Transvision

No matching results for the string Websites for the locale sl

Displaying 84 results for the string Websites in en-US:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-section-breach
sl
Ogrožena spletna mesta
en-US
Breached websites
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Authentication
sl
Nastavi integrirano overjanje za spletna mesta, ki ga podpirajo.
en-US
Configure integrated authentication for websites that support it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Cookies
sl
Spletnim mestom dovoli ali prepovej nastavljanje piškotkov.
en-US
Allow or deny websites to set cookies.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-InstallAddonsPermission
sl
Določenim spletnim mestom dovoli nameščanje dodatkov.
en-US
Allow certain websites to install add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LocalFileLinks
sl
Določenim spletnim mestom dovoli povezovanje na krajevne datoteke.
en-US
Allow specific websites to link to local files.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PopupBlocking
sl
Določenim spletnim mestom privzeto dovoli prikazovanje pojavnih oken.
en-US
Allow certain websites to display popups by default.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
sl
Prepreči obisk določenih spletnih mest. Za več podrobnosti o obliki glejte dokumentacijo.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-full-description
sl
Zavrača vse zaznane sledilce. Nekatera spletna mesta ali vsebine morda ne bodo pravilno naložene.
en-US
Blocks all detected trackers. Some websites or content may not load properly.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-std-description
sl
Omogoča nekaj sledilcev, da se zmanjša nedelovanje spletnih mest.
en-US
Allows some trackers so fewer websites break.
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cache-info
sl
Strani bodo morale ponovno naložiti slike in podatke
en-US
Will require websites to reload images and data
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cookies-info
sl
Če počistite te podatke, boste morda odjavljeni iz spletnih strani
en-US
You may get signed out of websites if cleared
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-description
sl
Brisanje vseh piškotkov in podatkov strani, ki jih hrani { -brand-short-name }, vas lahko odjavi iz spletnih strani in odstrani vsebino za delo brez povezave. Brisanje podatkov v predpomnilniku ne bo vplivalo na vaše prijave.
en-US
Clearing all cookies and site data stored by { -brand-short-name } may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-autoplay-menu
sl
Privzeto za vsa spletna mesta:
en-US
Default for all websites:
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-desc
sl
Določite, katera spletna mesta smejo nameščati dodatke. Vnesite točen naslov spletnega mesta, nato pa kliknite gumb Dovoli.
en-US
You can specify which websites are allowed to install add-ons. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-window2.title
sl
Dovoljena spletna mesta – Nameščanje dodatkov
en-US
Allowed Websites - Add-ons Installation
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-desc
sl
Določite lahko, katera spletna mesta lahko vedno ali ne smejo nikoli shranjevati piškotkov in podatkov strani. Vnesite točen naslov spletnega mesta in nato kliknite gumb Prepovej, Dovoli v tej seji ali Dovoli.
en-US
You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc
sl
Način "samo HTTPS" lahko izklopite za določena spletna mesta. Na teh spletnih mestih { -brand-short-name } ne bo poskušal nadgraditi povezave na zavarovani HTTPS. Izjeme ne bodo veljale v zasebnih oknih.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites. Exceptions do not apply to private windows.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc2
sl
Način "samo HTTPS" lahko izklopite za določena spletna mesta. Na teh spletnih mestih { -brand-short-name } ne bo poskušal nadgraditi povezave na zavarovani HTTPS.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-etp-desc
sl
Določite, na katerih spletnih mestih je izboljšana zaščita pred sledenjem izklopljena. Vnesite točen naslov spletnega mesta in kliknite gumb Dodaj izjemo.
en-US
You can specify which websites have Enhanced Tracking Protection turned off. Type the exact address of the site you want to manage and then click Add Exception.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-desc
sl
Določite, katera spletna mesta smejo odpirati pojavna okna. Vnesite točen naslov spletnega mesta, nato pa kliknite gumb Dovoli.
en-US
You can specify which websites are allowed to open pop-up windows. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.title
sl
Dovoljena spletna mesta – Pojavna okna
en-US
Allowed Websites - Pop-ups
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-logins-desc
sl
Prijave za naslednja spletna mesta ne bodo shranjene
en-US
Logins for the following websites will not be saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-remove-all.label
sl
Odstrani vsa spletna mesta
en-US
Remove All Websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-desc
sl
Naslednja spletna mesta so zahtevala dostop do kamere. Določite lahko, katera spletna mesta lahko dostopajo do kamere. Prav tako lahko zavrnete nove zahteve za dostop do kamere.
en-US
The following websites have requested to access your camera. You can specify which websites are allowed to access your camera. You can also block new requests asking to access your camera.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-disable-desc
sl
To bo preprečilo, da bi katero koli spletno mesto, ki ni navedeno zgoraj, zahtevalo dovoljenje za dostop do kamere. Blokiranje dostopa do kamere lahko povzroči nedelovanje nekaterih funkcij spletnega mesta.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your camera. Blocking access to your camera may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-desc
sl
Naslednja spletna mesta so zahtevala dostop do vaše lokacije. Določite lahko, katera spletna mesta lahko dostopajo do vaše lokacije. Prav tako lahko zavrnete nove zahteve za dostop do lokacije.
en-US
The following websites have requested to access your location. You can specify which websites are allowed to access your location. You can also block new requests asking to access your location.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-disable-desc
sl
To bo preprečilo, da bi katero koli spletno mesto, ki ni navedeno zgoraj, zahtevalo dovoljenje za dostop do vaše lokacije. Blokiranje dostopa do lokacije lahko povzroči nedelovanje nekaterih funkcij spletnega mesta.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your location. Blocking access to your location may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-desc
sl
Naslednja spletna mesta so zahtevala dostop do mikrofona. Določite lahko, katera spletna mesta lahko dostopajo do mikrofona. Prav tako lahko zavrnete nove zahteve za dostop do mikrofona.
en-US
The following websites have requested to access your microphone. You can specify which websites are allowed to access your microphone. You can also block new requests asking to access your microphone.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-disable-desc
sl
To bo preprečilo, da bi katero koli spletno mesto, ki ni navedeno zgoraj, zahtevalo dovoljenje za dostop do mikrofona. Blokiranje dostopa do mikrofona lahko povzroči nedelovanje nekaterih funkcij spletnega mesta.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your microphone. Blocking access to your microphone may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-desc
sl
Naslednja spletna mesta so zahtevala, da vam pošiljajo obvestila. Določite lahko, katera spletna mesta lahko pošiljajo obvestila. Prav tako lahko blokirate nove zahteve, ki zahtevajo dovoljenje za obvestila.
en-US
The following websites have requested to send you notifications. You can specify which websites are allowed to send you notifications. You can also block new requests asking to allow notifications.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-disable-desc
sl
To bo preprečilo, da bi katera koli spletna mesta, ki niso navedena zgoraj, zahtevala dovoljenje za pošiljanje obvestil. Blokiranje obvestil lahko prekine nekatere funkcije spletnega mesta.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to send notifications. Blocking notifications may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-speaker-desc
sl
Naslednja spletna mesta so hotela izbrati zvočno izhodno napravo. Določite lahko, katera spletna mesta lahko izberejo zvočno izhodno napravo.
en-US
The following websites have requested to select an audio output device. You can specify which websites are allowed to select an audio output device.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-desc
sl
Naslednja spletna mesta so zahtevala dostop do vaših naprav navidezne resničnosti. Določite lahko, katera spletna mesta lahko dostopajo do vaših naprav navidezne resničnosti. Prav tako lahko zavrnete nove zahteve za dostop do naprav navidezne resničnosti.
en-US
The following websites have requested to access your virtual reality devices. You can specify which websites are allowed to access your virtual reality devices. You can also block new requests asking to access your virtual reality devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-disable-desc
sl
To bo preprečilo, da bi katero koli spletno mesto, ki ni navedeno zgoraj, zahtevalo dovoljenje za dostop do vaših naprav navidezne resničnosti. Blokiranje dostopa do naprav navidezne resničnosti lahko povzroči nedelovanje nekaterih funkcij spletnega mesta.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your virtual reality devices. Blocking access to your virtual reality devices may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2
sl
Ta nastavitev lahko povzroči, da nekatera spletna mesta ne delujejo pravilno ali da se vsebina ne prikaže. Če se vam zdi spletno mesto pokvarjeno, lahko za nalaganje vse vsebine izklopite zaščito pred sledenjem.
en-US
This setting may cause some websites to not display content or work correctly. If a site seems broken, you may want to turn off tracking protection for that site to load all content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description
sl
Spletnim stranem pošiljajte signal “Brez sledenja”, torej da vam naj ne sledijo
en-US
Send websites a “Do Not Track” signal that you don’t want to be tracked
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description2.label
sl
Spletnim mestom pošiljaj zahtevo "brez sledenja"
en-US
Send websites a “Do Not Track” request
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-ask-to-save-logins.label
sl
Ponujaj shranjevanje prijav in gesel za spletne strani
en-US
Ask to save logins and passwords for websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-breach-alerts.label
sl
Prikaži opozorila o geslih za ogrožene spletne strani
en-US
Show alerts about passwords for breached websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
global-privacy-control-description.label
sl
Spletnim mestom sporočaj, naj ne prodajajo ali delijo mojih podatkov
en-US
Tell websites not to sell or share my data
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
sl
HTTPS zagotavlja varno, šifrirano povezavo med { -brand-short-name(sklon: "orodnik") } in spletnimi mesti, ki jih obiščete. Večina spletnih mest podpira HTTPS in če je omogočen način "samo HTTPS", bo { -brand-short-name } nadgradil vse povezave na HTTPS.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-addon-install-warning.label
sl
Opozori, ko bodo spletne strani poskušale namestiti dodatke
en-US
Warn you when websites try to install add-ons
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-description
sl
Nekatera spletna mesta lahko prilagodijo barvno shemo glede na vaše nastavitve. Izberite barvno shemo, ki jo želite uporabiti za ta spletna mesta.
en-US
Some websites adapt their color scheme based on your preferences. Choose which color scheme you’d like to use for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all-cross-site-cookies.label
sl
Vse medspletne piškotke (lahko povzroči nedelovanje spletnih strani)
en-US
All cross-site cookies (may cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all.label
sl
Vse piškotke (povzroči nedelovanje spletnih strani)
en-US
All cookies (will cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-unvisited.label
sl
Piškotke neobiskanih spletnih strani
en-US
Cookies from unvisited websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
website-advertising-private-attribution.label
sl
Warning: Source string is missing
en-US
Allow websites to perform privacy-preserving ad measurement
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-desc
sl
Izbris piškotkov in podatkov strani vas lahko odjavi iz spletnih strani. Ste prepričani, da želite to storiti?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to make the changes?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
sl
Brisanje piškotkov in podatkov strani vas lahko odjavi iz spletnih mest. Ali ste prepričani, da želite izbrisati piškotke in podatke strani za <strong>{ $baseDomain }</strong>?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-table
sl
Odstranjeni bodo piškotki in podatki naslednjih spletnih mest
en-US
Cookies and site data for the following websites will be removed
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-search-textbox.placeholder
sl
Išči strani
en-US
Search websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-settings-description
sl
Naslednja spletna mesta hranijo piškotke in podatke na vašem računalniku. Podatke spletnih mest s trajno shrambo { -brand-short-name } hrani, dokler jih ne izbrišete, podatke s kratkotrajno shrambo pa izbriše, ko je potreben prostor.
en-US
The following websites store cookies and site data on your computer. { -brand-short-name } keeps data from websites with persistent storage until you delete it, and deletes data from websites with non-persistent storage as space is needed.
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-sites-column.label
sl
Spletne strani
en-US
Websites
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
fingerprinter-tab-content
sl
Sledilci prstnih odtisov zbirajo nastavitve vašega brskalnika in računalnika, da si ustvarijo vaš profil. S pomočjo digitalnega prstnega odtisa vam lahko sledijo na različnih spletnih straneh. <a data-l10n-name="learn-more-link">Več o tem</a>
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
sl
Družbena omrežja postavljajo sledilce na druga spletna mesta, da bi spremljali, kaj počnete, vidite in gledate na spletu. To družbenim medijem omogoča, da o vas izvedo več kot le tisto, kar delite na svojih družbenih profilih. <a data-l10n-name="learn-more-link">Več o tem</a>
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
tracker-tab-description
sl
Spletne strani lahko naložijo zunanje oglase, videoposnetke in drugo vsebino s kodo za sledenje. Zavračanje sledilne vsebine lahko pospeši nalaganje spletnih strani, vendar nekateri gumbi in obrazci morda ne bodo delovali. <a data-l10n-name="learn-more-link">Več o tem</a>
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
sl
Zavračanje določenih sledilcev lahko povzroči težave z nekaterimi spletnimi stranmi. S prijavo težav pomagate izboljšati { -brand-short-name } za vse uporabnike. Mozilli bo poslan naslov spletne strani, kot tudi informacije o nastavitvah vašega brskalnika. <label data-l10n-name="learn-more">Več o tem</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-fingerprinters
sl
Sledilci prstnih odtisov zbirajo nastavitve vašega brskalnika in računalnika, da si ustvarijo vaš profil. S pomočjo digitalnega prstnega odtisa vam lahko sledijo po različnih spletnih mestih.
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip
sl
Zavračanje te vsebine lahko povzroči nedelovanje nekaterih delov spletnih strani. Brez sledilcev nekateri gumbi, obrazci in polja za prijavo morda ne bodo delovali.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip-label.label
sl
Zavračanje te vsebine lahko povzroči nedelovanje nekaterih delov spletnih strani. Brez sledilcev nekateri gumbi, obrazci in polja za prijavo morda ne bodo delovali.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
sl
Družbena omrežja postavljajo sledilce na druga spletna mesta, da bi spremljali, kaj počnete, vidite in gledate na spletu. To družbenim medijem omogoča, da o vas izvedo več kot le tisto, kar delite na svojih družbenih profilih.
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-tracking-content
sl
Spletne strani lahko naložijo zunanje oglase, videoposnetke in drugo vsebino s kodo za sledenje. Zavračanje sledilne vsebine lahko pospeši nalaganje spletnih strani, vendar nekateri gumbi in obrazci morda ne bodo delovali.
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-sites-column.label
sl
Spletna mesta
en-US
Websites
Entity # all locales browser • chrome • browser • siteData.properties
clearSiteDataPromptText
sl
S klikom na "Počisti zdaj" boste izbrisali vse piškotke in podatke strani, shranjene v %Su. To vas bo morda odjavilo iz spletnih strani in odstranilo vsebino za delo brez povezave.
en-US
Selecting ‘Clear Now’ will clear all cookies and site data stored by %S. This may sign you out of websites and remove offline web content.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili, ki jih izdajajo uradni overitelji.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-edit-cert-trust-ssl.label
sl
To digitalno potrdilo lahko predstavlja spletne strani.
en-US
This certificate can identify websites.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-remembered
sl
Ta digitalna potrdila se uporabljajo za identifikacijo na spletnih mestih
en-US
These certificates are used to identify you to websites
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
download-cert-trust-ssl.label
sl
Overitelju zaupaj identifikacijo spletnih strani.
en-US
Trust this CA to identify websites.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-3
sl
Nekatera orodja brskalnika { -brand-short-name }, npr. pošiljanje poročil o sesutju, organizaciji { -vendor-short-name } omogočajo zbiranje povratnih informacij. S soglasjem dajete organizaciji { -vendor-short-name } dovoljenje, da povratne informacije uporabi za izboljšanje svojih izdelkov, jih objavi na svojih spletnih straneh in jih razpečuje.
en-US
Some features in { -brand-short-name }, such as the Crash Reporter, give you the option to provide feedback to { -vendor-short-name }. By choosing to submit feedback, you give { -vendor-short-name } permission to use the feedback to improve its products, to publish the feedback on its websites, and to distribute the feedback.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-example
sl
Primer: Zmogljivosti so počasne, težke za uporabo ali ne delujejo. Deli spletnih mest se ne naložijo ali izgledajo nenavadno
en-US
Example: Features are slow, hard to use, or don’t work; parts of websites won’t load or look unusual
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-extension-v2
sl
Ne deluje, kvari spletne strani ali upočasnjuje { -brand-product-name }
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-sitepermission-v2
sl
Ne deluje, kvari spletne strani ali upočasnjuje { -brand-product-name }
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-all-urls
sl
dostop do vaših podatkov za vsa spletna mesta
en-US
Access your data for all websites
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-description-gated-perms-midi
sl
To so običajno priključki, kot so zvočni sintetizatorji, lahko pa so tudi vgrajeni v računalnik. Spletnim mestom dostop do naprav MIDI običajno ni dovoljen. Nepravilna uporaba lahko povzroči škodo ali ogrozi varnost.
en-US
These are usually plug-in devices like audio synthesizers, but might also be built into your computer. Websites are normally not allowed to access MIDI devices. Improper usage could cause damage or compromise security.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili. { -brand-short-name } temu spletnemu mestu ne zaupa, ker uporablja digitalno potrdilo, ki ni veljavno za { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili. { -brand-short-name } temu spletnemu mestu ne zaupa, ker uporablja digitalno potrdilo, ki ni veljavno za { $hostname }. Digitalno potrdilo je veljavno samo za naslednja imena: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili. { -brand-short-name } temu spletnemu mestu ne zaupa, ker uporablja digitalno potrdilo, ki ni veljavno za { $hostname }. Digitalno potrdilo je veljavno samo za <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili. { -brand-short-name } temu spletnemu mestu ne zaupa, ker uporablja digitalno potrdilo, ki ni veljavno za { $hostname }. Digitalno potrdilo je veljavno samo za { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili, ki se izdajo za določeno časovno obdobje. Digitalno potrdilo za { $hostname } je poteklo { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-intro
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili, ki jih izdajajo uradni overitelji.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili, ki se izdajo za določeno časovno obdobje. Digitalno potrdilo za { $hostname } bo začelo veljati šele { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili, ki jih izdajajo uradni overitelji. Večina brskalnikov ne zaupa več digitalnim potrdilom, ki so jih izdali GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte in VeriSign. Spletno mesto { $hostname } uporablja digitalno potrdilo enega od teh overiteljev, zato njeove istovetnosti ni mogoče preveriti.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili. { -brand-short-name } spletnemu mestu { $hostname } ne zaupa, ker izdajatelj njegovega digitalnega potrdila ni znan, ker se je potrdilo samo podpisalo ali pa strežnik ne pošilja pravih vmesnih digitalnih potrdil.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-third-party-warning2
sl
Nadaljujete lahko s privzetim razreševalnikom DNS. V tem primeru obstaja možnost, da bi tretje osebe spremljale, katera spletna mesta obiskujete.
en-US
You can continue with your default DNS resolver. However, a third-party might be able to see what websites you visit.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.