih #1 čvorova
en-US
Show one more node;Show all #1 nodes
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
hr
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } pravilo. [few] { $ruleCount } pravila. *[other] { $ruleCount } pravila. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-column-span-fix
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Try adding <strong>column-count</strong> or <strong>column-width</strong> to one of its ancestor elements. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-text-wrap-balance-lines-exceeded
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $lineCount -> [one] <strong>{ $property }</strong> has no effect on this element because it has more than { $lineCount } line. *[other] <strong>{ $property }</strong> has no effect on this element because it has more than { $lineCount } lines. }
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.toolbar
hr
Alatne trake moraju biti označene, ako ima više od jedne alatne trake.
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar.
Entity # all locales devtools • shared • webconsole-commands.ftl
webconsole-commands-usage-block
hr
Warning: Source string is missing
en-US
:block URL_STRING Start blocking network requests It accepts only one URL_STRING argument, an unquoted string which will be used to block all requests whose URL includes this string. Use :unblock or the Network Monitor request blocking sidebar to undo this.
Entity # all locales devtools • shared • webconsole-commands.ftl
webconsole-commands-usage-unblock
hr
Warning: Source string is missing
en-US
:unblock URL_STRING Stop blocking network requests It accepts only one argument, the exact same string previously passed to :block.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownProtocolFound
hr
Jedan od sljedećih (%S) nije registriran protokol ili nije dopušten u ovom kontekstu.
en-US
One of the following (%S) is not a registered protocol or is not allowed in this context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationRadioMissing
hr
Odaberi jednu od ovih opcija.
en-US
Please select one of these options.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
hr
Zahtjev za cjeloekranskim prikazom je odbijen, jer barem jedan od elemenata u dokumentima nije iframe ili ne sadrži atribut "allowfullscreen".
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
40
hr
prefiks ne smije biti ograničen jednim od rezerviranih imena prostora imena
en-US
prefix must not be bound to one of the reserved namespace names
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
DuplicateMprescripts
hr
Pogrešna oznaka: Više od jedne <mprescripts/> u <mmultiscripts/>.
en-US
Invalid markup: More than one <mprescripts/> in <mmultiscripts/>.
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
NoBase
hr
Pogrešna oznaka: Očekivan točno jedan Base element u <mmultiscripts/>. Niti jedan nije pronađen.
en-US
Invalid markup: Expected exactly one Base element in <mmultiscripts/>. Found none.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieRejectedHttpOnlyButFromScript
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Cookie “%1$S” has been rejected because there is already an HTTP-Only cookie but script tried to store a new one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME
hr
Preuzeto ime certifikata podudara se s jednim drugim, koji se već nalazi u tvojoj bazi podataka.
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_PASSWORD
hr
Upisana lozinka je neispravna. Odaberi jednu drugu.
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_CRL
hr
Novi CRL nije kasniji od trenutačnog.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_KRL
hr
Novi KRL nije kasniji od trenutačnog.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
delete-user-cert-impact
hr
Ako izbrišeš jedan od vlastitih certifikata, više ga nećeš moći koristiti za identifikaciju.
en-US
If you delete one of your own certificates, you can no longer use it to identify yourself.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageNoUnlockerMac
hr
Drugi primjerak %S je već otvoren. Istovremeno može biti otvoren samo jedan primjerak %S.
en-US
A copy of %S is already open. Only one copy of %S can be open at a time.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageUnlockerMac
hr
Drugi primjerak %S je već otvoren. Da bi se ovaj primjerak mogao otvoriti, pokrenuti primjerak %S će se zatvoriti.
en-US
A copy of %S is already open. The running copy of %S will quit in order to open this one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
hr
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } recenzija [few] { $numberOfReviews } recenzije *[other] { $numberOfReviews } recenzija }
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-duplicate-warning-message
hr
{ $shortcut } se koristi kao prečac u više od jednog slučaja. Dupli prečaci mogu prouzročiti neočekivano ponašanje.
en-US
{ $shortcut } is being used as a shortcut in more than one case. Duplicate shortcuts may cause unexpected behavior.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-duplicate-warning-message2.message
hr
{ $shortcut } se koristi kao prečac u više od jednog slučaja. Dupli prečaci mogu prouzročiti neočekivano ponašanje.
en-US
{ $shortcut } is being used as a shortcut in more than one case. Duplicate shortcuts may cause unexpected behavior.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-label-for-ping-names
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Select from the preceding list the ping your instrumentation is in. If it’s in a <a data-l10n-name="custom-ping-link">custom ping</a>, choose that one. Otherwise, the default for <code>event</code> metrics is the <code>events</code> ping and the default for all other metrics is the <code>metrics</code> ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-inactive-threads
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-profile-process.title
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $duration -> [one] Profile all threads of this process for { $duration } second *[other] Profile all threads of this process for { $duration } seconds }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
hr
{ $rangePlural -> [one] { $range } minuta [few] { $range } minute *[other] { $range } minuta }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
hr
{ -brand-full-name } koristi web-bazirane usluge („Usluge”) kako bi se omogućile neke funkcije koje možeš koristiti s ovom binarnom verzijom { -brand-short-name(case: "gen") } pod uvjetima koji su dolje navedeni. Ako ne želiš koristiti jednu ili više usluga ili, ako su ti uslovi korištenja neprihvatljivi, možeš onemogućiti funkciju ili usluge. Instrukcije o tome, kako onemogućiti određenu funkciju ili uslugu, možeš pronaći <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">ovdje</a>. Druge funkcije i usluge mogu biti onemogućene u postavkama aplikacije.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
hr
{ $days -> [one] Prije { $days } dan [few] Prije { $days } dana *[other] Prije { $days } dana }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
hr
{ $hours -> [one] Prije { $hours } sat [few] Prije { $hours } sata *[other] Prije { $hours } sati }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
hr
{ $minutes -> [one] Prije { $minutes } minute [few] Prije { $minutes } minute *[other] Prije { $minutes } minuta }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
hr
{ $reports -> [one] Svi izvještaji o rušenju (uključujući { $reports } neriješeno rušenje u danom periodu) [few] Svi izvještaji o rušenju (uključujući { $reports } neriješena rušenja u danom periodu) *[other] Svi izvještaji o rušenju (uključujući { $reports } neriješenih rušenja u danom periodu) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
hr
{ $days -> [one] Izvještaji o rušenju za protekli { $days } dan [few] Izvještaji o rušenju za proteklih { $days } dana *[other] Izvještaji o rušenju za proteklih { $days } dana }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
hr
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } uzorak, prosjek = { $prettyAverage }, zbroj = { $sum } [few] { $sampleCount } uzorka, prosjek = { $prettyAverage }, zbroj = { $sum } *[other] { $sampleCount } uzoraka, prosjek = { $prettyAverage }, zbroj = { $sum } }
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-invalid-error
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $retriesLeft -> [0] Error: Incorrect PIN. Try again. [one] Error: Incorrect PIN. Try again. You have one attempt left. *[other] Error: Incorrect PIN. Try again. You have { $retriesLeft } attempts left. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-samples-still-needed
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $repeatCount -> [one] { $repeatCount } sample still needed. *[other] { $repeatCount } samples still needed. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-channels
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $channels -> [one] { $channels } channel *[other] { $channels } channels }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-frames
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $frames -> [one] { $frames } frame *[other] { $frames } frames }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-lost-label
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $packets -> [one] Lost { $packets } packet *[other] Lost { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-received-label
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $packets -> [one] Received { $packets } packet *[other] Received { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sent-label
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $packets -> [one] Sent { $packets } packet *[other] Sent { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
hr
{ $timeValue -> [one] d [few] d *[other] d }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
hr
{ $timeValue -> [one] h [few] h *[other] h }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
hr
{ $timeValue -> [one] m [few] m *[other] m }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
hr
{ $timeValue -> [one] s [few] s *[other] s }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-3
hr
Ako si jedini korisnik ove verzije { -brand-short-name(case: "gen") }, moraš imati barem jedan profil. Ako želiš, možeš stvoriti više profila za spremanje različitih postavki i osobitosti. Na primjer, možeš imati odvojene profile za poslovnu i osobnu upotrebu.
en-US
If you are the only person using this copy of { -brand-short-name }, you must have at least one profile. If you would like, you can create multiple profiles for yourself to store different sets of settings and preferences. For example, you may want to have separate profiles for business and personal use.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-intro
hr
Ako stvoriš nekoliko profila, možeš ih razlikovati po njihovim imenima. Možeš koristiti imena koja su ovdje zadana ili stvoriti svoja vlastita.
en-US
If you create several profiles you can tell them apart by the profile names. You may use the name provided here or use one of your own.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
hr
{ $scheme }: izvori zamjenskih znakova u ‘{ $directive }’ direktivama moraju uključivati barem jednu ne generičku poddomenu (npr., *.example.com radije nego *.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
hr
{ $domainCount -> [one] Pristupi tvojim podacima na još { $domainCount } stranici [few] Pristupi tvojim podacima na još { $domainCount } stranice *[other] Pristupi tvojim podacima na još { $domainCount } stranica }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
hr
{ $domainCount -> [one] Pristupi tvojim podacima u još { $domainCount } domeni [few] Pristupi tvojim podacima u još { $domainCount } domene *[other] Pristupi tvojim podacima u još { $domainCount } domena }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
hr
{ $fileCount -> [one] i još { $fileCount } [few] i još { $fileCount } *[other] i još { $fileCount } }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • run-from-dmg.ftl
prompt-to-install-message
hr
Završi ovu instalaciju u jednom koraku i zadrži { -brand-short-name } aktualnim i spriječi gubitak podataka. { -brand-short-name } bit će dodan u tvoju mapu Aplikacije i Dock.
en-US
Complete this one-step installation to help keep { -brand-short-name } up to date and prevent data loss. { -brand-short-name } will be added to your Applications folder and Dock.
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches-count-limit.value
hr
{ $limit -> [one] Više od { $limit } rezultata [few] Više od { $limit } rezultata *[other] Više od { $limit } rezultata }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
hr
{ $total -> [one] { $current } od { $total } rezultata [few] { $current } od { $total } rezultata *[other] { $current } od { $total } rezultata }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
hr
Web stranice dokazuju svoj identitet putem certifikata koje izdaju certifikacijska tijela. Većina preglednika više ne vjeruje certifikatima koje izdaju GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i VeriSign. { $hostname } koristi certifikat jednog od ovih izdavatelja, pa se identitet web stranice ne može dokazati.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-duplicate-cert-name
hr
Preuzeti naziv certifikata je isti kao jedan drugi koji se već nalazi u tvojoj bazi podataka.
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-invalid-password
hr
Upisana lozinka je neispravna. Odaberi jednu drugu.
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-crl
hr
Novi CRL nije kasniji od trenutačnog.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-krl
hr
Novi KRL nije kasniji od trenutačnog.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-match-count
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-match-count-limit
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-sheets-count
hr
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } list papira [few] { $sheetCount } lista papira *[other] { $sheetCount } listova papira }
en-US
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } sheet of paper *[other] { $sheetCount } sheets of paper }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.