Transvision

Displaying 96 results for the string liste in tr:

Entity tr en-US
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-welcome
tr
Diğer cihazlarınızdaki sekmelerin listesini görün.
en-US
View a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
tabs-toolbar-list-all-tabs.label
tr
Tüm sekmeleri listele
en-US
List all tabs
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
tabs-toolbar-list-all-tabs.tooltiptext
tr
Tüm sekmeleri listele
en-US
List all tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-collapse-button-hide.title
tr
Listeyi gizle
en-US
Hide list
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-collapse-button-show.title
tr
Listeyi göster
en-US
Show list
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-empty-description
tr
Siz gezindikçe, ziyaret ettiğiniz sayfalar burada listelenecektir.
en-US
As you browse, the pages you visit will be listed here.
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
imported-edge-reading-list
tr
Okuma Listesi (Edge’den)
en-US
Reading List (From Edge)
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
imported-safari-reading-list
tr
Okuma Listesi (Safari’den)
en-US
Reading List (From Safari)
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-imported-edge-reading-list
tr
Okuma Listesi (Edge’den)
en-US
Reading List (From Edge)
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-imported-safari-reading-list
tr
Okuma Listesi (Safari’den)
en-US
Reading List (From Safari)
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-safari-instructions-folder
tr
Listeden Safari klasörünü seçip “Aç”ı seçin
en-US
Select Safari folder in the list and choose “Open”
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AutoLaunchProtocolsFromOrigins
tr
Listelenen kaynaklardan kullanıcıya sormadan kullanılabilecek harici protokollerin listesini tanımla.
en-US
Define a list of external protocols that can be used from listed origins without prompting the user.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ManagedBookmarks
tr
Yönetici tarafından yönetilen ve kullanıcı tarafından değiştirilemeyen yer imlerinin listesini yapılandır.
en-US
Configures a list of bookmarks managed by an administrator that cannot be changed by the user.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-description
tr
{ -brand-short-name } tarayıcınızın çevrimiçi takip kodlarını engellemek için kullanacağı listeyi seçin. Listeler <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a> tarafından sağlanmaktadır.
en-US
Choose the list { -brand-short-name } uses to block online trackers. Lists provided by <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a>.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-full-listName
tr
2. seviye engelleme listesi.
en-US
Level 2 block list.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-std-listName
tr
1. seviye engelleme listesi (Önerilir).
en-US
Level 1 block list (Recommended).
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-treehead-list.label
tr
Liste
en-US
List
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-window2.title
tr
Engelleme Listeleri
en-US
Block Lists
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-disable-desc
tr
Yukarıdaki listede bulunmayan hiçbir web sitesi kameranıza erişme isteğinde bulunamayacaktır. Kamera erişimini engellerseniz bazı site özellikleri çalışmayabilir.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your camera. Blocking access to your camera may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-disable-desc
tr
Yukarıdaki listede bulunmayan hiçbir web sitesi konumunuzu öğrenme isteğinde bulunamayacaktır. Konumunuzun öğrenilmesini engellerseniz bazı site özellikleri çalışmayabilir.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your location. Blocking access to your location may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-disable-desc
tr
Yukarıdaki listede bulunmayan hiçbir web sitesi mikrofonunuza erişme isteğinde bulunamayacaktır. Mikrofon erişimini engellerseniz bazı site özellikleri çalışmayabilir.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your microphone. Blocking access to your microphone may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-disable-desc
tr
Yukarıdaki listede bulunmayan hiçbir web sitesi size bildirim gönderme isteğinde bulunamayacaktır. Bildirimleri engellerseniz bazı site özellikleri çalışmayabilir.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to send notifications. Blocking notifications may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-disable-desc
tr
Yukarıdaki listede bulunmayan hiçbir web sitesi sanal gerçeklik cihazlarınıza erişme isteğinde bulunamayacaktır. Sanal gerçeklik cihazlarınıza erişimi engellerseniz bazı site özellikleri çalışmayabilir.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your virtual reality devices. Blocking access to your virtual reality devices may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-tracking-protection-change-block-list
tr
Engelleme listesini değiştir
en-US
Change block list
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-choose-dialog-subtitle
tr
Bu listede yaptığınız değişiklikler tüm bağlı cihazlarınıza yansıtılacaktır.
en-US
Changes to the list of items to sync will be reflected across all your connected devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-tabs.tooltiptext
tr
Eşitlenen tüm cihazlarınızdaki açık sekmelerin listesi
en-US
A list of what’s open on all synced devices
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-intro
tr
Diğer cihazlarınızdaki sekmelerin listesini görün.
en-US
View a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-ctrl-tab-list-all-tabs.label
tr
{ $tabCount } sekmenin tümünü listele
en-US
{ $tabCount -> *[other] List All { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-list
tr
Çeviri için mevcut dillerin listesi alınamadı. Yeniden denemek için sayfayı tazeleyin.
en-US
Failed to get the list of available languages for translation. Refresh the page to try again.
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.contextmenu.copyAllChangesDescription
tr
Tüm CSS değişikliklerinin listesini panoya kopyala.
en-US
Copy a list of all CSS changes to clipboard.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.ignoreList
tr
Belirtilen kaynak yok sayılanlar listesindedir. Bu kaynağı kullanmak için `Bilinen üçüncü taraf betiklerini yok say` seçeneğini kapatın.
en-US
This source is on the ignore list. Please turn off the `Ignore Known Third-party Scripts` option to enable it.
Entity # all locales devtools • client • filterwidget.properties
addUsingList
tr
Aşağıdaki listeden bir filtre ekleyin
en-US
Add a filter using the list below
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.enablePersistentLogs.tooltip
tr
Bu özelliği devreye sokarsanız, istek listeleri her yeni bir sayfaya açtığınızda temizlenmeyecek
en-US
If you enable this option the requests list will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-description-local-build
tr
Eğer bu makinede kendi derlediğiniz bir yapının profilini çıkarıyorsanız, lütfen yapı objdir’inizi aşağıdaki listeye ekleyin. Böylece sembol bilgilerini aramak için kullanılabilir.
en-US
If you’re profiling a build that you have compiled yourself, on this machine, please add your build’s objdir to the list below so that it can be used to look up symbol information.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-tools-threads-input-label.title
tr
Bu iş parçacığı adları, profilleyicide profili çıkarılacak iş parçacıklarının virgülle ayrılmış listesidir. İş parçacığı adının dahil edilmesi için kısmi eşleşme olması yeterlidir. Adlar boşluk karakterine duyarlıdır.
en-US
These thread names are a comma separated list that is used to enable profiling of the threads in the profiler. The name needs to be only a partial match of the thread name to be included. It is whitespace sensitive.
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.editDeviceList2
tr
Listeyi düzenle
en-US
Edit List
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.confirmDialog.getter.label
tr
Özellik listesini almak için %S adlı getter çağrılsın mı?
en-US
Invoke getter %S to retrieve the property list?
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
comboboxlist
tr
kombo kutu listesi
en-US
combo box list
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
definitionlist
tr
tanım listesi
en-US
definition list
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
list
tr
liste
en-US
list
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
listbox
tr
liste kutusu
en-US
list box
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
listitem
tr
liste öğesi
en-US
list item
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
pagetablist
tr
sekme listesi
en-US
tab list
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationSelectMissing
tr
Lütfen listeden bir öge seçin.
en-US
Please select an item in the list.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
SelectOptionsLengthAssignmentWarning
tr
HTMLOptionsCollection.length özelliğine değer atama yoluyla <select> seçenek listesini genişletme reddedildi (değer %1$S). Desteklenen maksimum boyut: %2$S.
en-US
Refused to expand <select> option list via assignment to HTMLOptionsCollection.length (value %1$S). The maximum supported size is %2$S.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
UseOfCaptureEventsWarning
tr
captureEvents() yöntemi eskidi. Kodunuzu güncellemek için DOM 2 addEventListener() yöntemini kullanın. Konu hakkında detaylı bilgiler için: http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
en-US
Use of captureEvents() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 addEventListener() method. For more help http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
UseOfReleaseEventsWarning
tr
releaseEvents() kullanımı eskidi. Kodunuzu güncellemek için DOM 2 removeEventListener() yöntemini kullanın. Konu hakkında detaylı bilgiler için: http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
en-US
Use of releaseEvents() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 removeEventListener() method. For more help http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEMQUnexpectedOperator
tr
Medya listesinde beklenmeyen operatör.
en-US
Unexpected operator in media list.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEMQUnexpectedToken
tr
Medya listesinde beklenmeyen ‘%1$S’ jetonu.
en-US
Unexpected token ‘%1$S’ in media list.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
FeaturePolicyInvalidEmptyAllowValue
tr
Özellik ilkesi: “%S” özelliğine ait boş izin listesi atlanıyor.
en-US
Feature Policy: Skipping empty allow list for feature: “%S”.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CKL_CONFLICT
tr
Yeni CKL'nin yayıncısı şu anki CKL yayıncısından farklı. Geçerli listeyi silin.
en-US
New CKL has different issuer than current CKL. Delete current CKL.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
tr
Sertifika yayıncısının CRL süresi dolmuş. Listeyi güncelleyin veya sistem tarihi ve saatinizi gözden geçirin.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_INVALID
tr
Yeni hükümsüzler listesi geçersiz biçime sahip.
en-US
New CRL has an invalid format.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_INVALID_VERSION
tr
Yayıncının Sertifika İptal Listesi bilinmeyen bir sürüm numarasına sahip.
en-US
Issuer’s Certificate Revocation List has an unknown version number.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_NOT_YET_VALID
tr
Bu sertifikanın sertifika iptal listesi henüz geçerli değil.
en-US
The certificate revocation list for this certificate is not yet valid.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION
tr
Yayıncının V2 Sertifika İptal Listesi bilinmeyen kritik bir uzantıya sahip.
en-US
Issuer’s V2 Certificate Revocation List has an unknown critical extension.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_V1_CRITICAL_EXTENSION
tr
Yayıncının V1 Sertifika İptal Listesi kritik bir uzantıya sahip.
en-US
Issuer’s V1 Certificate Revocation List has a critical extension.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_KRL_BAD_SIGNATURE
tr
Bu sitenin geçersiz anahtar listesinin anahtarı geçersiz.
en-US
The KRL for this site’s certificate has an invalid signature.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_KRL_EXPIRED
tr
Bu sitenin geçersiz anahtar listesinin süresi dolmuş.
en-US
The KRL for this site’s certificate has expired.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_KRL_INVALID
tr
Yeni geçersiz anahtar listesinin biçimi geçersiz.
en-US
New KRL has an invalid format.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_KRL_NOT_YET_VALID
tr
Bu sertifikanın anahtar iptal listesi henüz geçerli değil.
en-US
The key revocation list for this certificate is not yet valid.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_NO_KRL
tr
Bu siteyle ilgili herhangi bir geçersiz anahtar listesi bulunamadı.
en-US
No KRL for this site’s certificate has been found.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_CRL
tr
Yeni hükümsüzler listesinin tarihi hâlihazırdakinden daha yeni değil.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_KRL
tr
Yeni hükümsüz anahtar listesinin tarihi hâlihazırdakinden daha yeni değil.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_CRL
tr
Bu sertifika, yayıncının sertifika iptal listesine göre iptal edilmiş.
en-US
Certificate is revoked in issuer’s certificate revocation list.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
NotACACert
tr
Bu bir sertifika makamı sertifikası değil, bu yüzden sertifika makamı listesine aktarılamaz.
en-US
This is not a certificate authority certificate, so it can’t be imported into the certificate authority list.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
disabledList
tr
Bu liste, daha önce katıldığınız araştırmaların listesidir. Yeni araştırmalar çalıştırılmayacaktır.
en-US
This is a list of studies that you have participated in. No new studies will run.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
deleteProfileConfirm
tr
Bir profili silerseniz o profil, kullanılabilir profiller listesinden kaldırılır ve bu eylem geri alınamaz.\nDilerseniz ayarlarınızın, sertifikalarınızın ve diğer kullanıcıyla ilişkileri verilerin yer aldığı profil veri dosyalarını da silebilirsiniz. Bu seçenek “%S” klasörünü siler ve geri alınamaz.\nProfil veri dosyalarını silmek istiyor musunuz?
en-US
Deleting a profile will remove the profile from the list of available profiles and cannot be undone.\nYou may also choose to delete the profile data files, including your settings, certificates and other user-related data. This option will delete the folder “%S” and cannot be undone.\nWould you like to delete the profile data files?
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
delete-submitted-description
tr
Bu işlem, gönderilmiş çökme raporları listesini temizleyecek ama gönderilmiş verileri silmeyecektir. İşlem geri alınamaz.
en-US
This will remove the list of submitted crash reports but will not delete the submitted data. This cannot be undone.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAbout.ftl
about-about-note
tr
Bu sayfada, kullanabileceğiniz “hakkında” sayfalarının listesi görünmektedir.<br/> Bazı sayfalar kafa karıştırıcı olabilir, bazıları ise yalnızca sorun giderme amaçlıdır.<br/> Sorgu dizgisi gerektiren bazı sayfalar da liste dışında bırakılmıştır.
en-US
This is a list of “about” pages for your convenience.<br/> Some of them might be confusing. Some are for diagnostic purposes only.<br/> And some are omitted because they require query strings.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-about-data-explanation
tr
Toplanan verilerin listesine göz atmak için lütfen <a data-l10n-name="glean-dictionary-link">{ -glean-brand-name } Sözlüğü’nü inceleyin</a>.
en-US
To browse the list of collected data, please consult the <a data-l10n-name="glean-dictionary-link">{ -glean-brand-name } Dictionary</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-delete-profile-confirm
tr
Bir profili silerseniz o profil, kullanılabilir profiller listesinden kaldırılır ve bu eylem geri alınamaz. Dilerseniz ayarlarınızın, sertifikalarınızın ve diğer kullanıcıyla ilişkileri verilerin yer aldığı profil veri dosyalarını da silebilirsiniz. Bu seçenek “{ $dir }” klasörünü siler ve geri alınamaz. Profil veri dosyalarını silmek istiyor musunuz?
en-US
Deleting a profile will remove the profile from the list of available profiles and cannot be undone. You may also choose to delete the profile data files, including your settings, certificates and other user-related data. This option will delete the folder “{ $dir }” and cannot be undone. Would you like to delete the profile data files?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-4-unbranded
tr
Bu ürünle ilgili tüm gizlilik ilkeleri burada listelenmelidir.
en-US
Any applicable privacy policies for this product should be listed here.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-unbranded
tr
Bu ürünle ilgili tüm hizmet koşulları burada listelenmelidir.
en-US
Any applicable service terms for this product should be listed here.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-disabled.aria-label
tr
Engellenmiş olarak işaretli, ancak bu { -brand-short-name } oturumu boyunca engelli listesi devre dışı bırakılmış. Engellemeyi kaldırmak için tıklayın.
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-disabled.title
tr
Engellenmiş olarak işaretli, ancak bu { -brand-short-name } oturumu boyunca engelli listesi devre dışı bırakılmış. Engellemeyi kaldırmak için tıklayın.
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-section-title
tr
{ -brand-short-name } tarayıcısındaki üçüncü taraf modüllerin listesi
en-US
List of third-party modules in { -brand-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-max-credential-count-in-list
tr
Listedeki maksimum kimlik bilgisi sayısı
en-US
Max credential count in list
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-list-credentials-button
tr
Kimlik bilgilerini listele
en-US
List credentials
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-search-listType
tr
Liste türü
en-US
List type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-search-result-list
tr
Tablo listesi: { $list }
en-US
List of tables: { $list }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ckl-conflict
tr
Yeni CKL’nin yayıncısı şu anki CKL yayıncısından farklı. Geçerli listeyi silin.
en-US
New CKL has different issuer than current CKL. Delete current CKL.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
tr
Sertifika yayıncısının CRL süresi dolmuş. Listeyi güncelleyin veya sistem tarihi ve saatinizi gözden geçirin.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-invalid
tr
Yeni hükümsüzler listesi geçersiz biçime sahip.
en-US
New CRL has an invalid format.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-invalid-version
tr
Yayıncının Sertifika İptal Listesi bilinmeyen bir sürüm numarasına sahip.
en-US
Issuer’s Certificate Revocation List has an unknown version number.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-not-yet-valid
tr
Bu sertifikanın sertifika iptal listesi henüz geçerli değil.
en-US
The certificate revocation list for this certificate is not yet valid.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-unknown-critical-extension
tr
Yayıncının V2 Sertifika İptal Listesi bilinmeyen kritik bir uzantıya sahip.
en-US
Issuer’s V2 Certificate Revocation List has an unknown critical extension.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-v1-critical-extension
tr
Yayıncının V1 Sertifika İptal Listesi kritik bir uzantıya sahip.
en-US
Issuer’s V1 Certificate Revocation List has a critical extension.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-krl-bad-signature
tr
Bu sitenin geçersiz anahtar listesinin anahtarı geçersiz.
en-US
The KRL for this site’s certificate has an invalid signature.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-krl-expired
tr
Bu sitenin geçersiz anahtar listesinin süresi dolmuş.
en-US
The KRL for this site’s certificate has expired.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-krl-invalid
tr
Yeni geçersiz anahtar listesinin biçimi geçersiz.
en-US
New KRL has an invalid format.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-krl-not-yet-valid
tr
Bu sertifikanın anahtar iptal listesi henüz geçerli değil.
en-US
The key revocation list for this certificate is not yet valid.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-no-krl
tr
Bu siteyle ilgili herhangi bir geçersiz anahtar listesi bulunamadı.
en-US
No KRL for this site’s certificate has been found.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-crl
tr
Yeni hükümsüzler listesinin tarihi hâlihazırdakinden daha yeni değil.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-krl
tr
Yeni hükümsüz anahtar listesinin tarihi hâlihazırdakinden daha yeni değil.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-revoked-certificate-crl
tr
Bu sertifika, yayıncının sertifika iptal listesine göre iptal edilmiş.
en-US
Certificate is revoked in issuer’s certificate revocation list.

Displaying 33 results for the string liste in en-US:

Entity tr en-US
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-empty-description
tr
Siz gezindikçe, ziyaret ettiğiniz sayfalar burada listelenecektir.
en-US
As you browse, the pages you visit will be listed here.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AutoLaunchProtocolsFromOrigins
tr
Listelenen kaynaklardan kullanıcıya sormadan kullanılabilecek harici protokollerin listesini tanımla.
en-US
Define a list of external protocols that can be used from listed origins without prompting the user.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-disable-desc
tr
Yukarıdaki listede bulunmayan hiçbir web sitesi kameranıza erişme isteğinde bulunamayacaktır. Kamera erişimini engellerseniz bazı site özellikleri çalışmayabilir.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your camera. Blocking access to your camera may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-disable-desc
tr
Yukarıdaki listede bulunmayan hiçbir web sitesi konumunuzu öğrenme isteğinde bulunamayacaktır. Konumunuzun öğrenilmesini engellerseniz bazı site özellikleri çalışmayabilir.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your location. Blocking access to your location may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-disable-desc
tr
Yukarıdaki listede bulunmayan hiçbir web sitesi mikrofonunuza erişme isteğinde bulunamayacaktır. Mikrofon erişimini engellerseniz bazı site özellikleri çalışmayabilir.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your microphone. Blocking access to your microphone may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-disable-desc
tr
Yukarıdaki listede bulunmayan hiçbir web sitesi size bildirim gönderme isteğinde bulunamayacaktır. Bildirimleri engellerseniz bazı site özellikleri çalışmayabilir.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to send notifications. Blocking notifications may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-disable-desc
tr
Yukarıdaki listede bulunmayan hiçbir web sitesi sanal gerçeklik cihazlarınıza erişme isteğinde bulunamayacaktır. Sanal gerçeklik cihazlarınıza erişimi engellerseniz bazı site özellikleri çalışmayabilir.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your virtual reality devices. Blocking access to your virtual reality devices may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-audio-capture
tr
{ $origin } bu sekmenin sesini dinleyebilsin mi?
en-US
Allow { $origin } to listen to this tab’s audio?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-audio-capture-unsafe-delegation
tr
{ $origin } { $thirdParty } sitesinin bu sekmenin sesini dinlemesine izin versin mi?
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } permission to listen to this tab’s audio?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-camera-and-audio-capture
tr
{ $origin } kameranızı kullanabilsin ve bu sekmenin sesini dinleyebilsin mi?
en-US
Allow { $origin } to use your camera and listen to this tab’s audio?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-camera-and-audio-capture-unsafe-delegation
tr
{ $origin } { $thirdParty } sitesinin kameranıza erişmesine ve bu sekmenin sesini dinlemesine izin versin mi?
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } access to your camera and listen to this tab’s audio?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-audio-capture
tr
{ $origin } bu sekmenin sesini dinleyebilsin ve ekranınızı görebilsin mi?
en-US
Allow { $origin } to listen to this tab’s audio and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-audio-capture-unsafe-delegation
tr
{ $origin } { $thirdParty } sitesinin bu sekmenin sesini dinlemesine ve ekranınızı görmesine izin versin mi?
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } permission to listen to this tab’s audio and see your screen?
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-fetch-listening.value
tr
fetch olayları dinleniyor
en-US
Listening for fetch events
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-fetch-not-listening.value
tr
fetch olayları dinlenmiyor
en-US
Not listening for fetch events
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
eventListenersHeader1
tr
Olay dinleyicisi kesme noktaları
en-US
Event Listener Breakpoints
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
eventsTooltip.codeIframeTitle
tr
“%S” olay dinleyicisi kodu
en-US
“%S” event listener code
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
eventsTooltip.toggleButton.label
tr
“%S” olay dinleyicisi kodu
en-US
“%S” event listener code
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
eventsTooltip.toggleListenerLabel
tr
“%S” olay dinleyicisini etkinleştir
en-US
Enable “%S” event listener
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
eventsTooltip.unknownLocationExplanation
tr
Bu dinleyicin asıl konumunu tespit edilemiyor. Kod, Babel gibi bir yardımcı araçla şifrelenmiş olabilir.
en-US
The original location of this listener cannot be detected. Maybe the code is transpiled by a utility such as Babel.
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.event.tooltiptext
tr
Olay dinleyicisi
en-US
Event listener
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.event.tooltiptext2
tr
Bu elemana ilişkin olay dinleyicilerini göstermek için tıklayın
en-US
Click to show event listeners for this element
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
browserconsole.enableNetworkMonitoring.tooltip
tr
Ağ isteklerini dinlemeye başlamak için bunu etkinleştirin
en-US
Enable this to start listening to network requests
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-pause-on-dom-events
tr
Olay dinleyicisinde duraklandı
en-US
Paused on event listener
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PreventDefaultFromPassiveListenerWarning
tr
‘passive’ olarak kayıtlı bir dinleyiciden ‘%1$S’ olay türünde ‘preventDefault()’ çağrısı yok sayılıyor.
en-US
Ignoring ‘preventDefault()’ call on event of type ‘%1$S’ from a listener registered as ‘passive’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
UseOfCaptureEventsWarning
tr
captureEvents() yöntemi eskidi. Kodunuzu güncellemek için DOM 2 addEventListener() yöntemini kullanın. Konu hakkında detaylı bilgiler için: http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
en-US
Use of captureEvents() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 addEventListener() method. For more help http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
UseOfReleaseEventsWarning
tr
releaseEvents() kullanımı eskidi. Kodunuzu güncellemek için DOM 2 removeEventListener() yöntemini kullanın. Konu hakkında detaylı bilgiler için: http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
en-US
Use of releaseEvents() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 removeEventListener() method. For more help http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSAllowHeaderFromPreflightDeprecation
tr
Warning: Source string is missing
en-US
Cross-Origin Request Warning: The Same Origin Policy will disallow reading the remote resource at %1$S soon. (Reason: When the `Access-Control-Allow-Headers` is `*`, the `Authorization` header is not covered. To include the `Authorization` header, it must be explicitly listed in CORS header `Access-Control-Allow-Headers`).
Entity # all locales toolkit • chrome • global • narrate.properties
listen-label
tr
Dinle (%S)
en-US
Listen (%S)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-4-unbranded
tr
Bu ürünle ilgili tüm gizlilik ilkeleri burada listelenmelidir.
en-US
Any applicable privacy policies for this product should be listed here.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-unbranded
tr
Bu ürünle ilgili tüm hizmet koşulları burada listelenmelidir.
en-US
Any applicable service terms for this product should be listed here.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-blocklisted-bug
tr
Bilinen sorunlar nedeniyle engellendi: <a data-l10n-name="bug-link">bug { $bugNumber }</a>
en-US
Blocklisted due to known issues: <a data-l10n-name="bug-link">bug { $bugNumber }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
unknown-failure
tr
Engellendi. Hata kodu { $failureCode }
en-US
Blocklisted; failure code { $failureCode }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.