Transvision

Displaying 40 results for the string Time in lt:

Entity lt en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-date
lt
Šis pažeidimas įvyko { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
en-US
This breach occurred on { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-accessed
lt
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
lt
Paskiausiai atnaujinta: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync
lt
Paskiausiai sinchronizuota { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync.label
lt
Paskiausiai sinchronizuota { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
lt
{ $blockedCount -> [one] Nuo { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } „{ -brand-short-name }“ užblokavo virš <b>{ $blockedCount }</b> stebėjimo elemento! [few] Nuo { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } „{ -brand-short-name }“ užblokavo virš <b>{ $blockedCount }</b> stebėjimo elementų! *[other] Nuo { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } „{ -brand-short-name }“ užblokavo virš <b>{ $blockedCount }</b> stebėjimo elementų! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-source-read-time
lt
{ $source } · { $timeToRead } min
en-US
{ $source } · { $timeToRead } min
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
lt
{ $count -> [one] Nuo { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } buvo užblokuotas <b>{ $count }</b> stebėjimo elementas [few] Nuo { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } buvo užblokuoti <b>{ $count }</b> stebėjimo elementai *[other] Nuo { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } buvo užblokuota <b>{ $count }</b> stebėjimo elementų }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter.tooltiptext
lt
Nuo { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
en-US
Since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
lt
{ $trackerCount -> [one] „{ -brand-short-name }“ užblokavo { $trackerCount } stebėjimo elementą nuo { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } [few] „{ -brand-short-name }“ užblokavo virš { $trackerCount } stebėjimo elementų nuo { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] „{ -brand-short-name }“ užblokavo virš { $trackerCount } stebėjimo elementų nuo { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
annotation_date_string
lt
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_date_string
lt
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
lt
Prijungto įrenginio darinio laida ({ $runtimeVersion }) yra senesnė negu minimali palaikoma ({ $minVersion }). Tokia konfigūracija nėra palaikoma ir gali sukelti saityno kūrėjo priemonių sutrikimus. Atnaujinkite susieto įrenginio darinį. <a>Problemų sprendimas</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
lt
Prijungto įrenginio darinio laida yra naujesnė ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) negu jūsų „{ -brand-shorter-name }“ ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Tokia konfigūracija nėra palaikoma ir gali sukelti saityno kūrėjo priemonių sutrikimus. <a>Problemų sprendimas</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-page-title-runtime-page
lt
Derinimas – įrenginio darinys / { $selectedRuntimeId }
en-US
Debugging - Runtime / { $selectedRuntimeId }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
lt
Norėdami derinti priedus ir aptarnavimo scenarijus su šia „{ -brand-shorter-name }“ laida, naudokite <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a>.
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-this-firefox.name
lt
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
en-US
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
lt
Atnaujinta <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TimeoutSyncXHRWarning
lt
„XMLHttpRequest“ objekto atributas „timeout“ yra nenaudotinas sinchroninėje veiksenoje lango kontekste.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s timeout attribute is not supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WebExtensionUncheckedLastError
lt
„browser.runtime.lastError“ reikšmė nebuvo patikrinta: %S
en-US
browser.runtime.lastError value was not checked: %S
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-ping-details
lt
Kiekviena informacijos dalis yra siunčiama sugrupuota į „<a data-l10n-name="ping-link">ryšio patikrinimus</a>“. Dabar žiūrite į { $name }, „{ $timestamp }“ ryšio patikrinimą.
en-US
Each piece of information is sent bundled into “<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>”. You are looking at the { $name }, { $timestamp } ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-local
lt
Nustatyti „Vietinis SDP“ ties laiko žyma { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
en-US
Set Local SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-remote
lt
Nustatyti „Nutolęs SDP“ ties laiko žyma { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
en-US
Set Remote SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-timestamp
lt
Laiko žymė: { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
en-US
Timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
lt
{ $timeValue -> [one] d. [few] d. *[other] d. }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
lt
{ $timeValue -> [one] val. [few] val. *[other] val. }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
lt
{ $timeValue -> [one] min. [few] min. *[other] min. }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
lt
{ $timeValue -> [one] sek. [few] sek. *[other] sek. }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status
lt
{ $timeLeft } ({ $transfer }, { $rate } { $unit }/s)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } ({ $rate } { $unit }/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-infinite-rate
lt
{ $timeLeft } ({ $transfer }, greitis didelis)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } (Really fast)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-no-rate
lt
{ $timeLeft } ({ $transfer })
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-double
lt
Liko { $time1 } { $time2 }
en-US
{ $time1 } { $time2 } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-single
lt
Liko { $time }
en-US
{ $time } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-pair
lt
{ $time } { $unit }
en-US
{ $time }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus, kurie galioja tam tikrą laikotarpį. Liudijimas, skirtas { $hostname }, baigė galioti { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus, kurie galioja tam tikrą laikotarpį. Liudijimas, skirtas { $hostname }, nepradės galioti iki { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
lt
Jūsų kompiuterio laikrodis rodo { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Įsitikinkite, kad jūsų kompiuterio data, laikas ir laiko juosta yra tinkamai nustatyti, ir įkelkite <b>{ $hostname }</b> iš naujo.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
lt
Jūsų kompiuteris sako, kad yra dabar yra { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, kas neleidžia „{ -brand-short-name }“ užmegzti saugaus ryšio. Norėdami aplankyti <b>{ $hostname }</b>, atnaujinkite savo kompiuterio laikrodį, kad rodytų teisingą esamą datą, laiką ir laiko juostą, ir įkelkite <b>{ $hostname }</b> iš naujo.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-annotation-date-string
lt
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-date-string
lt
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }

Displaying 159 results for the string Time in en-US:

Entity lt en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-date
lt
Šis pažeidimas įvyko { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
en-US
This breach occurred on { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-timeline-point-date
lt
Warning: Source string is missing
en-US
{ DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-updated
lt
Spustelėkite „{ -pocket-brand-name }“ mygtuką, norėdami išsaugoti straipsnius, vaizdo įrašus, ir saitus. Peržiūrėkite savo įrašus bet kuriame įrenginyje, bet kuriuo metu.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links. View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-c-updated
lt
Peržiūrėkite savo įrašus bet kuriame įrenginyje, bet kuriuo metu.
en-US
View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline
lt
Išsaugokite straipsnius bei vaizdo įrašus iš „{ -brand-product-name }“ norėdami juos peržiūrėti bet kokiame įrenginyje su „{ -pocket-brand-name }“, bet kuriuo metu.
en-US
Save articles and videos from { -brand-product-name } to view in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-two
lt
Peržiūrėkite bet kokiame įrenginyje su „{ -pocket-brand-name }“, bet kuriuo metu.
en-US
View in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text
lt
Mūsų atskira privačiojo naršymo mobilioji programa išvalo jūsų žurnalą ir slapukus kiekvieną kartą.
en-US
Our dedicated private browsing mobile app clears your history and cookies every time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-c
lt
„{ -focus-brand-name }“ kiekvieną kartą išvalo jūsų žurnalą, tuo pačiu blokuodama reklamas ir stebėjimo elementus.
en-US
{ -focus-brand-name } clears your history every time while blocking ads and trackers.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-this
lt
Vis tiek nepavyksta atkurti seanso? Kartais taip būna dėl kortelių. Peržiūrėkite ankstesnes korteles ir nuimkite varneles nuo tų, kurių nebūtinai reikia, ir pabandykite atkurti tada.
en-US
Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the tabs you don’t need to recover, and then restore.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-accessed
lt
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
lt
Paskiausiai atnaujinta: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync
lt
Paskiausiai sinchronizuota { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync.label
lt
Paskiausiai sinchronizuota { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
lt
„Default Browser Agent“ užduotis tikrina, kada reikšmė iš „{ -brand-short-name }“ pasikeičia į kitą naršyklę. Jei pasikeitimas įvyksta įtartinomis aplinkybėmis, naudotojui bus pasiūlyta grįžti prie „{ -brand-short-name }“ ne daugiau kaip du kartus. Ši užduotis yra įdiegiama automatiškai kartu su „{ -brand-short-name }“, ir yra įrašoma iš naujo, kai „{ -brand-short-name } atsinaujina“. Norėdami išjungti šią užduotį, pakeiskite „default-browser-agent.enabled“ reikšmę per „about"config“, arba „{ -brand-short-name }“ įmonės strategijų nuostatą „DisableDefaultBrowserAgent“.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-with-title
lt
Šįkart ieškokite su:
en-US
This time, search with:
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-alt
lt
Gaukite greitį, saugumą, ir privatumą kiekvieno naršymo metu.
en-US
Get speed, safety, and privacy every time you browse.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-prev-month
lt
Warning: Source string is missing
en-US
{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-this-month
lt
Warning: Source string is missing
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-today
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Today - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-yesterday
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Yesterday - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-placeholder-body
lt
Warning: Source string is missing
en-US
The next time you open a page in { -brand-product-name } on another device, grab it here like magic.
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-date
lt
Warning: Source string is missing
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-time
lt
Warning: Source string is missing
en-US
{ DATETIME($time, timeStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
lt
{ $blockedCount -> [one] Nuo { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } „{ -brand-short-name }“ užblokavo virš <b>{ $blockedCount }</b> stebėjimo elemento! [few] Nuo { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } „{ -brand-short-name }“ užblokavo virš <b>{ $blockedCount }</b> stebėjimo elementų! *[other] Nuo { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } „{ -brand-short-name }“ užblokavo virš <b>{ $blockedCount }</b> stebėjimo elementų! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fxa-sync-cfr-body
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Make sure your latest bookmarks, passwords, and tabs come with you any time you open a new { -brand-product-name } browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-final-message
lt
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> To manage your Startup preferences, search “startup” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-message
lt
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> Now you can set { -brand-short-name } to open automatically when you restart your device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-source-read-time
lt
{ $source } · { $timeToRead } min
en-US
{ $source } · { $timeToRead } min
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-welcome-pin-subtitle
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Launch { -brand-short-name } from anywhere with a single click. Every time you do, you’re choosing a more open and independent web.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
lt
{ $visits -> [0] Ne [one] Taip, kartą [few] Taip, { $visits } kartus *[other] Taip, { $visits } kartų }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-description
lt
Tinklalapiai kartais yra prienami daugiau nei viena kalba. Pasirinkite kalbas šių tinklalapių atvaizdavimui, išdėstydami pagal pirmenybę
en-US
Web pages are sometimes offered in more than one language. Choose languages for displaying these web pages, in order of preference
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-desc-2
lt
Tai yra jūsų numatytoji ieškyklė adreso ir paieškos laukuose. Ją galite bet kada pakeisti.
en-US
This is your default search engine in the address bar and search bar. You can switch it at any time.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verification-not-sent-body
lt
Šiuo metu patvirtinimo laiško nusiųsti nepavyko, pabandykite vėliau.
en-US
We are unable to send a verification mail at this time, please try again later.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
lt
Naudoti jūsų operacinės sistemos nuostatas, skirtas „{ $localeName }“, formatuojant datas, laikus, skaičius, ir matavimus.
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
lt
{ $count -> [one] Nuo { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } buvo užblokuotas <b>{ $count }</b> stebėjimo elementas [few] Nuo { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } buvo užblokuoti <b>{ $count }</b> stebėjimo elementai *[other] Nuo { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } buvo užblokuota <b>{ $count }</b> stebėjimo elementų }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
clear-time-duration-prefix.value
lt
Pašalinti
en-US
Time range to clear:{ " " }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter.tooltiptext
lt
Nuo { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
en-US
Since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
lt
{ $trackerCount -> [one] „{ -brand-short-name }“ užblokavo { $trackerCount } stebėjimo elementą nuo { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } [few] „{ -brand-short-name }“ užblokavo virš { $trackerCount } stebėjimo elementų nuo { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] „{ -brand-short-name }“ užblokavo virš { $trackerCount } stebėjimo elementų nuo { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-handler-confirm
lt
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>{ -brand-short-name } will open { $url }</strong> every time you click a link that sends email.
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-handler-set
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Use <strong>{ -brand-short-name } to open { $url }</strong> every time you click a link that opens your email?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
nv_timeout
lt
Baigėsi laiko limitas
en-US
Timed Out
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.deviceBlockedPrompt
lt
Warning: Source string is missing
en-US
User verification failed on %S. There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales browser • chrome • browser • safebrowsing • safebrowsing.properties
errorReportFalseDeceptiveMessage
lt
Šiuo metu apie šią klaidą pranešti neįmanoma.
en-US
It’s not possible to report this error at this time.
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
lt
„Default Browser Agent“ užduotis tikrina, kada reikšmė iš „%MOZ_APP_DISPLAYNAME%“ pasikeičia į kitą naršyklę. Jei pasikeitimas įvyksta įtartinomis aplinkybėmis, naudotojui bus pasiūlyta grįžti prie „%MOZ_APP_DISPLAYNAME%“ ne daugiau kaip du kartus. Ši užduotis yra įdiegiama automatiškai kartu su „%MOZ_APP_DISPLAYNAME%“, ir yra įrašoma iš naujo, kai „%MOZ_APP_DISPLAYNAME% atsinaujina“. Norėdami išjungti šią užduotį, pakeiskite „default-browser-agent.enabled“ reikšmę per „about"config“, arba „%MOZ_APP_DISPLAYNAME%“ įmonės strategijų nuostatą „DisableDefaultBrowserAgent“.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
annotation_date_string
lt
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_date_string
lt
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
lt
Prijungto įrenginio darinio laida ({ $runtimeVersion }) yra senesnė negu minimali palaikoma ({ $minVersion }). Tokia konfigūracija nėra palaikoma ir gali sukelti saityno kūrėjo priemonių sutrikimus. Atnaujinkite susieto įrenginio darinį. <a>Problemų sprendimas</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
lt
Prijungto įrenginio darinio laida yra naujesnė ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) negu jūsų „{ -brand-shorter-name }“ ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Tokia konfigūracija nėra palaikoma ir gali sukelti saityno kūrėjo priemonių sutrikimus. <a>Problemų sprendimas</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-page-title-runtime-page
lt
Derinimas – įrenginio darinys / { $selectedRuntimeId }
en-US
Debugging - Runtime / { $selectedRuntimeId }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
lt
Norėdami derinti priedus ir aptarnavimo scenarijus su šia „{ -brand-shorter-name }“ laida, naudokite <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a>.
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-timeout
lt
Baigėsi ryšiui skirtas laikas
en-US
Connection timed out
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-this-firefox.name
lt
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
en-US
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
lt
Atnaujinta <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.nonBlockingTime
lt
Neblokuojantis laikas
en-US
Non blocking time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.time
lt
Laikas
en-US
Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalSeconds
lt
Laikas: #1 sekundė;Laikas: #1 sekundžių;Laikas: #1 sekundės
en-US
Time: #1 second;Time: #1 seconds
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalSecondsNonBlocking
lt
Neblokuojantis laikas: #1 sekundė;Neblokuojantis laikas: #1 sekundžių;Neblokuojantis laikas: #1 sekundės
en-US
Non blocking time: #1 second;Non blocking time: #1 seconds
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.audits.slowIconTooltip
lt
Lėtas serverio atsakas (%1$S). Rekomenduojama riba yra %2$S.
en-US
Slow server response time (%1$S). The recommended limit is %2$S.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.enablePersistentLogs.tooltip
lt
Įjungus šią parinktį, užklausų sąrašas nebus išvalomas pereinant į kitą tinklalapį
en-US
If you enable this option the requests list will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.endTime
lt
Pabaigos laikas
en-US
End Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.responseTime
lt
Atsako laikas
en-US
Response Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.startTime
lt
Pradžios laikas
en-US
Start Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.waterfall
lt
Laiko grafikas
en-US
Timeline
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.ws.toolbar.time
lt
Laikas
en-US
Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.domContentLoaded
lt
Laikas, kai įvyko „DOMContentLoad“ įvykis
en-US
Time when “DOMContentLoad” event occurred
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.finish
lt
Bendras laikas, užtruktas vykdant visas užklausas
en-US
Total time needed to load all requests
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.load
lt
Laikas, kai įvyko „load“ įvykis
en-US
Time when “load” event occurred
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalTime
lt
Visas laikas, praėjęs tarp pirmo ir paskutinio parodyto pranešimo
en-US
Total elapsed time between the first and last displayed messages
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-thread-timer.title
lt
Warning: Source string is missing
en-US
The thread handling timers (setTimeout, setInterval, nsITimer)
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
connectionTimeout
lt
Baigėsi ryšiui skirtas laikas. Klaidų pranešimus galbūt galite rasti klaidų pultuose abiejuose įrenginiuose. Galite atverti saityno pultą ir bandyti dar kartą.
en-US
Connection timeout. Check the Error Console on both ends for potential error messages. Reopen the Web Console to try again.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
console.timeEnd
lt
%1$S: %2$Sms – laikmatis baigėsi
en-US
%1$S: %2$Sms - timer ended
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
maxTimersExceeded
lt
Viršytas didžiausias leistinas laikmačių skaičius šiame tinklalapyje.
en-US
The maximum allowed number of timers in this page was exceeded.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerAlreadyExists
lt
Laikmatis „%S“ jau yra.
en-US
Timer “%S” already exists.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerDoesntExist
lt
Laikmačio „%S“ nėra.
en-US
Timer “%S” doesn’t exist.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerJSError
lt
Nepavyko apdoroti laikmačio pavadinimo.
en-US
Failed to process the timer name.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.enablePersistentLogs.tooltip
lt
Įjungus šią parinktį, išvestys nebus išvalomos pereinant į kitą tinklalapį
en-US
If you enable this option the output will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.label
lt
Rodyti įvykių laikus
en-US
Show Timestamps
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.tooltip
lt
Įjungus šią parinktį, saityno pulto išvestis bus rodoma su laiko žymomis
en-US
If you enable this option commands and output in the Web Console will display a timestamp
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotDelayManual
lt
Kiek sekundžių uždelsti prieš darant nuotrauką
en-US
The time to wait (in seconds) before the screenshot is taken
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
timer
lt
laikmatis
en-US
timer
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
netTimeout
lt
Serveris %S per ilgai neatsako.
en-US
The operation timed out when attempting to contact %S.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
lt
„Iframe“ su išoriniu protokolu buvo užblokuotas dėl neįvykusio naudotojo veiksmo, arba dėl per mažo laiko tarpo nuo nuo paskutinio tokio „iframe“ įkėlimo.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationInvalidDateTime
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Please enter valid date and time.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationInvalidTime
lt
Įveskite teisingą laiką.
en-US
Please enter a valid time.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InterceptedUsedResponseWithURL
lt
„%S“ neįkeltas. Scenarijus perdavė panaudotą atsaką į „FetchEvent.respondWith()“. Atsako turinys gali būti perskaitytas tik kartą. Norėdami pasiekti turinį keletą kartų, naudokite „Response.clone()“.
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker passed a used Response to FetchEvent.respondWith(). The body of a Response may only be read once. Use Response.clone() to access the body multiple times.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
LocChangeFloodingPrevented
lt
Per daug užklausų į Location arba History API per trumpą laiką.
en-US
Too many calls to Location or History APIs within a short timeframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerGraceTimeoutTermination
lt
Nutraukiamas „ServiceWorker“ scenarijus galiojimo sričiai „%1$S“, su laukiančiais „waitUntil/respondWith“ pažadais, dėl pasibaigusio termino.
en-US
Terminating ServiceWorker for scope ‘%1$S’ with pending waitUntil/respondWith promises because of grace timeout.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TimeoutSyncXHRWarning
lt
„XMLHttpRequest“ objekto atributas „timeout“ yra nenaudotinas sinchroninėje veiksenoje lango kontekste.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s timeout attribute is not supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WebExtensionUncheckedLastError
lt
„browser.runtime.lastError“ reikšmė nebuvo patikrinta: %S
en-US
browser.runtime.lastError value was not checked: %S
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties
lt
Animacijos su „transform“ savybe negali veikti rinkėjo gijoje, kai tuo pačiu metu yra animuotos to pačio elemento geometrinės savybės
en-US
Animations of ‘transform’ cannot be run on the compositor when geometric properties are animated on the same element at the same time
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningTransformWithSyncGeometricAnimations
lt
Animacija „transform“ negali veikti rinkėjo gijoje, nes ji turėtų būti sinchronizuota su geometrinių savybių animacijomis, kurios prasidėjo vienu metu
en-US
Animation of ‘transform’ cannot be run on the compositor because it should be synchronized with animations of geometric properties that started at the same time
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
tooManyReports
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Prevented too many CSP reports from being sent within a short period of time.
Entity # all locales mobile • android • chrome • browser.properties
timer.start
lt
%S: laikmatis paleistas
en-US
%S: timer started
Entity # all locales mobile • android • mobile • android • geckoViewConsole.ftl
console-timer-start
lt
{ $name }: laikmatis paleistas
en-US
{ $name }: timer started
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
lt
Liudijimą išdavusios įstaigos CRL (atšauktų liudijimų sąrašo) galiojimo laikas baigėsi. Atnaujinkite jį arba pasitikrinkite kompiuterio datą ir laiką.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
lt
Liudijimą išdavusios įstaigos liudijimas nebegalioja. Pasitikrinkite kompiuterio datą ir laiką.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_TIME
lt
Netinkamai suformuota laiko eilutė.
en-US
Improperly formatted time string.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_NO_EVENT
lt
Šiuo metu nėra prieinamų naujų lizdų įvykių.
en-US
No new slot event is available at this time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorExpiredNow
lt
Liudijimo galiojimas baigėsi %1$S. Dabar yra %2$S.
en-US
The certificate expired on %1$S. The current time is %2$S.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorNotYetValidNow
lt
Liudijimas įsigalios nuo %1$S. Dabar yra %2$S.
en-US
The certificate will not be valid until %1$S. The current time is %2$S.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
enabledList
lt
Kas tai? „%S“ retkarčiais gali įdiegti ir vykdyti tyrimus.
en-US
What’s this? %S may install and run studies from time to time.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • printdialog.properties
headerFooterDate
lt
Data ir laikas
en-US
Date/Time
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageNoUnlockerMac
lt
„%S“ jau atvertas. Vienu metu gali būti atvertas tik vienas „%S“ egzempliorius.
en-US
A copy of %S is already open. Only one copy of %S can be open at a time.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2152398862
lt
Baigėsi prisijungimo laiko limitas
en-US
Connection timed out
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2153390069
lt
Serverio liudijimas nebegalioja (prašom patikslinti kompiuteryje nurodytą laiką, jei šis netikslus)
en-US
Server certificate has expired (please adjust your system clock to the correct date and time if it is incorrect)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-li-for-visit-gdpv
lt
Warning: Source string is missing
en-US
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Visit the { glean-debug-ping-viewer-brand-name } page for pings with your tag</a>. It shouldn’t take more than a few seconds from pushing the button to your ping arriving. Sometimes it may take a small handful of minutes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-file-and-profiler-override
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Can’t force file output and override profiler options at the same time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu-almost-idle.title
lt
Bendras CPU laikas: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu-fully-idle.title
lt
Bendras CPU laikas: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu.title
lt
Bendras CPU laikas: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-6
lt
Kilus poreikiui, „{ -vendor-short-name }“ šias taisykles gali keisti. Be raštiško „Mozillos“ sutikimo šios taisyklės negali būti taisomos ar atšaukiamos.
en-US
{ -vendor-short-name } may update these terms as necessary from time to time. These terms may not be modified or canceled without { -vendor-short-name }’s written agreement.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
lt
{ $reports -> [one] Visi strigčių pranešimai (taip pat { $reports } neišsiųstas pranešimas iš nurodyto laiko intervalo) [few] Visi strigčių pranešimai (taip pat { $reports } neišsiųsti pranešimai iš nurodyto laiko intervalo) *[other] Visi strigčių pranešimai (taip pat { $reports } neišsiųstų pranešimų iš nurodyto laiko intervalo) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-remote-settings-local-timestamp
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Local timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-ping-details
lt
Kiekviena informacijos dalis yra siunčiama sugrupuota į „<a data-l10n-name="ping-link">ryšio patikrinimus</a>“. Dabar žiūrite į { $name }, „{ $timestamp }“ ryšio patikrinimą.
en-US
Each piece of information is sent bundled into “<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>”. You are looking at the { $name }, { $timestamp } ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-slow-sql-average
lt
Vid. trukmė (ms)
en-US
Avg. Time (ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-time-stamp-header
lt
laikas
en-US
timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-detail-duration
lt
Vid. blokavimo laikas
en-US
Avg. Blocking time (ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-detail-occurrences.title
lt
Kiek kartų šis modulis buvo įkeltas.
en-US
How many times this module was loaded.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-blocked-error
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Error: There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-first-frame-timestamp
lt
Pirmo kadro gavimo laiko žyma
en-US
First Frame Reception Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-last-frame-timestamp
lt
Paskutinio kadro gavimo laiko žyma
en-US
Last Frame Reception Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-local
lt
Nustatyti „Vietinis SDP“ ties laiko žyma { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
en-US
Set Local SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-remote
lt
Nustatyti „Nutolęs SDP“ ties laiko žyma { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
en-US
Set Remote SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-timestamp
lt
Laiko žymė: { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
en-US
Timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-time-elapsed
lt
Trukmė (s)
en-US
Time Elapsed (s)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWindowsMessages.ftl
windows-messages-intro
lt
Warning: Source string is missing
en-US
This page shows the most recent messages sent by Windows to the { -brand-short-name } browser windows. The bolded entry represents this window. Note that this page shows the most recent messages at the time the page was loaded; to see current ones you will need to refresh the page.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-timestamp
lt
Laiko žymė
en-US
Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-back-off-time
lt
Atsitraukimo laikas
en-US
Back-off time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-time
lt
Paskutinio atnaujinimo laikas
en-US
Last update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-next-update-time
lt
Kito atnaujinimo laikas
en-US
Next update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • contentanalysis • contentanalysis.ftl
contentanalysis-slow-agent-notification
lt
Warning: Source string is missing
en-US
The Content Analysis tool is taking a long time to respond for resource “{ $content }”
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
lt
{ $timeValue -> [one] d. [few] d. *[other] d. }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
lt
{ $timeValue -> [one] val. [few] val. *[other] val. }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
lt
{ $timeValue -> [one] min. [few] min. *[other] min. }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
lt
{ $timeValue -> [one] sek. [few] sek. *[other] sek. }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status
lt
{ $timeLeft } ({ $transfer }, { $rate } { $unit }/s)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } ({ $rate } { $unit }/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-infinite-rate
lt
{ $timeLeft } ({ $transfer }, greitis didelis)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } (Really fast)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-no-rate
lt
{ $timeLeft } ({ $transfer })
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-double
lt
Liko { $time1 } { $time2 }
en-US
{ $time1 } { $time2 } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-single
lt
Liko { $time }
en-US
{ $time } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-pair
lt
{ $time } { $unit }
en-US
{ $time }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-unknown
lt
Liko nežinia kiek
en-US
Unknown time left
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus, kurie galioja tam tikrą laikotarpį. Liudijimas, skirtas { $hostname }, baigė galioti { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus, kurie galioja tam tikrą laikotarpį. Liudijimas, skirtas { $hostname }, nepradės galioti iki { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
netTimeout-title
lt
Baigėsi prisijungimui skirtas laikas
en-US
The connection has timed out
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
lt
„{ -brand-short-name }“ aptiko problemą ir neįkėlė <b>{ $hostname }</b>. Ši svetainė gali būti netinkamai sukonfigūruota, arba jūsų kompiuterio laikrodis yra netinkamai nustatytas.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
lt
Jūsų kompiuterio laikrodis rodo { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Įsitikinkite, kad jūsų kompiuterio data, laikas ir laiko juosta yra tinkamai nustatyti, ir įkelkite <b>{ $hostname }</b> iš naujo.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-contact-website
lt
Jeigu jūsų kompiuterio laikas jau yra geras, ši svetainė gali būti netinkamai sukonfigūruota, tad patys nieko negalite padaryti. Galite apie šią problemą pranešti svetainės prižiūrėtojui.
en-US
If your clock is already set to the right time, the website is likely misconfigured, and there is nothing you can do to resolve the issue. You can notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
lt
Jūsų kompiuteris sako, kad yra dabar yra { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, kas neleidžia „{ -brand-short-name }“ užmegzti saugaus ryšio. Norėdami aplankyti <b>{ $hostname }</b>, atnaujinkite savo kompiuterio laikrodį, kad rodytų teisingą esamą datą, laiką ir laiko juostą, ir įkelkite <b>{ $hostname }</b> iš naujo.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-redirect-loop
lt
Ši klaida galėjo įvykti dėl to, kad naršyklė nepriima svetainės slapukų.
en-US
This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-trr-continue-this-time
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Continue this time
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
lt
Liudijimą išdavusios įstaigos CRL (atšauktų liudijimų sąrašo) galiojimo laikas baigėsi. Atnaujinkite jį arba pasitikrinkite kompiuterio datą ir laiką.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-expired-issuer-certificate
lt
Liudijimą išdavusios įstaigos liudijimas nebegalioja. Pasitikrinkite kompiuterio datą ir laiką.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-invalid-time
lt
Netinkamai suformuota laiko eilutė.
en-US
Improperly formatted time string.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-no-event
lt
Šiuo metu nėra prieinamų naujų lizdų įvykių.
en-US
No new slot event is available at this time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-annotation-date-string
lt
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-date-string
lt
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printDialogs.ftl
hf-date-and-time.label
lt
Data ir laikas
en-US
Date/Time
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-more-elevated
lt
Šis naujinimas reikalauja administratoriaus teisių. Naujinimas bus įdiegtas kitą kartą paleidžiant „{ -brand-short-name }“. Galite perleisti „{ -brand-short-name }“ dabar, tęsti darbą ir perleisti vėliau, arba atsisakyti šio naujinimo.
en-US
This update requires administrator privileges. The update will be installed the next time { -brand-short-name } starts. You can restart { -brand-short-name } now, continue working and restart later, or decline this update.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.