Transvision

Displaying 200 results out of 375 for the string ime in sl:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • branding • official • brand.ftl
-brand-product-name
sl
{ $sklon -> *[imenovalnik] Firefox [rodilnik] Firefoxa [dajalnik] Firefoxu [tozilnik] Firefox [mestnik] Firefoxu [orodnik] Firefoxom }
en-US
Firefox
Entity # all locales browser • branding • official • brand.ftl
-brand-short-name
sl
{ $sklon -> *[imenovalnik] Firefox [rodilnik] Firefoxa [dajalnik] Firefoxu [tozilnik] Firefox [mestnik] Firefoxu [orodnik] Firefoxom }
en-US
Firefox
Entity # all locales browser • branding • official • brand.ftl
-brand-shortcut-name
sl
{ $sklon -> *[imenovalnik] Firefox [rodilnik] Firefoxa [dajalnik] Firefoxu [tozilnik] Firefox [mestnik] Firefoxu [orodnik] Firefoxom }
en-US
Firefox
Entity # all locales browser • branding • official • brand.ftl
-brand-shorter-name
sl
{ $sklon -> *[imenovalnik] Firefox [rodilnik] Firefoxa [dajalnik] Firefoxu [tozilnik] Firefox [mestnik] Firefoxu [orodnik] Firefoxom }
en-US
Firefox
Entity # all locales browser • branding • official • brand.ftl
-vendor-short-name
sl
{ $sklon -> *[imenovalnik] Mozilla [rodilnik] Mozille [dajalnik] Mozilli [tozilnik] Mozillo [mestnik] Mozilli [orodnik] Mozillo }
en-US
Mozilla
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
sl
{ -brand-short-name } se posodablja v drugem primerku
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-date
sl
Do kraje podatkov je prišlo dne { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
en-US
This breach occurred on { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
sl
Vnos za { $loginTitle } s tem uporabniškim imenom že obstaja. <a data-l10n-name="duplicate-link">Odprem obstoječi vnos?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
sl
Npr. več uporabniških imen, gesel, spletnih naslovov za eno prijavo.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
sl
Napačne ali manjkajoče glave stolpcev. Prepričajte se, da datoteka vsebuje stolpce za uporabniško ime, geslo in spletni naslov.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
sl
(brez uporabniškega imena)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-sign-in-text
sl
Imejte dostop do gesel z vseh svojih naprav
en-US
Get your passwords on your other devices
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-timeline-point-date
sl
{ DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
en-US
{ DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-username-label
sl
Uporabniško ime
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
sl
(ni uporabniškega imena)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-name-option
sl
Imenu (A–Ž)
en-US
Name (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-name-reverse-option
sl
Imenu (Ž–A)
en-US
Name (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-option
sl
Uporabniškem imenu (A–Ž)
en-US
Username (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-reverse-option
sl
Uporabniškem imenu (Ž–A)
en-US
Username (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
policy-name
sl
Ime pravilnika
en-US
Policy Name
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-include-URL-2
sl
Vključite naslove strani, ki ste jih imeli odprte, ko se je { -brand-short-name } sesul
en-US
Include the URLs of the sites you were on when { -brand-short-name } crashed
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-accessed
sl
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
sl
Nazadnje posodobljeno: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync
sl
Sinhronizirano ob { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync.label
sl
Sinhronizirano ob { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
panel-save-update-username
sl
Uporabniško ime
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-overflow-list-description
sl
Sem povlecite predmete, ki jih želite imeti na dosegu, vendar izven orodne vrstice
en-US
Drag and drop items here to keep them within reach but out of your toolbar
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-name-2.value
sl
Ime
en-US
Name
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-prev-month
sl
{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
en-US
{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-this-month
sl
{ DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-today
sl
Danes – { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
Today - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-yesterday
sl
Včeraj – { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
Yesterday - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-date
sl
{ DATETIME($date, dateStyle: "short") }
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-time
sl
{ DATETIME($time, timeStyle: "short") }
en-US
{ DATETIME($time, timeStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
sl
{ $blockedCount -> [one] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilca! [two] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilca! [few] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilce! *[other] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilcev! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-confirm-delete-history-p1
sl
Ali ste prepričani, da želite izbrisati vse primerke te strani iz zgodovine?
en-US
Are you sure you want to delete every instance of this page from your history?
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-source-read-time
sl
{ $source } · { $timeToRead } min
en-US
{ $source } · { $timeToRead } min
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-topsites-title-input.placeholder
sl
Vnesite ime
en-US
Enter a title
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-name.label
sl
Ime
en-US
Name
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
no-page-title.value
sl
Neimenovana stran:
en-US
Untitled Page:
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-sortby-name.label
sl
Razvrsti po imenu
en-US
Sort By Name
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-name.label
sl
Ime
en-US
Name
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-name.label
sl
Razvrsti po imenu
en-US
Sort by Name
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-backup-title
sl
Ime datoteke z varnostno kopijo zaznamkov
en-US
Bookmarks backup filename
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableAccounts
sl
Onemogoči storitve na osnovi računov, na primer sinhronizacijo.
en-US
Disable account-based services, including sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
sl
Onemogoči storitve na osnovi { -fxaccount-brand-name }ov, na primer sinhronizacijo.
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts1
sl
Onemogoči storitve na osnovi računov, na primer sinhronizacijo.
en-US
Disable account-based services, including sync.
Entity # all locales browser • browser • preferences • addEngine.ftl
add-engine-name
sl
Ime iskalnika
en-US
Search engine name
Entity # all locales browser • browser • preferences • addEngine.ftl
engine-name-exists
sl
Iskalnik s tem imenom že obstaja
en-US
An engine with that name already exists
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-noproxy-desc
sl
Primer: .mozilla.org, .net.nz
en-US
Example: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24
Entity # all locales browser • browser • preferences • containers.ftl
containers-name-label
sl
Ime
en-US
Name
Entity # all locales browser • browser • preferences • containers.ftl
containers-name-text.placeholder
sl
Vnesite ime vsebnika
en-US
Enter a container name
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-additional-name
sl
Srednje ime
en-US
Middle Name
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-family-name
sl
Priimek
en-US
Last Name
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-given-name
sl
Ime
en-US
First Name
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-name
sl
Ime
en-US
Name
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-card-name-on-card
sl
Ime na kartici
en-US
Name on Card
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-mozilla-monitor-global-description
sl
Prejmite opozorilo v primeru, da pride do izpostavitve vaših podatkov.
en-US
Get alerts when your data has been in a breach.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-backlogged-crash-reports
sl
{ -brand-short-name(sklon: "dajalnik") } dovoli, da v vašem imenu pošilja poročila o sesutjih iz zaloge
en-US
Allow { -brand-short-name } to send backlogged crash reports on your behalf
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-backlogged-crash-reports-with-link
sl
{ -brand-short-name(sklon: "dajalnik") } dovoli, da v vašem imenu pošilja poročila o sesutjih iz zaloge <a data-l10n-name="crash-reports-link">Več o tem</a>
en-US
Allow { -brand-short-name } to send backlogged crash reports on your behalf <a data-l10n-name="crash-reports-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-fill-usernames-and-passwords.label
sl
Samodejno izpolnjuj uporabniška imena in gesla
en-US
Fill usernames and passwords automatically
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description
sl
DNS (sistem domenskih imen) prek HTTPS pošilja vaše zahtevke za imena domen po šifrirani povezavi, kar ustvari zavarovan DNS in drugim otežuje vpogled v to, katera spletna mesta obiskujete.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, creating a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description2
sl
DNS (sistem domenskih imen) prek HTTPS pošilja vaše zahtevke za imena domen po šifrirani povezavi, kar ustvari zavarovan DNS in drugim otežuje vpogled v to, katera spletna mesta obiskujete.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, providing a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-device-name-change.label
sl
Spremeni ime naprave
en-US
Change Device Name
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-device-name-header
sl
Ime naprave
en-US
Device Name
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-creditcards.tooltiptext
sl
Imena, številke in datume veljavnosti (samo računalniki)
en-US
Names, numbers and expiry dates (desktop only)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-logins-passwords.tooltiptext
sl
Uporabniška imena in gesla, ki ste jih shranili
en-US
Usernames and passwords you’ve saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-payment-methods2.tooltiptext
sl
Imena, številke kartic in datumi veljavnosti
en-US
Names, card numbers, and expiry dates
Entity # all locales browser • browser • profile • default-bookmarks.ftl
default-bookmarks-toolbarfolder-description
sl
Dodajte zaznamke v to mapo, če jih želite imeti v orodni vrstici zaznamkov
en-US
Add bookmarks to this folder to see them displayed on the Bookmarks Toolbar
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
sl
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> sledilec zavrnjen od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [two] <b>{ $count }</b> sledilca zavrnjena od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [few] <b>{ $count }</b> sledilci zavrnjeni od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> sledilcev zavrnjenih od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-duplicate-desc
sl
{ -brand-short-name } ni uspel namestiti iskalnika iz "{ $location-url }", ker iskalnik z enakim imenom že obstaja.
en-US
{ -brand-short-name } could not install the search plugin from “{ $location-url }” because an engine with the same name already exists.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-page-not-supported.message
sl
Za nekatere vrste izdelkov žal ne moremo preveriti kakovosti mnenj. Na primer za darilne kartice ter pretočne videe, glasbo in igre.
en-US
Unfortunately, we can’t check the review quality for certain types of products. For example, gift cards and streaming video, music, and games.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-thanks-for-reporting.message
sl
Podatke o mnenjih za ta izdelek bi morali imeti v 24 urah. Preverite znova.
en-US
We should have info about this product’s reviews within 24 hours. Please check back.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-warning-product-not-available-reported.message
sl
Podatke o mnenjih za ta izdelek bi morali imeti v 24 urah. Preverite znova.
en-US
We should have info about this product’s reviews within 24 hours. Please check back.
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter.tooltiptext
sl
Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
en-US
Since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
sl
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilca [two] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilca [few] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilce *[other] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilcev }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-sync-description
sl
Imejte dostop do svojega spleta, kjerkoli ste
en-US
Access your web anywhere
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-browser-warning
sl
Delite { -brand-short-name } samo s stranmi, ki jim zaupate. Deljenje lahko zavajajočim stranem omogoči, da brskajo v vašem imenu in ukradejo vaše zasebne podatke.
en-US
Only share { -brand-short-name } with sites you trust. Sharing can allow deceptive sites to browse as you and steal your private data.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-screen-warning
sl
Delite zaslon samo s stranmi, ki jim zaupate. Deljenje lahko zavajajočim stranem omogoči, da brskajo v vašem imenu in ukradejo vaše zasebne podatke.
en-US
Only share screens with sites you trust. Sharing can allow deceptive sites to browse as you and steal your private data.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
bookmarkAllTabsDefault
sl
[ime mape]
en-US
[Folder Name]
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
fileMovedOrMissing
sl
Datoteka je premaknjena, preimenovana ali izbrisana
en-US
File moved or missing
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • bookmarkProperties.properties
bookmarkAllTabsDefault
sl
[ime mape]
en-US
[Folder Name]
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
externalProtocolPrompt
sl
Za poganjanje povezav %1$S moram pognati zunanji program.\n\n\nZahtevana povezava:\n\n%2$S\n\nProgram: %3$S\n\n\nV primeru, da te zahteve niste pričakovali, bi to lahko bil napad na pomanjkljivost tega zunanjega programa. Prekličite ukaz, če niste prepričani, da zahteva ni zlonamerna.\n
en-US
An external application must be launched to handle %1$S: links.\n\n\nRequested link:\n\n%2$S\n\nApplication: %3$S\n\n\nIf you were not expecting this request it may be an attempt to exploit a weakness in that other program. Cancel this request unless you are sure it is not malicious.\n
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
category.name
sl
ime
en-US
name
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_INNERTEXT_STARTMENU_TOP
sl
Izberite mapo v meniju Start, v katero želite shraniti bližnjice do programa. Če vnesete neobstoječe ime, bo mapa s tem imenom ustvarjena.
en-US
Select the Start Menu folder in which you would like to create the program’s shortcuts. You can also enter a name to create a new folder.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
Rename
sl
"Preimenovanje: "
en-US
"Rename: "
Entity # all locales browser • installer • override.properties
RenameOnReboot
sl
"Preimenovanje ob ponovnem zagonu: "
en-US
"Rename on reboot: "
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
annotation_date_string
sl
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_date_string
sl
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_file_name
sl
Ime datoteke:
en-US
File name:
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_title
sl
Ime:
en-US
Title:
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
sl
Povezan brskalnik je starejše različice ({ $runtimeVersion }). Podprte so različice ({ $minVersion }) ali novejše. Takšna namestitev ni podprta in lahko privede do napačnega delovanja razvojnih orodij. Posodobite povezan brskalnik. <a>Odpravljanje težav</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
sl
Povezani brskalnik je novejši ({ $runtimeVersion }, ID graditve: { $runtimeID }) od vašega { -brand-shorter-name }a ({ $localVersion }, ID graditve: { $localID }). Takšna namestitev ni podprta in lahko privede do napačnega delovanja razvojnih orodij. Posodobite Firefox. <a>Odpravljanje težav</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
sl
Neveljaven gostitelj "{ $host-value }". Pričakovana oblika je "imegostitelja:številkavrat".
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-page-title-runtime-page
sl
Razhroščevanje – Izvajalnik/{ $selectedRuntimeId }
en-US
Debugging - Runtime / { $selectedRuntimeId }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
sl
Uporabite <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> za razhroščevanje razširitev in service workerjev v tej različici { -brand-shorter-name }a.
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-this-firefox.name
sl
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
en-US
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-keyboard-issue-semantics
sl
Osredotočeni elementi bi morali imeti interaktivno semantiko. <a>Več o tem</a>
en-US
Focusable elements should have interactive semantics. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-header
sl
Oznake besedila in imena
en-US
Text Labels and Names
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-document-title
sl
Dokumenti morajo imeti <code>naslov</code>. <a>Več o tem</a>
en-US
Documents must have a <code>title</code>. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-form-visible
sl
Elementi obrazca morajo imeti vidno oznako besedila. <a>Več o tem</a>
en-US
Form elements should have a visible text label. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-heading-content
sl
Naslovi bi morali imeti vidno vsebino besedila. <a>Več o tem</a>
en-US
Headings should have visible text content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.name
sl
Ime
en-US
Name
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-empty-suggestions2
sl
Če bi trenutna stran morala imeti service worker, lahko preverite v <a>konzoli</a>, ali obstajajo napake, ali pa se sprehodite skozi registracijo service workerja v <span>razhroščevalniku</span>.
en-US
If the current page should have a service worker, you could look for errors in the <a>Console</a> or step through your service worker registration in the <span>Debugger</span>.
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
sl
Posodobljeno <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreAllInDir.label
sl
Prezri datoteke v tem imeniku
en-US
Ignore files in this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreAllOutsideDir.label
sl
Prezri datoteke izven tega imenika
en-US
Ignore files outside this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
outline.sortLabel
sl
Razvrsti po imenu
en-US
Sort by name
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
scopes.mapping.label
sl
Preslikaj izvirna imena spremenljivk
en-US
Map original variable names
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
unignoreAllInDir.label
sl
Ne prezri datotek v tem imeniku
en-US
Unignore files in this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
unignoreAllOutsideDir.label
sl
Ne prezri datotek izven tega imenika
en-US
Unignore files outside this directory
Entity # all locales devtools • client • filterwidget.properties
emptyPresetList
sl
Ni shranjenih prednastavitev. \ Ustvarite jih tako, da jim izberete ime in jih shranite. \ Prednastavitve so vedno pri roki in jih lahko zlahka ponovno uporabite.
en-US
You don’t have any saved presets. \ You can store filter presets by choosing a name and saving them. \ Presets are quickly accessible and you can reuse them with ease.
Entity # all locales devtools • client • filterwidget.properties
newPresetPlaceholder
sl
Ime prednastavitve
en-US
Preset Name
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.fontInstanceLabel
sl
Primerek
en-US
Instance
Entity # all locales devtools • client • layout.properties
layout.displayAreaNames
sl
Prikaži imena območij
en-US
Display area names
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
diff-snapshots.tooltip
sl
Primerjaj posnetke
en-US
Compare snapshots
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
diffing.comparison
sl
Primerjava
en-US
Comparison
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
diffing.prompt.selectComparison
sl
Izberite posnetek za primerjavo z osnovnim
en-US
Select the snapshot to compare to the baseline
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
diffing.state.error.full
sl
Med primerjavo posnetkov se je pojavila napaka
en-US
There was an error while comparing snapshots.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
diffing.state.selecting
sl
Izberite dva posnetka za primerjavo
en-US
Select two snapshots to compare
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
diffing.state.selecting.full
sl
Izberite dva posnetka za primerjavo
en-US
Select two snapshots to compare
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.name
sl
Ime
en-US
Group
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.name.tooltip
sl
Ime te skupine
en-US
The name of this group
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.no-difference
sl
Ni razlik med osnovnim posnetkom in primerjavo.
en-US
No difference between the baseline and comparison.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
tree-item.nofilename
sl
(ni imen datotek)
en-US
(no filename available)
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
certmgr.certdetail.cn
sl
Splošno ime (CN):
en-US
Common Name (CN):
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.custom.placeholder.name
sl
ime
en-US
name
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.response.mime
sl
Vrsta MIME:
en-US
MIME Type:
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.response.name
sl
Ime:
en-US
Name:
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.ws.toolbar.eventName
sl
Ime dogodka
en-US
Event Name
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-button-add-directory
sl
Dodaj imenik
en-US
Add a directory
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-custom-threads-label
sl
Dodaj niti po meri po imenu:
en-US
Add custom threads by name:
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-thread-jvm-pool.title
sl
Niti, ustvarjene v neimenovanem bazenu niti
en-US
Threads created in an unnamed thread pool
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.deviceAdderName
sl
Ime
en-US
Name
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.deviceNameAlreadyInUse
sl
Ime naprave je že v uporabi
en-US
Device name already in use
Entity # all locales devtools • client • shared.properties
boxModelInfo.accessibleLabel
sl
Dimenzije: širina %1$S, višina %2$S, položaj %3$S
en-US
Dimensions: Width %1$S, height %2$S, position %3$S
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-headers-cookies-name
sl
Ime
en-US
Name
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-default-color-unit-name
sl
Imena barv
en-US
Color Names
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-remote-tooltip2.title
sl
Vklop te možnosti omogoči oddaljeno razhroščevanje tega primerka brskalnika
en-US
Turning this option on will allow to debug this browser instance remotely
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-inspector-rules-focus-next-on-enter-tooltip.title
sl
Ko je omogočeno, s pritiskom na tipko Enter med urejanjem izbirnika, imena ali vrednosti lastnosti premaknete žarišče na naslednji vnos.
en-US
When enabled, hitting the Enter key when editing a selector, a property name or value will move the focus to the next input.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-text-wrap-balance-fragmented-fix
sl
Preprečite delitev vsebine elementa, tako da na primer odstranite stolpce ali uporabite <strong>page-break-inside:avoid</strong>. { learn-more }
en-US
Avoid splitting the element’s content e.g. by removing the columns or by using <strong>page-break-inside:avoid</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerJSError
sl
Obdelava imena časovnika ni uspela.
en-US
Failed to process the timer name.
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.keyboard.issue.semantics
sl
Osredotočeni elementi bi morali imeti interaktivno semantiko.
en-US
Focusable elements should have interactive semantics.
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.document.title
sl
Dokumenti morajo imeti naslov.
en-US
Documents must have a title.
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.form.visible
sl
Elementi obrazca morajo imeti vidno oznako besedila.
en-US
Form elements should have a visible text label.
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.heading.content
sl
Naslovi bi morali imeti vidno vsebino besedila.
en-US
Headings should have visible text content.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFilenameDesc
sl
Ime ciljne datoteke
en-US
Destination filename
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFilenameManual
sl
Ime datoteke (naj ima končnico '.png'), v katero se bo shranil posnetek zaslona.
en-US
The name of the file (should have a ‘.png’ extension) to which we write the screenshot.
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.newPropertyName.label
sl
Novo ime lastnosti
en-US
New property name
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.propertyName.label
sl
Ime lastnosti
en-US
Property name
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.warningName.title
sl
Neveljavno ime lastnosti
en-US
Invalid property name
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.contextmenu.copyPropertyName
sl
Kopiraj ime lastnosti
en-US
Copy Property Name
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
denominator
sl
imenovalec
en-US
denominator
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
dnsNotFound2
sl
Strani %S ni mogoče najti. Preverite ime in poskusite znova.
en-US
%S could not be found. Please check the name and try again.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2
sl
Registracija/posodobitev ServiceWorkerja za obseg ‘%1$S’ je spodletela: napačen Content-Type ‘%2$S’ prejet za skript ‘%3$S’. Dovoljena vrednost je vrsta MIME JavaScripta.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ received for script ‘%3$S’. Must be a JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TimeoutSyncXHRWarning
sl
Uporaba atributa timeout v XMLHttpRequest ni podprta v sinhronem načinu v obsegu okna.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s timeout attribute is not supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WebExtensionUncheckedLastError
sl
Vrednost browser.runtime.lastError ni bila preverjena: %S
en-US
browser.runtime.lastError value was not checked: %S
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
NoDirSelected
sl
Imenik ni izbran.
en-US
No directory selected.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
MimeNotCss
sl
Slogovna predloga %1$S ni bila naložena, ker njena vrsta MIME ("%2$S") ni "text/css".
en-US
The stylesheet %1$S was not loaded because its MIME type, “%2$S”, is not “text/css”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
MimeNotCssWarn
sl
Slogovna predloga %1$S ni bila naložena kot CSS, četudi njena vrsta MIME ("%2$S") ni "text/css".
en-US
The stylesheet %1$S was loaded as CSS even though its MIME type, “%2$S”, is not “text/css”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEAttributeNameExpected
sl
Pričakovan določevalec za ime atributa, vendar najden '%1$S'.
en-US
Expected identifier for attribute name but found ‘%1$S’.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEAttributeNameOrNamespaceExpected
sl
Pričakovano ime atributa, vendar najden '%1$S'.
en-US
Expected attribute name or namespace but found ‘%1$S’.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEKeyframeBadName
sl
Pričakovan določevalec za ime pravila @keyframes
en-US
Expected identifier for name of @keyframes rule.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEMQNoMinMaxWithoutValue
sl
Lastnost medija z min- ali max- mora imeti vrednost.
en-US
Media features with min- or max- must have a value.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PETypeSelNotType
sl
Pričakovano ime elementa ali '*', vendar najden '%1$S'.
en-US
Expected element name or ‘*’ but found ‘%1$S’.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEUnknownNamespacePrefix
sl
Neznana predpona imenskega prostora '%1$S'.
en-US
Unknown namespace prefix ‘%1$S’.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errBadCharBeforeAttributeNameLt
sl
Naletel na “<”, pričakoval pa ime atributa. Verjeten vzrok: manjka “>” neposredno spredaj.
en-US
Saw “<” when expecting an attribute name. Probable cause: Missing “>” immediately before.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEndTagDidNotMatchCurrentOpenElement
sl
Končna oznaka “%1$S” ne ustreza imenu trenutno odprtega elementa (“%2$S”).
en-US
End tag “%1$S” did not match the name of the current open element (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEofInAttributeName
sl
Konec datoteke znotraj imena atributa. Oznaka prezrta.
en-US
End of file occurred in an attribute name. Ignoring tag.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEofInTagName
sl
Naletel na konec datoteke, pričakoval pa ime oznake. Oznaka prezrta.
en-US
End of file seen when looking for tag name. Ignoring tag.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEqualsSignBeforeAttributeName
sl
Naletel na “=”, pričakoval pa ime atributa. Verjeten vzrok: manjka ime atributa.
en-US
Saw “=” when expecting an attribute name. Probable cause: Attribute name missing.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errHtmlStartTagInForeignContext
sl
Začetna oznaka HTML “%1$S” v tujem imenskem prostoru.
en-US
HTML start tag “%1$S” in a foreign namespace context.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errLtInAttributeName
sl
“<” v imenu atributa. Verjeten vzrok: manjka “>” neposredno spredaj.
en-US
“<” in attribute name. Probable cause: “>” missing immediately before.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errMissingSpaceBeforeDoctypeName
sl
Pred imenom doctypea manjka presledek.
en-US
Missing space before doctype name.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNamelessDoctype
sl
doctype brez imena.
en-US
Nameless doctype.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNotSemicolonTerminated
sl
Poimenovani znakovni sklic ni zaključen s podpičjem. (Ali pa bi bilo treba “&” ubežati kot “&amp;”.)
en-US
Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or “&” should have been escaped as “&amp;”.)
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errQuoteBeforeAttributeName
sl
Naletel na narekovaj, pričakoval pa ime atributa. Verjeten vzrok: manjka “=” neposredno spredaj.
en-US
Saw a quote when expecting an attribute name. Probable cause: “=” missing immediately before.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errQuoteInAttributeName
sl
Narekovaj v imenu atributa. Verjeten vzrok: nekje pred tem mestom manjka narekovaj.
en-US
Quote in attribute name. Probable cause: Matching quote missing somewhere earlier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningContentTooLargeArea
sl
Animacije ni mogoče zagnati v sestavljalniku, ker je območje okvirja (%1$S) preveliko v primerjavi z vidnim poljem (večje od %2$S)
en-US
Animation cannot be run on the compositor because the area of the frame (%1$S) is too large relative to the viewport (larger than %2$S)
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
27
sl
predpona ni vezana na imenski prostor
en-US
prefix not bound to a namespace
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
29
sl
rezervirana predpona (xml) ne sme biti nenajavljena ali vezana na drug URL imenskega prostora
en-US
incomplete markup in parameter entity
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
31
sl
predpona ne sme biti vezana na enega izmed rezerviranih URL-jev imenskih prostorov
en-US
text declaration not well-formed
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
38
sl
rezervirana predpona (xml) ne sme biti nenajavljena ali vezana na drug imenski prostor
en-US
reserved prefix (xml) must not be undeclared or bound to another namespace name
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
40
sl
predpona ne sme biti vezana na katerega izmed rezerviranih imenskih prostorov
en-US
prefix must not be bound to one of the reserved namespace names
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
fileAlreadyExistsError
sl
Datoteke %S ne morem shraniti, kajti datoteka z enakim imenom kot mapa 'Datoteke_za_' že obstaja.\n\nPoskusite shraniti na drugo mesto.
en-US
%S could not be saved, because a file already exists with the same name as the ‘_files’ directory.\n\nTry saving to a different location.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
fileNameTooLongError
sl
Datoteke %S ni mogoče shraniti, ker je bilo njeno ime predolgo.\n\nPoskusite jo shraniti s krajšim imenom.
en-US
%S could not be saved, because the file name was too long.\n\nTry saving with a shorter file name.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
sl
Upoštevanje %1$S kot ime gostitelja, ne kot ključna beseda. Če želite ključno besedo, uporabite '%2$S' (ovito v enojne narekovaje).
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockFileScriptWithWrongMimeType
sl
Nalaganje skripta iz URI-ja file: ("%1$S") je zavrnjeno, ker njegova vrsta MIME ("%2$S") ni veljavna vrsta MIME za JavaScript.
en-US
Loading script from file: URI (“%1$S”) was blocked because its MIME type (“%2$S”) is not a valid JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockImportScriptsWithWrongMimeType
sl
Nalaganje skripta iz “%1$S” z importScripts() je bilo zavrnjeno zaradi nedovoljene vrste MIME (“%2$S”).
en-US
Loading script from “%1$S” with importScripts() was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockModuleWithWrongMimeType
sl
Nalaganje modula iz “%1$S” je bilo zavrnjeno zaradi nedovoljene vrste MIME (“%2$S”).
en-US
Loading module from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockScriptWithWrongMimeType2
sl
Skript iz “%1$S” je bil zavrnjen zaradi nedovoljene vrste MIME (“%2$S”).
en-US
Script from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockWorkerWithWrongMimeType
sl
Nalaganje workerja iz “%1$S” je bilo zavrnjeno zaradi nedovoljene vrste MIME (“%2$S”).
en-US
Loading Worker from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSNotSupportingCredentials
sl
Zahteva iz drugega izvora zavrnjena: Politika enakega izvora onemogoča branje oddaljenega vira na ‘%1$S’. (Razlog: uporabniško ime in geslo nista podprta, če je glava CORS 'Access-Control-Allow-Methods' nastavljena na ‘*’).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at ‘%1$S’. (Reason: Credential is not supported if the CORS header ‘Access-Control-Allow-Origin’ is ‘*’).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
FeaturePolicyUnsupportedFeatureName
sl
Politika možnosti: Prezrto nepodprto ime možnosti “%S”.
en-US
Feature Policy: Skipping unsupported feature name “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IneligibleResource
sl
"%1$S" ni primeren za preverjanje celovitosti, saj ne omogoča CORS niti ni enakega izvora.
en-US
“%1$S” is not eligible for integrity checks since it’s neither CORS-enabled nor same-origin.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecureFormActionPasswordsPresent
sl
Polja z geslom so prisotna v obrazcu z dejanjem, ki ni varno (http://). To predstavlja varnostno tveganje, ki omogoča krajo uporabniških imen in gesel.
en-US
Password fields present in a form with an insecure (http://) form action. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
sl
Polja z geslom so prisotna iframu, ki ni varen (http://). To predstavlja varnostno tveganje, ki omogoča krajo uporabniških imen in gesel.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnPage
sl
Polja z geslom so prisotna na strani, ki ni varna (http://). To predstavlja varnostno tveganje, ki omogoča krajo uporabniških imen in gesel.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) page. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
MimeTypeMismatch2
sl
Vir iz “%1$S” je bil zavrnjen zaradi neujemanja (X-Content-Type-Options: nosniff) vrste MIME (“%2$S”).
en-US
The resource from “%1$S” was blocked due to MIME type (“%2$S”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderDuplicateGroup
sl
Glava poročila: podvojena skupina z imenom “%S” je prezrta.
en-US
Reporting Header: ignoring duplicated group named “%S”.

Displaying 200 results out of 375 for the string ime in en-US:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
sl
Izdaja { -brand-short-name } je poskusna in lahko deluje nezanesljivo.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-date
sl
Do kraje podatkov je prišlo dne { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
en-US
This breach occurred on { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-timeline-point-date
sl
{ DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
en-US
{ DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-updated
sl
Kliknite gumb { -pocket-brand-name }, da shranite članke, videoposnetke in povezave. Oglejte si svojo shranjeno vsebino v katerikoli napravi in kadarkoli.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links. View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-c-updated
sl
Oglejte si svojo shranjeno vsebino v katerikoli napravi in kadarkoli.
en-US
View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline
sl
Shranite članke in videe v { -brand-product-name }u in si jih oglejte na { -pocket-brand-name }u iz katere koli naprave.
en-US
Save articles and videos from { -brand-product-name } to view in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-two
sl
Oglejte si v { -pocket-brand-name }u na kateri koli napravi.
en-US
View in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text
sl
Naša namenska aplikacija za zasebno brskanje po vsakem brskanju počisti zgodovino in piškotke.
en-US
Our dedicated private browsing mobile app clears your history and cookies every time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-c
sl
{ -focus-brand-name } vsakič počisti vašo zgodovino ter zavrača oglase in sledilce.
en-US
{ -focus-brand-name } clears your history every time while blocking ads and trackers.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-this
sl
Še vedno ne morete obnoviti seje? To težavo včasih povzroča kateri od zavihkov. Oglejte si prejšnje zavihke, odstranite tiste, ki jih ne boste obnovili, in potem obnovite.
en-US
Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the tabs you don’t need to recover, and then restore.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-accessed
sl
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
sl
Nazadnje posodobljeno: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync
sl
Sinhronizirano ob { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync.label
sl
Sinhronizirano ob { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
sl
Opravilo Privzet uporabniški agent preverja, ali se privzeta vrednost spremeni iz { -brand-short-name } v drug brskalnik. Če se sprememba zgodi v sumljivih okoliščinah, uporabnika največ dvakrat pozove, naj nastavitev vrne na { -brand-short-name }. Opravilo se samodejno namesti skupaj z brskalnikom { -brand-short-name } in znova, ko se { -brand-short-name } posodobi. Če želite onemogočiti opravilo, spremenite nastavitev “default-browser-agent.enabled” na strani about:config ali nastavitev pravilnika { -brand-short-name } za podjetja “DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-with-title
sl
Tokrat išči z iskalnikom:
en-US
This time, search with:
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-alt
sl
Izberite hitrost, varnost in zasebnost ob vsakem brskanju.
en-US
Get speed, safety, and privacy every time you browse.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-prev-month
sl
{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
en-US
{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-this-month
sl
{ DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-today
sl
Danes – { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
Today - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-yesterday
sl
Včeraj – { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
Yesterday - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-placeholder-body
sl
Ko naslednjič odprete stran v { -brand-product-name(sklon: "mestnik") } na drugi napravi, si jo lahko ogledate tudi tukaj.
en-US
The next time you open a page in { -brand-product-name } on another device, grab it here like magic.
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-date
sl
{ DATETIME($date, dateStyle: "short") }
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-time
sl
{ DATETIME($time, timeStyle: "short") }
en-US
{ DATETIME($time, timeStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
sl
{ $blockedCount -> [one] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilca! [two] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilca! [few] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilce! *[other] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilcev! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fxa-sync-cfr-body
sl
Naj vam bodo najnovejši zaznamki, gesla in zavihki pri roki vsakič, ko se preselite v nov brskalnik { -brand-product-name }.
en-US
Make sure your latest bookmarks, passwords, and tabs come with you any time you open a new { -brand-product-name } browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-final-message
sl
<strong>Želite, da se { -brand-short-name } odpre ob vsakem ponovnem zagonu računalnika?</strong> Za upravljanje možnosti zagona v nastavitvah poiščite "zagon".
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> To manage your Startup preferences, search “startup” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-message
sl
<strong>Želite, da se { -brand-short-name } odpre ob vsakem ponovnem zagonu računalnika?</strong> { -brand-short-name } lahko sedaj nastavite, naj se samodejno odpre, ko znova zaženete napravo.
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> Now you can set { -brand-short-name } to open automatically when you restart your device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-source-read-time
sl
{ $source } · { $timeToRead } min
en-US
{ $source } · { $timeToRead } min
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-welcome-pin-subtitle
sl
Zaženite { -brand-short-name } od koder koli z enim klikom. Vsakič, ko to storite, izberete bolj odprt in neodvisen splet.
en-US
Launch { -brand-short-name } from anywhere with a single click. Every time you do, you’re choosing a more open and independent web.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-dimension.value
sl
Mere:
en-US
Dimensions:
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
sl
{ $visits -> [0] Ne [one] Da, enkrat [two] Da, { $visits }-krat [few] Da, { $visits }-krat *[other] Da, { $visits }-krat }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-description
sl
Spletne strani so včasih na voljo v več jezikih. Izberite prednostni vrstni red jezikov za prikaz strani
en-US
Web pages are sometimes offered in more than one language. Choose languages for displaying these web pages, in order of preference
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
category-experimental.tooltiptext
sl
{ -brand-short-name }ovi poskusi
en-US
{ -brand-short-name } Experiments
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
pane-experimental-description3
sl
Warning: Source string is missing
en-US
Give our experimental features a try! They’re in development and evolving, which could impact how { -brand-short-name } works.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
pane-experimental-search-results-header
sl
{ -brand-short-name }ovi poskusi: nadaljujte previdno
en-US
{ -brand-short-name } Experiments: Proceed with Caution
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
pane-experimental-title
sl
{ -brand-short-name }ovi poskusi
en-US
{ -brand-short-name } Experiments
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-desc-2
sl
To je vaš privzeti iskalnik v naslovni vrstici in iskalni vrstici. Kadarkoli ga lahko zamenjate.
en-US
This is your default search engine in the address bar and search bar. You can switch it at any time.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verification-not-sent-body
sl
Potrditvene e-pošte trenutno ne moremo poslati. Poskusite znova pozneje.
en-US
We are unable to send a verification mail at this time, please try again later.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
sl
Uporabi nastavitve operacijskega sistema za “{ $localeName }” za oblikovanje datumov, časa, številk in meritev.
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
sl
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> sledilec zavrnjen od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [two] <b>{ $count }</b> sledilca zavrnjena od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [few] <b>{ $count }</b> sledilci zavrnjeni od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> sledilcev zavrnjenih od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
clear-time-duration-prefix.value
sl
Časovni obseg brisanja:{ " " }
en-US
Time range to clear:{ " " }
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-onboarding-dynamic-subtitle-1
sl
Pred nakupom preverite, kako zanesljiva so mnenja o izdelkih v trgovini <b>{ $currentSite }</b>. Pregledovalnik mnenj, preizkusna zmogljivost { -brand-product-name(sklon: "rodilnik") }, je vgrajen neposredno v brskalnik. Deluje tudi v trgovinah <b>{ $secondSite }</b> in <b>{ $thirdSite }</b>.
en-US
See how reliable product reviews are on <b>{ $currentSite }</b> before you buy. Review Checker, an experimental feature from { -brand-product-name }, is built right into the browser. It works on <b>{ $secondSite }</b> and <b>{ $thirdSite }</b>, too.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-onboarding-single-subtitle
sl
Warning: Source string is missing
en-US
See how reliable product reviews are on <b>{ $currentSite }</b> before you buy. Review Checker, an experimental feature from { -brand-product-name }, is built right into the browser.
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter.tooltiptext
sl
Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
en-US
Since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
sl
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilca [two] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilca [few] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilce *[other] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilcev }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-handler-confirm
sl
<strong>{ -brand-short-name } bo odprl { $url }</strong> vsakič, ko boste kliknili povezavo za pošiljanje e-pošte.
en-US
<strong>{ -brand-short-name } will open { $url }</strong> every time you click a link that sends email.
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-handler-set
sl
Želite uporabiti <strong>{ -brand-short-name(sklon: "tozilnik") } za odpiranje { $url }</strong> vsakič, ko kliknete povezavo do e-pošte?
en-US
Use <strong>{ -brand-short-name } to open { $url }</strong> every time you click a link that opens your email?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
nv_timeout
sl
Pretečen čas
en-US
Timed Out
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.deviceBlockedPrompt
sl
Preverjanje uporabnika na %S ni uspelo. Izkoriščeni so vsi poskusi in naprava se je zaklenila po preveč vnosih napačne kode PIN. Napravo je treba ponastaviti.
en-US
User verification failed on %S. There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales browser • chrome • browser • safebrowsing • safebrowsing.properties
errorReportFalseDeceptiveMessage
sl
V tem trenutku ni mogoče prijaviti te napake.
en-US
It’s not possible to report this error at this time.
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
sl
Opravilo Privzet uporabniški agent preverja, ali se privzeta vrednost spremeni iz %MOZ_APP_DISPLAYNAME% v drug brskalnik. Če se sprememba zgodi v sumljivih okoliščinah, uporabnika največ dvakrat pozove, naj nastavitev vrne na %MOZ_APP_DISPLAYNAME%. Opravilo se samodejno namesti skupaj z brskalnikom %MOZ_APP_DISPLAYNAME% in znova, ko se %MOZ_APP_DISPLAYNAME% posodobi. Če želite onemogočiti opravilo, spremenite nastavitev “default-browser-agent.enabled” na strani about:config ali nastavitev pravilnika %MOZ_APP_DISPLAYNAME% za podjetja “DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
annotation_date_string
sl
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_date_string
sl
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
sl
Povezan brskalnik je starejše različice ({ $runtimeVersion }). Podprte so različice ({ $minVersion }) ali novejše. Takšna namestitev ni podprta in lahko privede do napačnega delovanja razvojnih orodij. Posodobite povezan brskalnik. <a>Odpravljanje težav</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
sl
Povezani brskalnik je novejši ({ $runtimeVersion }, ID graditve: { $runtimeID }) od vašega { -brand-shorter-name }a ({ $localVersion }, ID graditve: { $localID }). Takšna namestitev ni podprta in lahko privede do napačnega delovanja razvojnih orodij. Posodobite Firefox. <a>Odpravljanje težav</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-page-title-runtime-page
sl
Razhroščevanje – Izvajalnik/{ $selectedRuntimeId }
en-US
Debugging - Runtime / { $selectedRuntimeId }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
sl
Uporabite <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> za razhroščevanje razširitev in service workerjev v tej različici { -brand-shorter-name }a.
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-timeout
sl
Povezava je potekla
en-US
Connection timed out
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-this-firefox.name
sl
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
en-US
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
sl
Posodobljeno <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-deprecated-experimental
sl
(zastarelo, poskusno)
en-US
(deprecated, experimental)
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-deprecated-experimental-prefixneeded
sl
(zastarelo, poskusno, potrebna je predpona)
en-US
(deprecated, experimental, prefix needed)
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-experimental
sl
(poskusno)
en-US
(experimental)
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-experimental-prefixneeded
sl
(poskusno, potrebna je predpona)
en-US
(experimental, prefix needed)
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
experimental
sl
To je preskusna možnost
en-US
This is an experimental feature
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.cacheEnabled
sl
Napolnjen predpomnilnik
en-US
Primed cache
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.nonBlockingTime
sl
Ne-zavirajoč čas
en-US
Non blocking time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.time
sl
Čas
en-US
Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalSeconds
sl
Čas: #1 sekunda;Čas: #1 sekundi;Čas: #1 sekunde;Čas: #1 sekund
en-US
Time: #1 second;Time: #1 seconds
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalSecondsNonBlocking
sl
Ne-zavirajoč čas: #1 sekunda;Ne-zavirajoč čas: #1 sekundi;Ne-zavirajoč čas: #1 sekunde;Ne-zavirajoč čas: #1 sekund
en-US
Non blocking time: #1 second;Non blocking time: #1 seconds
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.audits.slowIconTooltip
sl
Počasen odzivni čas strežnika (%1$S). Priporočena omejitev je %2$S.
en-US
Slow server response time (%1$S). The recommended limit is %2$S.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.response.dimensions
sl
Mere:
en-US
Dimensions:
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.response.mime
sl
Vrsta MIME:
en-US
MIME Type:
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.enablePersistentLogs.tooltip
sl
Če omogočite to možnost, seznam zahtev ne bo počiščen vsakič, ko obiščete novo stran
en-US
If you enable this option the requests list will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.endTime
sl
Končni čas
en-US
End Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.responseTime
sl
Odzivni čas
en-US
Response Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.startTime
sl
Začetni čas
en-US
Start Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.waterfall
sl
Časovnica
en-US
Timeline
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.ws.toolbar.time
sl
Čas
en-US
Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.domContentLoaded
sl
Čas, ko je prišlo do dogodka “DOMContentLoad”
en-US
Time when “DOMContentLoad” event occurred
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.finish
sl
Skupni čas, potreben za nalaganje vseh zahtev
en-US
Total time needed to load all requests
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.load
sl
Čas, ko je prišlo do dogodka “load”
en-US
Time when “load” event occurred
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalTime
sl
Skupni pretečeni čas med prvim in zadnjim prikazanim sporočilom
en-US
Total elapsed time between the first and last displayed messages
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-heading-features-experimental
sl
Poskusno
en-US
Experimental
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-thread-jvm-nimbus.title
sl
Glavne niti za SDK poskusov Nimbus
en-US
The main threads for the Nimbus experiments SDK
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-thread-timer.title
sl
Warning: Source string is missing
en-US
The thread handling timers (setTimeout, setInterval, nsITimer)
Entity # all locales devtools • client • shared.properties
boxModelInfo.accessibleLabel
sl
Dimenzije: širina %1$S, višina %2$S, položaj %3$S
en-US
Dimensions: Width %1$S, height %2$S, position %3$S
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
css-compatibility-deprecated-experimental-message
sl
<strong>{ $property }</strong> je bila poskusna lastnost, ki je po standardih W3C zastarela. Ne podpirajo je naslednji brskalniki:
en-US
<strong>{ $property }</strong> was an experimental property that is now deprecated by W3C standards. It is not supported in the following browsers:
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
css-compatibility-deprecated-experimental-supported-message
sl
<strong>{ $property }</strong> je bila poskusna lastnost, ki je po standardih W3C zastarela.
en-US
<strong>{ $property }</strong> was an experimental property that is now deprecated by W3C standards.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
css-compatibility-experimental-message
sl
<strong>{ $property }</strong> je poskusna lastnost. Ne podpirajo je naslednji brskalniki:
en-US
<strong>{ $property }</strong> is an experimental property. It is not supported in the following browsers:
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
css-compatibility-experimental-supported-message
sl
<strong>{ $property }</strong> je poskusna lastnost.
en-US
<strong>{ $property }</strong> is an experimental property.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
connectionTimeout
sl
Časovna omejitev je potekla. Preverite morebitna sporočila o napakah v konzoli napak na obeh straneh. Ponovno odprite Spletno konzolo in poskusite znova.
en-US
Connection timeout. Check the Error Console on both ends for potential error messages. Reopen the Web Console to try again.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
console.timeEnd
sl
%1$S: %2$S ms – časovnik je ustavljen
en-US
%1$S: %2$Sms - timer ended
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
maxTimersExceeded
sl
Največje dovoljeno število časovnikov na strani je bilo preseženo.
en-US
The maximum allowed number of timers in this page was exceeded.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerAlreadyExists
sl
Časovnik “%S” že obstaja.
en-US
Timer “%S” already exists.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerDoesntExist
sl
Časovnik “%S” ne obstaja.
en-US
Timer “%S” doesn’t exist.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerJSError
sl
Obdelava imena časovnika ni uspela.
en-US
Failed to process the timer name.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.enablePersistentLogs.tooltip
sl
Če omogočite to možnost, izpis ne bo počiščen vsakič, ko obiščete novo stran
en-US
If you enable this option the output will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.label
sl
Pokaži časovne žige
en-US
Show Timestamps
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.tooltip
sl
Če vključite to možnost, bodo ukazi in izpisi v spletni konzoli prikazovali časovni žig
en-US
If you enable this option commands and output in the Web Console will display a timestamp
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotDelayManual
sl
Koliko časa (v sekundah) naj poteče pred zajemom posnetka
en-US
The time to wait (in seconds) before the screenshot is taken
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
timer
sl
časovnik
en-US
timer
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
netTimeout
sl
Časovna omejitev za vzpostavitev povezave s stranjo %S je potekla.
en-US
The operation timed out when attempting to contact %S.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
sl
Warning: Source string is missing
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationInvalidDateTime
sl
Vnesite veljaven datum in čas.
en-US
Please enter valid date and time.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationInvalidTime
sl
Vnesite veljaven čas.
en-US
Please enter a valid time.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InterceptedUsedResponseWithURL
sl
Ni bilo mogoče naložiti '%S'. ServiceWorker je posredoval že uporabljen Response metodi FetchEvent.respondWith(). Telo Response se lahko prebere le enkrat. Za večkraten dostop do telesa uporabite Response.clone().
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker passed a used Response to FetchEvent.respondWith(). The body of a Response may only be read once. Use Response.clone() to access the body multiple times.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
LocChangeFloodingPrevented
sl
Warning: Source string is missing
en-US
Too many calls to Location or History APIs within a short timeframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerGraceTimeoutTermination
sl
Prekinjanje ServiceWorkerja za obseg ‘%1$S’ z obljubami waitUntil/respondWith zaradi poteka dovoljenega časa.
en-US
Terminating ServiceWorker for scope ‘%1$S’ with pending waitUntil/respondWith promises because of grace timeout.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2
sl
Registracija/posodobitev ServiceWorkerja za obseg ‘%1$S’ je spodletela: napačen Content-Type ‘%2$S’ prejet za skript ‘%3$S’. Dovoljena vrednost je vrsta MIME JavaScripta.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ received for script ‘%3$S’. Must be a JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
SyncXMLHttpRequestDeprecatedWarning
sl
Warning: Source string is missing
en-US
Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user’s experience. For more help https://xhr.spec.whatwg.org/#sync-warning
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
SyncXMLHttpRequestWarning
sl
Sinhron XMLHttpRequest na glavni niti je zastarel zaradi škodljivih vplivov na uporabniško izkušnjo. Za več informacij si oglejte http://xhr.spec.whatwg.org/
en-US
Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user’s experience. For more help http://xhr.spec.whatwg.org/
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TimeoutSyncXHRWarning
sl
Uporaba atributa timeout v XMLHttpRequest ni podprta v sinhronem načinu v obsegu okna.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s timeout attribute is not supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WebExtensionUncheckedLastError
sl
Vrednost browser.runtime.lastError ni bila preverjena: %S
en-US
browser.runtime.lastError value was not checked: %S
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
MimeNotCss
sl
Slogovna predloga %1$S ni bila naložena, ker njena vrsta MIME ("%2$S") ni "text/css".
en-US
The stylesheet %1$S was not loaded because its MIME type, “%2$S”, is not “text/css”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
MimeNotCssWarn
sl
Slogovna predloga %1$S ni bila naložena kot CSS, četudi njena vrsta MIME ("%2$S") ni "text/css".
en-US
The stylesheet %1$S was loaded as CSS even though its MIME type, “%2$S”, is not “text/css”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties
sl
Animacij ‘transform’ ni mogoče zagnati v sestavljalniku, kadar so animirane geometrijske vrednosti na istem gradniku ob istem času
en-US
Animations of ‘transform’ cannot be run on the compositor when geometric properties are animated on the same element at the same time
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningTransformWithSyncGeometricAnimations
sl
Animacije ‘transform’ ni mogoče izvajati v sestavljalniku, ker bi morala biti sinhronizirana z animacijami geometrijskih lastnosti, ki so se začele ob istem času
en-US
Animation of ‘transform’ cannot be run on the compositor because it should be synchronized with animations of geometric properties that started at the same time
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
tooManyReports
sl
Preprečeno pošiljanje prevelikega števila poročil CSP v kratkem časovnem obdobju.
en-US
Prevented too many CSP reports from being sent within a short period of time.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockFileScriptWithWrongMimeType
sl
Nalaganje skripta iz URI-ja file: ("%1$S") je zavrnjeno, ker njegova vrsta MIME ("%2$S") ni veljavna vrsta MIME za JavaScript.
en-US
Loading script from file: URI (“%1$S”) was blocked because its MIME type (“%2$S”) is not a valid JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockImportScriptsWithWrongMimeType
sl
Nalaganje skripta iz “%1$S” z importScripts() je bilo zavrnjeno zaradi nedovoljene vrste MIME (“%2$S”).
en-US
Loading script from “%1$S” with importScripts() was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockModuleWithWrongMimeType
sl
Nalaganje modula iz “%1$S” je bilo zavrnjeno zaradi nedovoljene vrste MIME (“%2$S”).
en-US
Loading module from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockScriptWithWrongMimeType2
sl
Skript iz “%1$S” je bil zavrnjen zaradi nedovoljene vrste MIME (“%2$S”).
en-US
Script from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockWorkerWithWrongMimeType
sl
Nalaganje workerja iz “%1$S” je bilo zavrnjeno zaradi nedovoljene vrste MIME (“%2$S”).
en-US
Loading Worker from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
MimeTypeMismatch2
sl
Vir iz “%1$S” je bil zavrnjen zaradi neujemanja (X-Content-Type-Options: nosniff) vrste MIME (“%2$S”).
en-US
The resource from “%1$S” was blocked due to MIME type (“%2$S”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
WarnScriptWithWrongMimeType
sl
Skript iz “%1$S” je bil naložen, čeprav njegova vrsta MIME (“%2$S”) ni veljavna vrsta JavaScript MIME.
en-US
The script from “%1$S” was loaded even though its MIME type (“%2$S”) is not a valid JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
XTCOWithMIMEValueMissing
sl
Vir iz “%1$S” ni bil izrisan zaradi neznane, nepravilne ali manjkajoče vrste MIME (X-Content-Type-Options: nosniff).
en-US
The resource from “%1$S” was not rendered due to an unknown, incorrect or missing MIME type (X-Content-Type-Options: nosniff).
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
11
sl
Slogovna predloga XSLT nima vrste MIME XML:
en-US
An XSLT stylesheet does not have an XML mimetype:
Entity # all locales mobile • android • chrome • browser.properties
timer.start
sl
%S: časovnik zagnan
en-US
%S: timer started
Entity # all locales mobile • android • mobile • android • geckoViewConsole.ftl
console-timer-start
sl
{ $name }: časovnik zagnan
en-US
{ $name }: timer started
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
sl
CPS izdajatelja digitalnega potrdila je pretekel. Posodobite ali preverite sistemski čas in datum.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
sl
Digitalno potrdilo izdajatelja digitalnih potrdil je preteklo. Preverite sistemski čas in datum.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_TIME
sl
Nepravilno oblikovan časovni niz.
en-US
Improperly formatted time string.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_NO_EVENT
sl
V tem trenutku ni na voljo novega dogodka za režo.
en-US
No new slot event is available at this time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorExpiredNow
sl
Digitalno potrdilo je poteklo %1$S. Danes smo %2$S.
en-US
The certificate expired on %1$S. The current time is %2$S.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorNotYetValidNow
sl
Digitalno potrdilo ne bo veljavno do %1$S. Danes smo %2$S.
en-US
The certificate will not be valid until %1$S. The current time is %2$S.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
enabledList
sl
Kaj je to? %S lahko občasno namešča ali izvaja raziskave.
en-US
What’s this? %S may install and run studies from time to time.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • printdialog.properties
headerFooterDate
sl
Datum/Čas
en-US
Date/Time
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageNoUnlockerMac
sl
%S je že odprt. Le ena kopija %Sa lahko teče naenkrat.
en-US
A copy of %S is already open. Only one copy of %S can be open at a time.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2152398862
sl
Povezava je potekla
en-US
Connection timed out
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2153390069
sl
Digitalno potrdilo strežnika je poteklo (pravilno nastavite vaš čas in datum, če sta napačna)
en-US
Server certificate has expired (please adjust your system clock to the correct date and time if it is incorrect)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-li-for-visit-gdpv
sl
Warning: Source string is missing
en-US
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Visit the { glean-debug-ping-viewer-brand-name } page for pings with your tag</a>. It shouldn’t take more than a few seconds from pushing the button to your ping arriving. Sometimes it may take a small handful of minutes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-file-and-profiler-override
sl
Ni mogoče vsiliti izpisa datoteke in hkrati preglasiti možnosti orodja za spremljanje delovanja
en-US
Can’t force file output and override profiler options at the same time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
mime-type-label
sl
Vrsta MIME
en-US
MIME Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu-almost-idle.title
sl
Skupen čas CPE: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) } { $unit }
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu-fully-idle.title
sl
Skupen čas CPE: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) } { $unit }
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl