Transvision

Displaying 9 results for the string list in kk:

Entity kk en-US
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-list-template
kk
{ $listName } { $description }
en-US
{ $listName } { $description }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-sharing-menuitem.label
kk
{ $origin } ({ $itemList })
en-US
{ $origin } ({ $itemList })
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
settings.enableSourceMapIgnoreList.tooltip
kk
Бастапқы картадағы x_google_ignoreList өрісіндегі барлық қайнар көздерді елемеу.
en-US
Ignores all sources on the source map x_google_ignoreList field.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
UseOfCaptureEventsWarning
kk
captureEvents() тәсілі ескірген. Кодты жаңарту үшін, DOM 2 addEventListener() тәсілін қолданыңыз. Көбірек білу үшін, http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
en-US
Use of captureEvents() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 addEventListener() method. For more help http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
UseOfReleaseEventsWarning
kk
releaseEvents() тәсілі ескірген. Кодты жаңарту үшін, DOM 2 removeEventListener() тәсілін қолданыңыз. Көбірек білу үшін, http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
en-US
Use of releaseEvents() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 removeEventListener() method. For more help http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
state-dd-Disabled-block-list-state
kk
<span data-l10n-name="state">Қалып-күйі:</span> Сөндірілген ({ $blockListState })
en-US
<span data-l10n-name="state">State:</span> Disabled ({ $blockListState })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
state-dd-enabled-block-list-state
kk
<span data-l10n-name="state">Қалып-күйі:</span> Іске қосулы ({ $blockListState })
en-US
<span data-l10n-name="state">State:</span> Enabled ({ $blockListState })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
kk
{ $active -> [one] { $active } белсенді ағын, { $number } ішінен: { $list } *[other] { $active } белсенді ағын, { $number } ішінен: { $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-search-result-list
kk
Кестелер тізімі: { $list }
en-US
List of tables: { $list }

Displaying 125 results for the string list in en-US:

Entity kk en-US
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-tabsnotsyncing
kk
Басқа құрылғыларыңыздан беттер тізімдерін көру үшін беттерді синхрондауды іске қосыңыз.
en-US
Turn on tab syncing to view a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-welcome
kk
Басқа құрылғыларыңыздан беттер тізімін қарау.
en-US
View a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
tabs-toolbar-list-all-tabs.label
kk
Барлық беттерді тізіп шығу
en-US
List all tabs
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
tabs-toolbar-list-all-tabs.tooltiptext
kk
Барлық беттерді тізіп шығу
en-US
List all tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-collapse-button-hide.title
kk
Тізімді жасыру
en-US
Hide list
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-collapse-button-show.title
kk
Тізімді көрсету
en-US
Show list
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-empty-description
kk
Сіз шолу кезінде кірген беттер тізімі осында көрсетілетін болады.
en-US
As you browse, the pages you visit will be listed here.
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
imported-edge-reading-list
kk
Оқу тізімі (Edge ішінен)
en-US
Reading List (From Edge)
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
imported-safari-reading-list
kk
Оқу тізімі (Safari ішінен)
en-US
Reading List (From Safari)
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-imported-edge-reading-list
kk
Оқу тізімі (Edge ішінен)
en-US
Reading List (From Edge)
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-imported-safari-reading-list
kk
Оқу тізімі (Safari ішінен)
en-US
Reading List (From Safari)
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-safari-instructions-folder
kk
Тізімнен Safari бумасын таңдап, "Ашу" басыңыз.
en-US
Select Safari folder in the list and choose “Open”
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AutoLaunchProtocolsFromOrigins
kk
Пайдаланушыға сұраусыз тізімделген қайнар көздерден пайдалануға болатын сыртқы хаттамалар тізімін анықтау.
en-US
Define a list of external protocols that can be used from listed origins without prompting the user.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ManagedBookmarks
kk
Әкімші басқаратын және пайдаланушы өзгерте алмайтын бетбелгілер тізімін баптайды.
en-US
Configures a list of bookmarks managed by an administrator that cannot be changed by the user.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-RequestedLocales
kk
Таңдау ретімен қолданба үшін сұралатын локальдер тізімін орнату.
en-US
Set the list of requested locales for the application in order of preference.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-description
kk
{ -brand-short-name } онлайн трекерлерді блоктау үшін қолданатын тізімді таңдаңыз. Тізімдерді <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a> қызметі ұсынған.
en-US
Choose the list { -brand-short-name } uses to block online trackers. Lists provided by <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a>.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-list-template
kk
{ $listName } { $description }
en-US
{ $listName } { $description }
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-full-listName
kk
2-ші деңгейлі бұғаттау тізімі.
en-US
Level 2 block list.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-std-listName
kk
1-ші деңгейлі бұғаттау тізімі (Ұсынылады).
en-US
Level 1 block list (Recommended).
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-treehead-list.label
kk
Тізім
en-US
List
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-window2.title
kk
Блоктізімдер
en-US
Block Lists
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-passwords-desc
kk
{ -brand-short-name } осы жерде көрсетілген сайттар үшін парольдерді сақтамайды.
en-US
{ -brand-short-name } won’t save passwords for sites listed here.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-disable-desc
kk
Бұл төменде тізілмеген веб-сайттарға камераңызға қатынауға рұқсат сұрауға тыйым салады. Камераңызға қатынауды блоктау веб-сайттардың кейбір мүмкіндіктерін сындыра алады.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your camera. Blocking access to your camera may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-disable-desc
kk
Бұл төменде тізілмеген веб-сайттарға орналасуыңызды білуге рұқсат сұрауға тыйым салады. Орналасуыңызға қатынауды блоктау веб-сайттардың кейбір мүмкіндіктерін сындыра алады.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your location. Blocking access to your location may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-disable-desc
kk
Бұл төменде тізілмеген веб-сайттарға микрофоныңызға қатынауға рұқсат сұрауға тыйым салады. Микрофоныңызға қатынауды блоктау веб-сайттардың кейбір мүмкіндіктерін сындыра алады.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your microphone. Blocking access to your microphone may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-disable-desc
kk
Бұл төменде тізілмеген веб-сайттарға хабарламаларды жіберуге рұқсат сұрауға тыйым салады. Хабарламаларды блоктау веб-сайттардың кейбір мүмкіндіктерін сындыра алады.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to send notifications. Blocking notifications may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-disable-desc
kk
Бұл төменде тізілмеген веб-сайттарға виртуалды шынайылық құрылғыларына қатынауға рұқсат сұрауға тыйым салады. Виртуалды шынайылық құрылғыларына қатынауды блоктау веб-сайттардың кейбір мүмкіндіктерін сындыра алады.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your virtual reality devices. Blocking access to your virtual reality devices may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-tracking-protection-change-block-list
kk
Бұғаттау тізімін өзгерту
en-US
Change block list
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-choose-dialog-subtitle
kk
Синхрондалатын элементтер тізіміне енгізілген өзгерістер барлық қосылған құрылғыларда көрсетіледі.
en-US
Changes to the list of items to sync will be reflected across all your connected devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-tabs.tooltiptext
kk
Барлық синхрондалған құрылғыларда ашылған нәрселер тізімі
en-US
A list of what’s open on all synced devices
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-intro
kk
Басқа құрылғыларыңыздан беттер тізімін қарау.
en-US
View a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-tabsnotsyncing
kk
Басқа құрылғыларыңыздан беттер тізімдерін қарау үшін беттерді синхрондауды іске қосыңыз.
en-US
Turn on tab syncing to view a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-ctrl-tab-list-all-tabs.label
kk
Барлық { $tabCount } бетті тізіп шығару
en-US
{ $tabCount -> *[other] List All { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-list
kk
Аударма үшін қолжетімді тілдер тізімін алу сәтсіз аяқталды. Әрекетті қайталау үшін бетті жаңартыңыз.
en-US
Failed to get the list of available languages for translation. Refresh the page to try again.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-audio-capture
kk
{ $origin } үшін бұл беттің аудиосын тыңдауды рұқсат ету керек пе?
en-US
Allow { $origin } to listen to this tab’s audio?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-audio-capture-unsafe-delegation
kk
{ $origin } өніміне { $thirdParty } үшін бұл беттін аудиосын тыңдау рұқсатын беруді рұқсат ету керек пе?
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } permission to listen to this tab’s audio?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-audio-capture-with-file
kk
Бұл жергілікті файл үшін бұл беттің аудиосын тыңдауды рұқсат ету керек пе?
en-US
Allow this local file to listen to this tab’s audio?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-camera-and-audio-capture
kk
{ $origin } үшін камераңызды қолдануды және бұл беттің аудиосын тыңдауға рұқсат ету керек пе?
en-US
Allow { $origin } to use your camera and listen to this tab’s audio?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-camera-and-audio-capture-unsafe-delegation
kk
{ $origin } өніміне { $thirdParty } үшін камераңызға қатынау және бұл беттің аудиосын тыңдау рұқсатын беруді рұқсат ету керек пе?
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } access to your camera and listen to this tab’s audio?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-camera-and-audio-capture-with-file
kk
Бұл жергілікті файл үшін камераңызды қолдануды және бұл беттің аудиосын тыңдауға рұқсат ету керек пе?
en-US
Allow this local file to use your camera and listen to this tab’s audio?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-audio-capture
kk
{ $origin } үшін бұл беттің аудиосын тыңдау және экраныңызды көруге рұқсат ету керек пе?
en-US
Allow { $origin } to listen to this tab’s audio and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-audio-capture-unsafe-delegation
kk
{ $origin } өніміне { $thirdParty } үшін бұл беттің аудиосын тыңдау және экраныңызды көру рұқсатын беруді рұқсат ету керек пе?
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } permission to listen to this tab’s audio and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-audio-capture-with-file
kk
Бұл жергілікті файл үшін бұл беттің аудиосын тыңдау және экраныңызды көруге рұқсат ету керек пе?
en-US
Allow this local file to listen to this tab’s audio and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-sharing-menuitem.label
kk
{ $origin } ({ $itemList })
en-US
{ $origin } ({ $itemList })
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-fetch-listening.value
kk
Алу оқиғаларын күтуде
en-US
Listening for fetch events
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-fetch-not-listening.value
kk
Алу қызметтерін күтуде емес
en-US
Not listening for fetch events
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.contextmenu.copyAllChangesDescription
kk
Барлық CSS өзгерістер тізімін алмасу буферіне көшіріп алу.
en-US
Copy a list of all CSS changes to clipboard.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
eventListenersHeader1
kk
Оқиғаны тыңдаушының үзу нүктелері
en-US
Event Listener Breakpoints
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
settings.enableSourceMapIgnoreList.tooltip
kk
Бастапқы картадағы x_google_ignoreList өрісіндегі барлық қайнар көздерді елемеу.
en-US
Ignores all sources on the source map x_google_ignoreList field.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.ignoreList
kk
Бұл қайнар көзі елемеу тізімінде. Оны іске қосу үшін "Белгілі үшінші тарап сценарийлерін елемеу" опциясын сөндіріңіз.
en-US
This source is on the ignore list. Please turn off the `Ignore Known Third-party Scripts` option to enable it.
Entity # all locales devtools • client • filterwidget.properties
addUsingList
kk
Төмендегі тізімді қолданып, сүзгіні қосыңыз
en-US
Add a filter using the list below
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
eventsTooltip.codeIframeTitle
kk
"%S" оқиғаны тыңдау коды
en-US
“%S” event listener code
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
eventsTooltip.toggleButton.label
kk
"%S" оқиғаны тыңдау коды
en-US
“%S” event listener code
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
eventsTooltip.toggleListenerLabel
kk
"%S" оқиға тындаушысын іске қосу
en-US
Enable “%S” event listener
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
eventsTooltip.unknownLocationExplanation
kk
Бұл тыңдаушының бастапқы орналасуын табу мүмкін емес. Бұл код Babel сияқты утилита көмегімен транспиляцияланған болуы мүмкін.
en-US
The original location of this listener cannot be detected. Maybe the code is transpiled by a utility such as Babel.
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.event.tooltiptext
kk
Оқиға тыңдаушысы
en-US
Event listener
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.event.tooltiptext2
kk
Осы элемент үшін оқиға тыңдаушыларын көрсету үшін шертіңіз
en-US
Click to show event listeners for this element
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.enablePersistentLogs.tooltip
kk
Егер сіз бұл баптауды іске қоссаңыз, сіз әр рет жаңа бетке өткен кезде сұратулар тізімі тазартылмайтын болады
en-US
If you enable this option the requests list will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-description-local-build
kk
Егер сіз бұл машинада өзіңіз құрастырған жинақты профильдейтін болсаңыз, оның objdir бумасын төмендегі тізімге қосыңыз, нәтижесінде ол бумадан да таңбалар ақпараты ізделетін болады.
en-US
If you’re profiling a build that you have compiled yourself, on this machine, please add your build’s objdir to the list below so that it can be used to look up symbol information.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-tools-threads-input-label.title
kk
Бұл ағын атаулары - профильдеушіде ағындар профильдеуін іске қосу үшін қолданылатын үтірлермен ажыратылған тізім. Бұл атау қосылатын ағын атауымен жартылай сәйкестік де бола алады. Ол бос аралықтарға сезімтал.
en-US
These thread names are a comma separated list that is used to enable profiling of the threads in the profiler. The name needs to be only a partial match of the thread name to be included. It is whitespace sensitive.
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.editDeviceList2
kk
Тізімді түзету
en-US
Edit List
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
browserconsole.enableNetworkMonitoring.tooltip
kk
Желі сұрауларын тыңдауды бастау үшін осыны іске қосыңыз
en-US
Enable this to start listening to network requests
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.confirmDialog.getter.label
kk
Қасиеттерін тізімін алу үшін %S getter шақыру керек пе?
en-US
Invoke getter %S to retrieve the property list?
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-pause-on-dom-events
kk
Оқиғалар тыңдаушысына аялдатылған
en-US
Paused on event listener
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
comboboxlist
kk
тізімі бар өріс
en-US
combo box list
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
definitionlist
kk
анықтамалар тізімі
en-US
definition list
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
list
kk
тізім
en-US
list
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
listbox
kk
тізімді жолақ
en-US
list box
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
listitem
kk
тізім элементі
en-US
list item
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
pagetablist
kk
беттер тізімі
en-US
tab list
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMAttrModifiedWarning
kk
DOMAttrModified үшін тыңдаушы қосу ескірген және жақын арада өшірілетін болады. MutationEvent орнына MutationObserver пайдаланыңыз. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMAttrModified is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMCharacterDataModifiedWarning
kk
DOMCharacterDataModified үшін тыңдаушы қосу ескірген және жақын арада өшірілетін болады. MutationEvent орнына MutationObserver пайдаланыңыз. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMCharacterDataModified is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMNodeInsertedIntoDocumentWarning
kk
DOMNodeInsertedIntoDocument үшін тыңдаушы қосу ескірген және жақын арада өшірілетін болады. MutationEvent орнына MutationObserver пайдаланыңыз. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMNodeInsertedIntoDocument is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMNodeInsertedWarning
kk
DOMNodeInserted үшін тыңдаушы қосу ескірген және жақын арада өшірілетін болады. MutationEvent орнына MutationObserver пайдаланыңыз. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMNodeInserted is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMNodeRemovedFromDocumentWarning
kk
DOMNodeRemovedFromDocument үшін тыңдаушы қосу ескірген және жақын арада өшірілетін болады. MutationEvent орнына MutationObserver пайдаланыңыз. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMNodeRemovedFromDocument is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMNodeRemovedWarning
kk
DOMNodeRemoved үшін тыңдаушы қосу ескірген және жақын арада өшірілетін болады. MutationEvent орнына MutationObserver пайдаланыңыз. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMNodeRemoved is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMSubtreeModifiedWarning
kk
DOMSubtreeModified үшін тыңдаушы қосу ескірген және жақын арада өшірілетін болады. MutationEvent орнына MutationObserver пайдаланыңыз. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMSubtreeModified is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationSelectMissing
kk
Тізімнен бір нәрсені таңдаңыз.
en-US
Please select an item in the list.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PreventDefaultFromPassiveListenerWarning
kk
‘passive‘ ретінде тіркелген тыңдаушыдан ‘%1$S’ түріндегі оқиғадан ‘preventDefault()’ шақыруын елемеу.
en-US
Ignoring ‘preventDefault()’ call on event of type ‘%1$S’ from a listener registered as ‘passive’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
SelectOptionsLengthAssignmentWarning
kk
HTMLOptionsCollection.length (мәні %1$S) мәніне тағайындау арқылы <select> опциялар тізімін кеңейтуден бас тартылды. Қолдауы бар максималды өлшем: %2$S.
en-US
Refused to expand <select> option list via assignment to HTMLOptionsCollection.length (value %1$S). The maximum supported size is %2$S.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
UseOfCaptureEventsWarning
kk
captureEvents() тәсілі ескірген. Кодты жаңарту үшін, DOM 2 addEventListener() тәсілін қолданыңыз. Көбірек білу үшін, http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
en-US
Use of captureEvents() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 addEventListener() method. For more help http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
UseOfReleaseEventsWarning
kk
releaseEvents() тәсілі ескірген. Кодты жаңарту үшін, DOM 2 removeEventListener() тәсілін қолданыңыз. Көбірек білу үшін, http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
en-US
Use of releaseEvents() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 removeEventListener() method. For more help http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEMQUnexpectedOperator
kk
Медиа тізіміндегі күтілмеген оператор.
en-US
Unexpected operator in media list.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEMQUnexpectedToken
kk
Медиа тізіміндегі күтілмеген "%1$S" токені.
en-US
Unexpected token ‘%1$S’ in media list.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSAllowHeaderFromPreflightDeprecation
kk
Доменаралық сұраным ескертуі: Дара домен саясаты %1$S жеріндегі ресурсты оқуды жақын арада рұқсат етпейтін болады. (Себебі: "Access-Control-Allow-Headers" мәні "*" болса, "Authorization" тақырыптамасы қамтылмайды. "Authorization" тақырыптамасын қамту үшін, ол "Access-Control-Allow-Headers" CORS тақырыптамасында нақты көрсетілуі тиіс).
en-US
Cross-Origin Request Warning: The Same Origin Policy will disallow reading the remote resource at %1$S soon. (Reason: When the `Access-Control-Allow-Headers` is `*`, the `Authorization` header is not covered. To include the `Authorization` header, it must be explicitly listed in CORS header `Access-Control-Allow-Headers`).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
FeaturePolicyInvalidEmptyAllowValue
kk
Мүмкіндік саясаты: Келесі мүмкіндік үшін бос рұқсат тізімін аттап кету: "%S".
en-US
Feature Policy: Skipping empty allow list for feature: “%S”.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_INVALID_VERSION
kk
Шығарушының сертификаттарды қайта шақыру тізімінің сериялық нөмірі белгісіз.
en-US
Issuer’s Certificate Revocation List has an unknown version number.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_NOT_YET_VALID
kk
Осы сертификат үшін сертификаттарда қайта шақыру тізімінің мерзімі әлі басталмады.
en-US
The certificate revocation list for this certificate is not yet valid.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION
kk
Шығарушының сертификаттарды V2 қайта шақыру тізімінің ішінде белгісіз маңызды кеңейту бар.
en-US
Issuer’s V2 Certificate Revocation List has an unknown critical extension.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_V1_CRITICAL_EXTENSION
kk
Шығарушының сертификаттарды V1 қайта шақыру тізімінің ішінде маңызды кеңейту бар.
en-US
Issuer’s V1 Certificate Revocation List has a critical extension.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_KRL_NOT_YET_VALID
kk
Осы сертификат үшін кілтерді қайта шақыру тізімінің мерзімі әлі басталмады.
en-US
The key revocation list for this certificate is not yet valid.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_CRL
kk
Осы сертификат шығарушысының сертификаттарды қайта шақыру тізімінде қайта шақырылған.
en-US
Certificate is revoked in issuer’s certificate revocation list.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
NotACACert
kk
Бұл - сертификаттау орталығын растайтын сертификат емес, сондықтан ол импортталмайды.
en-US
This is not a certificate authority certificate, so it can’t be imported into the certificate authority list.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
disabledList
kk
Бұл - сіз қатысқан зерттеулер тізімі. Жаңа зерттеулер орындалмайды.
en-US
This is a list of studies that you have participated in. No new studies will run.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • narrate.properties
listen-label
kk
Тыңдау (%S)
en-US
Listen (%S)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
deleteProfileConfirm
kk
Профильді өшіру оны қолжетімді профильдер тізімінен өшіреді, және бұны қайтаруға болмайды.\nОған қоса сіз профиль файлдарын өшіре аласыз, оның ішніде сіздің баптаулар, сертификаттар және басқа да пайдаланушыға қатысты мәліметтер бар. Бұл мүмкіндік қолдану салдарынан "%S" бумасы өшіріледі және бұны қайтаруға болмайды.\nПрофиль файлдарын өшіруді қалайсыз ба?
en-US
Deleting a profile will remove the profile from the list of available profiles and cannot be undone.\nYou may also choose to delete the profile data files, including your settings, certificates and other user-related data. This option will delete the folder “%S” and cannot be undone.\nWould you like to delete the profile data files?
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
delete-submitted-description
kk
Бұл әрекет барлық жіберілген құлау туралы хабарламалар тізімін өшіреді, бірақ, жіберілген деректерді өшірмейді. Кейін оны болдырмау мүмкін емес.
en-US
This will remove the list of submitted crash reports but will not delete the submitted data. This cannot be undone.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAbout.ftl
about-about-note
kk
Назарыңызға “about” көмек парақтар тізімі ұсынылады.<br/> Олардың кейбіреулері түсініксіз болуы мүмкін, ал кейбіреулері тек диагностика үшін ғана керек.<br/> Кейбіреулері сұранымды талап ететіні нәтижесінде көрсетілмеген.
en-US
This is a list of “about” pages for your convenience.<br/> Some of them might be confusing. Some are for diagnostic purposes only.<br/> And some are omitted because they require query strings.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-about-data-explanation
kk
Жиналған деректер тізімін шолу үшін, <a data-l10n-name="glean-dictionary-link">{ -glean-brand-name } Сөздігін</a> шолыңыз.
en-US
To browse the list of collected data, please consult the <a data-l10n-name="glean-dictionary-link">{ -glean-brand-name } Dictionary</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-label-for-ping-names
kk
Алдыңғы тізімнен құралыңыз орнатылған пингті таңдаңыз. Егер ол <a data-l10n-name="custom-ping-link">арнаулы пингте</a> болса, оны таңдаңыз. Болмаса, <code>event</code> метрикалары үшін үнсіз келісім ретінде <code>events</code> пингі, ал барлық басқа метрикалар үшін үнсіз келісім ретінде <code>metrics</code> пингі болып табылады.
en-US
Select from the preceding list the ping your instrumentation is in. If it’s in a <a data-l10n-name="custom-ping-link">custom ping</a>, choose that one. Otherwise, the default for <code>event</code> metrics is the <code>events</code> ping and the default for all other metrics is the <code>metrics</code> ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
state-dd-Disabled-block-list-state
kk
<span data-l10n-name="state">Қалып-күйі:</span> Сөндірілген ({ $blockListState })
en-US
<span data-l10n-name="state">State:</span> Disabled ({ $blockListState })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
state-dd-enabled-block-list-state
kk
<span data-l10n-name="state">Қалып-күйі:</span> Іске қосулы ({ $blockListState })
en-US
<span data-l10n-name="state">State:</span> Enabled ({ $blockListState })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
kk
{ $active -> [one] { $active } белсенді ағын, { $number } ішінен: { $list } *[other] { $active } белсенді ағын, { $number } ішінен: { $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-delete-profile-confirm
kk
Профильді өшіру оны қолжетімді профильдер тізімінен өшіреді, және бұны қайтаруға болмайды. Оған қоса сіз профиль файлдарын өшіре аласыз, оның ішніде сіздің баптаулар, сертификаттар және басқа да пайдаланушыға қатысты мәліметтер бар. Бұл мүмкіндік қолдану салдарынан "{ $dir }" бумасы өшіріледі және бұны қайтаруға болмайды. Профиль файлдарын өшіруді қалайсыз ба?
en-US
Deleting a profile will remove the profile from the list of available profiles and cannot be undone. You may also choose to delete the profile data files, including your settings, certificates and other user-related data. This option will delete the folder “{ $dir }” and cannot be undone. Would you like to delete the profile data files?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-4-unbranded
kk
Осы өнімге қолдана алатын кез келген құпиялық саясаты осы жерде тізіліп көрсетілуі тиіс.
en-US
Any applicable privacy policies for this product should be listed here.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-unbranded
kk
Осы өнімге қатысты қызметтерді пайдалану саясаты осы жерде көрсетілуі тиіс.
en-US
Any applicable service terms for this product should be listed here.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-blocklisted-bug
kk
Белгілі мәселелерге байланысты бұғатталған: <a data-l10n-name="bug-link">bug { $bugNumber }</a>
en-US
Blocklisted due to known issues: <a data-l10n-name="bug-link">bug { $bugNumber }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
unknown-failure
kk
Блоктізіміде; қателік коды { $failureCode }
en-US
Blocklisted; failure code { $failureCode }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-disabled.aria-label
kk
Қазіргі уақытта блокталған деп белгіленген, бірақ бұғаттау тізімі бұл { -brand-short-name } іске қосылуы үшін сөндірілген. Оны блоктаудан босату үшін басыңыз.
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-disabled.title
kk
Қазіргі уақытта блокталған деп белгіленген, бірақ бұғаттау тізімі бұл { -brand-short-name } іске қосылуы үшін сөндірілген. Оны блоктаудан босату үшін басыңыз.
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module-disabled
kk
Бұл модульдің блоктауын шешу (блоктізім қазір сөндірулі тұр)
en-US
Unblock this module (blocklist currently disabled)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module-disabled.aria-label
kk
Ағымдағы уақытта блокталған, бірақ, { -brand-short-name } осы реттегі іске қосылуы үшін блоктізім сөндірулі болып тұр. Блоктауын шешу үшін шертіңіз.
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module-disabled.title
kk
Ағымдағы уақытта блокталған, бірақ, { -brand-short-name } осы реттегі іске қосылуы үшін блоктізім сөндірулі болып тұр. Блоктауын шешу үшін шертіңіз.
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-section-title
kk
{ -brand-short-name } ішіндегі үшінші жақты модульдер тізімі
en-US
List of third-party modules in { -brand-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-max-credential-count-in-list
kk
Тізімдегі тіркелу мәліметтерінің максималды саны
en-US
Max credential count in list
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-list-bio-enrollments-button
kk
Тіркелулер тізімін көрсету
en-US
List enrollments
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-list-credentials-button
kk
Тіркелу мәліметтерін тізіп шығару
en-US
List credentials
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-search-listType
kk
Тізім түрі
en-US
List type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-search-result-list
kk
Кестелер тізімі: { $list }
en-US
List of tables: { $list }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-invalid-version
kk
Шығарушының сертификаттарды қайта шақыру тізімінің сериялық нөмірі белгісіз.
en-US
Issuer’s Certificate Revocation List has an unknown version number.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-not-yet-valid
kk
Осы сертификат үшін сертификаттарда қайта шақыру тізімінің мерзімі әлі басталмады.
en-US
The certificate revocation list for this certificate is not yet valid.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-unknown-critical-extension
kk
Шығарушының сертификаттарды V2 қайта шақыру тізімінің ішінде белгісіз маңызды кеңейту бар.
en-US
Issuer’s V2 Certificate Revocation List has an unknown critical extension.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-v1-critical-extension
kk
Шығарушының сертификаттарды V1 қайта шақыру тізімінің ішінде маңызды кеңейту бар.
en-US
Issuer’s V1 Certificate Revocation List has a critical extension.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-krl-not-yet-valid
kk
Осы сертификат үшін кілтерді қайта шақыру тізімінің мерзімі әлі басталмады.
en-US
The key revocation list for this certificate is not yet valid.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-revoked-certificate-crl
kk
Осы сертификат шығарушысының сертификаттарды қайта шақыру тізімінде қайта шақырылған.
en-US
Certificate is revoked in issuer’s certificate revocation list.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.