Transvision

Displaying 51 results for the string Time in cy:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-date
cy
Digwyddodd y tor-data hwn ar { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
en-US
This breach occurred on { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-timeline-point-date
cy
{ DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
en-US
{ DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-accessed
cy
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
cy
Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync
cy
Cydweddwyd diwethaf { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync.label
cy
Cydweddwyd diwethaf { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-prev-month
cy
{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
en-US
{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-this-month
cy
{ DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-today
cy
Heddiw - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
Today - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-yesterday
cy
Ddoe - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
Yesterday - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-date
cy
{ DATETIME($date, dateStyle: "short") }
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-time
cy
{ DATETIME($time, timeStyle: "short") }
en-US
{ DATETIME($time, timeStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
cy
{ $blockedCount -> [zero] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro mwy na <b>{ $blockedCount }</b> o dracwyr ers { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! [one] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro mwy nag <b>{ $blockedCount }</b> o dracwyr ers { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! [two] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro mwy na <b>{ $blockedCount }</b> o dracwyr ers { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! [few] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro mwy na <b>{ $blockedCount }</b> o dracwyr ers { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! [many] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro mwy na <b>{ $blockedCount }</b> o dracwyr ers { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! *[other] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro mwy na <b>{ $blockedCount }</b> o dracwyr ers { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-source-read-time
cy
{ $source } · { $timeToRead } mun
en-US
{ $source } · { $timeToRead } min
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
cy
{ $count -> [zero] <b>{ $count }</b> tracwyr wedi eu rhwystro ers{ DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [one] <b>{ $count }</b> traciwr wedi ei rwystro ers{ DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [two] <b>{ $count }</b> draciwr wedi eu rwystro ers{ DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [few] <b>{ $count }</b> traciwr wedi eu rwystro ers{ DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [many] <b>{ $count }</b> thraciwr wedi eu rwystro ers{ DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> traciwr wedi eu rwystro ers{ DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter.tooltiptext
cy
Ers { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
en-US
Since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
cy
{ $trackerCount -> [zero] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro { $trackerCount } traciwr ers { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } [one] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro { $trackerCount } traciwr ers { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } [two] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro { $trackerCount } draciwr ers { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } [few] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro { $trackerCount } traciwr ers { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } [many] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro { $trackerCount } traciwr ers { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro { $trackerCount } traciwr ers { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_INSTALLING_HEADLINE2
cy
Optimeiddio'ch gosodiadau ar gyfer cyflymder, preifatrwydd a diogelwch.
en-US
Optimizing your settings for speed, privacy, and safety.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
annotation_date_string
cy
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_date_string
cy
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
cy
Mae gan y porwr cysylltiedig hen fersiwn ({ $runtimeVersion }). Y fersiwn lleiaf sy'n cael ei gynnal yw ({ $minVersion }). Mae hwn yn osodiad sydd dim yn cael ei gynnal a gall achosi i DevTools fethu. Diweddarwch y porwr cysylltiedig. <a>Datrys problemau</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
cy
Mae'r porwr cysylltiedig yn fwy diweddar ( { $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) na'ch { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, BuildID{ $localID }). Mae hwn yn osodiad heb gefnogaeth ac fe all beri i DevTools fethu. Diweddarwch Firefox. <a>Datrys Problemau</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-page-title-runtime-page
cy
Dadfygio - Amser Rhedeg/ { $selectedRuntimeId }
en-US
Debugging - Runtime / { $selectedRuntimeId }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
cy
Defnyddiwch <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> i ddadfygio tabiau, estyniadau a gweithwyr gwasanaeth ar y fersiwn hon o { -brand-shorter-name }.
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-this-firefox.name
cy
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
en-US
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
Entity # all locales devtools • client • animationinspector.properties
player.allPropertiesOnCompositorTooltip
cy
Mae holl briodweddau animeiddio wedi eu hoptimeiddio
en-US
All animation properties are optimized
Entity # all locales devtools • client • animationinspector.properties
player.somePropertiesOnCompositorTooltip
cy
Mae rhai priodweddau animeiddi wedi eu hoptimeiddio
en-US
Some animation properties are optimized
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
cy
Diweddarwyd <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
variablesViewOptimizedOut
cy
(optimeiddiwyd i ffwrdd)
en-US
(optimized away)
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-thread-timer.title
cy
Yr amseryddion trin trywydd (setTimeout, setInterval, nsITimer)
en-US
The thread handling timers (setTimeout, setInterval, nsITimer)
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WebExtensionUncheckedLastError
cy
Nid yw gwerth browser.runtime.lastError wedi'i wirio: %S.
en-US
browser.runtime.lastError value was not checked: %S
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-ping-details
cy
Mae pob darn o wybodaeth wedi ei anfon wedi ei becynnu i “<a data-l10n-name="ping-link">pingiau</a>”. Rydych yn edrych ar ping { $name }, { $timestamp }.
en-US
Each piece of information is sent bundled into “<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>”. You are looking at the { $name }, { $timestamp } ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-local
cy
Gosod SDP lleol ar y stamp amser { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }.
en-US
Set Local SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-remote
cy
Gosod SDP pell ar y stamp amser { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }.
en-US
Set Remote SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-timestamp
cy
Stamp amser { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
en-US
Timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
cy
{ $timeValue -> [zero] d [one] d [two] d [few] d [many] d *[other] d }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
cy
{ $timeValue -> [zero] a [one] a [two] a [few] a [many] a *[other] a }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
cy
{ $timeValue -> [zero] m [one] m [two] m [few] m [many] m *[other] m }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
cy
{ $timeValue -> [zero] e [one] e [two] e [few] e [many] e *[other] e }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status
cy
{ $timeLeft } — { $transfer } ({ $rate } { $unit }/sec)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } ({ $rate } { $unit }/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-infinite-rate
cy
{ $timeLeft } — { $transfer } (Cyflym iawn)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } (Really fast)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-no-rate
cy
{ $timeLeft } — { $transfer }
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-double
cy
{ $time1 } { $time2 } ar ôl
en-US
{ $time1 } { $time2 } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-single
cy
{ $time } ar ôl
en-US
{ $time } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-pair
cy
{ $time } { $unit }
en-US
{ $time }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
cy
Mae gwefannau yn profi eu hunaniaeth trwy dystysgrifau, sy'n ddilys am gyfnod penodol. Daeth y dystysgrif ar gyfer { $hostname } i ben ar { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
cy
Mae gwefannau yn profi eu hunaniaeth trwy dystysgrifau, sy'n ddilys am gyfnod penodol. Ni fydd y dystysgrif ar gyfer { $hostname } yn ddilys tan { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
cy
Mae cloc eich cyfrifiadur wedi ei osod i { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Gwnewch yn siŵr fod y dyddiad, amser a chylch amser yn gywir yn eich gosodiadau system ac yna adnewyddu <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
cy
Mae eich cyfrifiadur yn meddwl ei bod hi'n { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, sy'n rhwystro { -brand-short-name } rhag cysylltu'n ddiogel. I fynd i <b>{ $hostname }</b>, diweddarwch gloc eich cyfrifiadur yng ngosodiadau eich system i'r dyddiad, amser a chylch amser cyfredol ac yna adnewyddu <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-annotation-date-string
cy
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-date-string
cy
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }

Displaying 155 results for the string Time in en-US:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-date
cy
Digwyddodd y tor-data hwn ar { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
en-US
This breach occurred on { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-timeline-point-date
cy
{ DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
en-US
{ DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-updated
cy
Cliciwch y botwm { -pocket-brand-name } i gadw erthyglau, fideos a dolenni. Gallwch weld eich cadw ar unrhyw ddyfais, unrhyw bryd.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links. View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-c-updated
cy
Gweld eich cadw ar unrhyw ddyfais, unrhyw bryd.
en-US
View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline
cy
Cadw erthyglau a fideos o { -brand-product-name } i'w gweld yn { -pocket-brand-name } ar unrhyw ddyfais, ar unrhyw adeg.
en-US
Save articles and videos from { -brand-product-name } to view in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-two
cy
Gweld yn { -pocket-brand-name } ar unrhyw ddyfais, ar unrhyw adeg.
en-US
View in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text
cy
Mae ein ap symudol pori preifat pwrpasol yn clirio'ch hanes a'ch cwcis bob tro.
en-US
Our dedicated private browsing mobile app clears your history and cookies every time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-c
cy
Mae { -focus-brand-name } yn clirio'ch hanes bob tro tra'n rhwystro hysbysebion a thracwyr.
en-US
{ -focus-brand-name } clears your history every time while blocking ads and trackers.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-this
cy
Dal dim yn gallu adfer eich sesiwn? Weithiau bydd tab yn achosi problem. Edrychwch ar dabiau blaenorol, tynnwch y marc ticio o'r tabiau does dim angen eu hadfer ac yna adfer.
en-US
Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the tabs you don’t need to recover, and then restore.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-accessed
cy
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
cy
Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync
cy
Cydweddwyd diwethaf { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync.label
cy
Cydweddwyd diwethaf { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
cy
Mae tasgau Asiant Porwr Rhagosodedig yn gwirio pan fydd y rhagosodiad yn newid o { -brand-short-name } i borwr arall. Os bydd y newid yn digwydd o dan amgylchiadau amheus, bydd yn annog defnyddwyr i newid yn ôl i { -brand-short-name } ddim mwy na dwywaith. Mae'r dasg hon yn cael ei gosod yn awtomatig gan { -brand-short-name }, ac mae'n cael ei hailosod pan fydd { -brand-short-name } yn diweddaru. I analluogi'r dasg hon, diweddarwch y dewis "default-browser-agent.enabled" ar y dudalen about:config neu'r gosodiad polisi menter { -brand-short-name } "DisableDefaultBrowserAgent".
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-with-title
cy
Y tro hwn, chwilio gyda:
en-US
This time, search with:
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-alt
cy
Cael cyflymder, diogelwch a phreifatrwydd bob tro y byddwch chi'n pori.
en-US
Get speed, safety, and privacy every time you browse.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-prev-month
cy
{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
en-US
{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-this-month
cy
{ DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-today
cy
Heddiw - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
Today - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-yesterday
cy
Ddoe - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
Yesterday - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-placeholder-body
cy
Y tro nesaf y byddwch yn agor tudalen yn { -brand-product-name } ar ddyfais arall, cydiwch ynddo yma.
en-US
The next time you open a page in { -brand-product-name } on another device, grab it here like magic.
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-date
cy
{ DATETIME($date, dateStyle: "short") }
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-time
cy
{ DATETIME($time, timeStyle: "short") }
en-US
{ DATETIME($time, timeStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
cy
{ $blockedCount -> [zero] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro mwy na <b>{ $blockedCount }</b> o dracwyr ers { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! [one] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro mwy nag <b>{ $blockedCount }</b> o dracwyr ers { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! [two] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro mwy na <b>{ $blockedCount }</b> o dracwyr ers { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! [few] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro mwy na <b>{ $blockedCount }</b> o dracwyr ers { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! [many] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro mwy na <b>{ $blockedCount }</b> o dracwyr ers { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! *[other] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro mwy na <b>{ $blockedCount }</b> o dracwyr ers { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fxa-sync-cfr-body
cy
Gwnewch yn siŵr fod eich nodau tudalen, cyfrineiriau a thabiau diweddaraf yn dod gyda chi unrhyw bryd y byddwch yn agor porwr { -brand-product-name } newydd.
en-US
Make sure your latest bookmarks, passwords, and tabs come with you any time you open a new { -brand-product-name } browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-final-message
cy
<strong>Agor { -brand-short-name } bob tro y byddwch yn ailgychwyn eich cyfrifiadur?</strong> I reoli eich dewisiadau Cychwyn, chwiliwch am “cychwyn neu startup” yn y gosodiadau.
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> To manage your Startup preferences, search “startup” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-message
cy
<strong>Agor { -brand-short-name } bob tro y byddwch yn ailgychwyn eich cyfrifiadur?</strong> Nawr gallwch osod { -brand-short-name } i agor yn awtomatig pan fyddwch yn ailgychwyn eich dyfais.
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> Now you can set { -brand-short-name } to open automatically when you restart your device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-source-read-time
cy
{ $source } · { $timeToRead } mun
en-US
{ $source } · { $timeToRead } min
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-welcome-pin-subtitle
cy
Agorwch { -brand-short-name } o unrhyw le gydag un clic. Bob tro y gwnewch chi, rydych chi'n dewis gwe fwy agored ac annibynnol.
en-US
Launch { -brand-short-name } from anywhere with a single click. Every time you do, you’re choosing a more open and independent web.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
cy
{ $visits -> [0] Na [zero] Do, unwaith [one] Do, { $visits } waith [two] Do, { $visits } waith [few] Do, { $visits } gwaith [many] Do, { $visits } waith *[other] Do, { $visits } gwaith }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-description
cy
Mae tudalennau gwe weithiau'n cael eu cynnig mewn mwy nag un iaith. Dewiswch ieithoedd i'w harddangos, yn nhrefn dewis
en-US
Web pages are sometimes offered in more than one language. Choose languages for displaying these web pages, in order of preference
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-desc-2
cy
Hwn yw'ch peiriant chwilio rhagosodedig yn y bar cyfeiriad a'r bar chwilio. Gallwch ei newid ar unrhyw adeg.
en-US
This is your default search engine in the address bar and search bar. You can switch it at any time.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verification-not-sent-body
cy
Nid ydym yn gallu anfon e-bost dilysu ar hy o bryd, ceisiwch eto'n hwyrach.
en-US
We are unable to send a verification mail at this time, please try again later.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
cy
Defnyddiwch osodiadau eich system weithredu ar gyfer “{ $localeName }” i fformatio dyddiadau, amseroedd, rhifau a mesuriadau.
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
cy
{ $count -> [zero] <b>{ $count }</b> tracwyr wedi eu rhwystro ers{ DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [one] <b>{ $count }</b> traciwr wedi ei rwystro ers{ DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [two] <b>{ $count }</b> draciwr wedi eu rwystro ers{ DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [few] <b>{ $count }</b> traciwr wedi eu rwystro ers{ DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [many] <b>{ $count }</b> thraciwr wedi eu rwystro ers{ DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> traciwr wedi eu rwystro ers{ DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
clear-time-duration-prefix.value
cy
Cyfnod i'w glirio:{ " " }
en-US
Time range to clear:{ " " }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter.tooltiptext
cy
Ers { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
en-US
Since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
cy
{ $trackerCount -> [zero] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro { $trackerCount } traciwr ers { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } [one] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro { $trackerCount } traciwr ers { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } [two] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro { $trackerCount } draciwr ers { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } [few] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro { $trackerCount } traciwr ers { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } [many] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro { $trackerCount } traciwr ers { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] Mae { -brand-short-name } wedi rhwystro { $trackerCount } traciwr ers { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
nv_timeout
cy
Daeth yr amser i ben
en-US
Timed Out
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.deviceBlockedPrompt
cy
Methodd dilysu defnyddiwr ar %S. Does dim ceisiadau ar ôl ac mae'ch dyfais wedi'i chloi, oherwydd darparwyd y PIN anghywir yn rhy aml. Mae angen ailosodiad ar y ddyfais.
en-US
User verification failed on %S. There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales browser • chrome • browser • safebrowsing • safebrowsing.properties
errorReportFalseDeceptiveMessage
cy
Nid yw'n bosib adrodd ar y gwall hwn ar hyn o bryd.
en-US
It’s not possible to report this error at this time.
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
cy
Mae tasgau Asiant Porwr Rhagosodedig yn gwirio pan fydd y rhagosodiad yn newid o %MOZ_APP_DISPLAYNAME% i borwr arall. Os bydd y newid yn digwydd o dan amgylchiadau amheus, bydd yn annog defnyddwyr i newid yn ôl i %MOZ_APP_DISPLAYNAME% ddim mwy na dwywaith. Mae'r dasg hon yn cael ei gosod yn awtomatig gan %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, ac mae'n cael ei hailosod pan fydd %MOZ_APP_DISPLAYNAME% yn diweddaru. I analluogi'r dasg hon, diweddarwch y dewis "default-browser-agent.enabled" ar y dudalen about:config neu'r gosodiad polisi menter %MOZ_APP_DISPLAYNAME% "DisableDefaultBrowserAgent".
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
annotation_date_string
cy
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_date_string
cy
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
cy
Mae gan y porwr cysylltiedig hen fersiwn ({ $runtimeVersion }). Y fersiwn lleiaf sy'n cael ei gynnal yw ({ $minVersion }). Mae hwn yn osodiad sydd dim yn cael ei gynnal a gall achosi i DevTools fethu. Diweddarwch y porwr cysylltiedig. <a>Datrys problemau</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
cy
Mae'r porwr cysylltiedig yn fwy diweddar ( { $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) na'ch { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, BuildID{ $localID }). Mae hwn yn osodiad heb gefnogaeth ac fe all beri i DevTools fethu. Diweddarwch Firefox. <a>Datrys Problemau</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-page-title-runtime-page
cy
Dadfygio - Amser Rhedeg/ { $selectedRuntimeId }
en-US
Debugging - Runtime / { $selectedRuntimeId }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
cy
Defnyddiwch <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> i ddadfygio tabiau, estyniadau a gweithwyr gwasanaeth ar y fersiwn hon o { -brand-shorter-name }.
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-timeout
cy
Cysylltiad wedi dod i ben
en-US
Connection timed out
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-this-firefox.name
cy
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
en-US
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
cy
Diweddarwyd <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.nonBlockingTime
cy
Amser heb ei rwystro
en-US
Non blocking time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.time
cy
Amser
en-US
Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalSeconds
cy
Dim Amserau;Amser: #1 eiliad;Amser: #1 eiliad;Amser: #1 eiliad;Amser: #1 eiliad;Amser: #1 eiliad
en-US
Time: #1 second;Time: #1 seconds
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalSecondsNonBlocking
cy
Dim amserau heb eu rhwystro;Amser heb ei rwystro: #1 eiliad;Amser heb ei rwystro: #1 eiliad;Amser heb ei rwystro: #1 eiliad;Amser heb ei rwystro: #1 eiliad;Amser heb ei rwystro: #1 eiliad
en-US
Non blocking time: #1 second;Non blocking time: #1 seconds
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.audits.slowIconTooltip
cy
Amser ymateb gweinydd araf (%1$S). Y terfyn sy'n cael ei argymell yw %2$S
en-US
Slow server response time (%1$S). The recommended limit is %2$S.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.enablePersistentLogs.tooltip
cy
Os fyddwch yn galluogi'r dewis hwn bydd y rhestr ceisiadau ddim yn cael ei glirio bob tro fyddwch yn symud i dudalen newydd
en-US
If you enable this option the requests list will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.endTime
cy
Amser Gorffen
en-US
End Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.responseTime
cy
Amser Ymateb
en-US
Response Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.startTime
cy
Amser Cychwyn
en-US
Start Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.waterfall
cy
Llinell Amser
en-US
Timeline
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.ws.toolbar.time
cy
Amser
en-US
Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.domContentLoaded
cy
Yr amser pryd ddigwyddodd digwyddiad “DOMContentLoad”
en-US
Time when “DOMContentLoad” event occurred
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.finish
cy
Cyfanswm yr amser oedd ei angen i lwytho pob cais
en-US
Total time needed to load all requests
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.load
cy
Yr amser pryd ddigwyddodd y digwyddiad “load”
en-US
Time when “load” event occurred
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalTime
cy
Cyfanswm yr amser a aeth heibio rhwng y negeseuon cyntaf ac olaf a ddangoswyd
en-US
Total elapsed time between the first and last displayed messages
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-thread-timer.title
cy
Yr amseryddion trin trywydd (setTimeout, setInterval, nsITimer)
en-US
The thread handling timers (setTimeout, setInterval, nsITimer)
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
connectionTimeout
cy
Terfynwyd amser y cysylltiad. Gwiriwch y Consol Gwall ar y ddau ben am negeseuon gwall posib. Ail-agorwch y Consol Gwe i geisio eto.
en-US
Connection timeout. Check the Error Console on both ends for potential error messages. Reopen the Web Console to try again.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
console.timeEnd
cy
%1$S: %2$Sms - daeth yr amserydd i ben
en-US
%1$S: %2$Sms - timer ended
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
maxTimersExceeded
cy
Aethpwyd dros y nifer o amseryddion mae'r dudalen yn eu caniatáu.
en-US
The maximum allowed number of timers in this page was exceeded.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerAlreadyExists
cy
Mae amserydd “%S” yn bodoli eisoes.
en-US
Timer “%S” already exists.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerDoesntExist
cy
Nid yw amserydd “%S” yn bodoli.
en-US
Timer “%S” doesn’t exist.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerJSError
cy
Methu prosesu enw'r amserydd.
en-US
Failed to process the timer name.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.enablePersistentLogs.tooltip
cy
Os ydych wedi galluogi'r dewis hwn ni fydd yr allbwn yn cael ei glirio bob tro fyddwch yn symud i dudalen newydd
en-US
If you enable this option the output will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.label
cy
Dangos Stampiau Amser
en-US
Show Timestamps
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.tooltip
cy
Os ydych chi'n galluogi'r dewis hwn bydd gorchmynion ac allbwn yn y Consol Gwe yn dangos stamp amser
en-US
If you enable this option commands and output in the Web Console will display a timestamp
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotDelayManual
cy
Amser disgwyl (mewn eiliadau) cyn i'r llun sgrin gael ei gymryd
en-US
The time to wait (in seconds) before the screenshot is taken
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
timer
cy
amserydd
en-US
timer
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
netTimeout
cy
Daeth yr amser i ben wrth geisio cysylltu â %S.
en-US
The operation timed out when attempting to contact %S.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
cy
Cafodd Iframe â phrotocol allanol ei rwystro oherwydd diffyg gweithredu gan y defnyddiwr, neu oherwydd nad oes digon o amser wedi mynd heibio ers i'r iframe olaf gael ei lwytho.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationInvalidDateTime
cy
Rhowch ddyddiad ac amser dilys.
en-US
Please enter valid date and time.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationInvalidTime
cy
Rhowch amser dilys.
en-US
Please enter a valid time.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InterceptedUsedResponseWithURL
cy
Methwyd llwytho ‘%S’. Pasiodd ServiceWorker hen ymateb Response i FetchEvent.respondWith(). Gall corff y Response gael ei ddarllen unwaith yn unig. Defnyddiwch Response.clone() i gael mynediad at y corff mwy nag unwaith.
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker passed a used Response to FetchEvent.respondWith(). The body of a Response may only be read once. Use Response.clone() to access the body multiple times.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
LocChangeFloodingPrevented
cy
Gormod o alwadau i APIs Lleoliad neu Hanes o fewn cyfnod byr.
en-US
Too many calls to Location or History APIs within a short timeframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerGraceTimeoutTermination
cy
Terfynnu ServiceWorker ar gyfer sgôp ‘%1$S’ gyda waitUntil/respondWith yn aros gan addo oherwydd oedi amser allan.
en-US
Terminating ServiceWorker for scope ‘%1$S’ with pending waitUntil/respondWith promises because of grace timeout.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TimeoutSyncXHRWarning
cy
Nid yw'r defnydd o briodwedd allan o amser XMLHttpRequest yn cael ei gynnal yn y modd cydweddu o fewn cyd-destun ffenestr.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s timeout attribute is not supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WebExtensionUncheckedLastError
cy
Nid yw gwerth browser.runtime.lastError wedi'i wirio: %S.
en-US
browser.runtime.lastError value was not checked: %S
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties
cy
Nid oes modd rhedeg animeiddiadau 'transform' yn y cyfansoddwr pan mae priodoleddau geometrig wedi eu hanimeiddio ar yr un elfen ar yr un pryd
en-US
Animations of ‘transform’ cannot be run on the compositor when geometric properties are animated on the same element at the same time
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningTransformWithSyncGeometricAnimations
cy
Nid oes modd rhedeg animeiddio'r ‘trawsffurfio’ yn y cyfansoddwr am y dylai gael ei gydamseru gydag animeiddiadau priodweddau geometrig gychwynnodd ar yr un pryd
en-US
Animation of ‘transform’ cannot be run on the compositor because it should be synchronized with animations of geometric properties that started at the same time
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
tooManyReports
cy
Wedi atal gormod o adroddiadau CSP rhag cael eu hanfon o fewn cyfnod byr o amser.
en-US
Prevented too many CSP reports from being sent within a short period of time.
Entity # all locales mobile • android • chrome • browser.properties
timer.start
cy
%S: amserydd wedi cychwyn
en-US
%S: timer started
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
cy
Mae CRL cyhoeddwr y dystysgrif wedi dod i ben. Diweddarwch neu gwiriwch ddyddiad ac amser eich system.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
cy
Ma tystysgrif cyhoeddwr y dystysgrif wedi dod i ben. Gwiriwch ddyddiad ac amser eich system.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_TIME
cy
Llinyn amser fformatiwyd yn annilys.
en-US
Improperly formatted time string.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_NO_EVENT
cy
Mae digwyddiad slot newydd ar gael ar hyn o bryd.
en-US
No new slot event is available at this time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorExpiredNow
cy
Daeth y dystysgrif i ben ar %1$S. Yr amser cyfredol yw %2$S.
en-US
The certificate expired on %1$S. The current time is %2$S.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorNotYetValidNow
cy
Bydd y dystysgrif yn ddilys tan %1$S. Yr amser cyfredol yw %2$S.
en-US
The certificate will not be valid until %1$S. The current time is %2$S.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
enabledList
cy
Beth yw hyn? Gall %S osod a rhedeg astudiaethau o bryd i'w gilydd.
en-US
What’s this? %S may install and run studies from time to time.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • printdialog.properties
headerFooterDate
cy
Dyddiad/Amser
en-US
Date/Time
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageNoUnlockerMac
cy
Mae copi o %S eisoes ar agor. Dim ond un copi o %S gall fod ar agor ar unrhyw adeg.
en-US
A copy of %S is already open. Only one copy of %S can be open at a time.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2152398862
cy
Cysylltiad wedi dod i ben
en-US
Connection timed out
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2153390069
cy
Mae tystysgrif y gweinydd wedi dod i ben (newidiwch gloc eich system i'r dyddiad a'r amser cywir os yw'n anghywir)
en-US
Server certificate has expired (please adjust your system clock to the correct date and time if it is incorrect)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-li-for-visit-gdpv
cy
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Ewch i dudalen { glean-debug-ping-viewer-brand-name } am bingiau gyda'ch tag</a>. Dylai ddim cymryd mwy nag ychydig eiliadau o bwyso'r botwm i'ch ping gyrraedd. Weithiau gall gymryd ychydig o funudau.
en-US
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Visit the { glean-debug-ping-viewer-brand-name } page for pings with your tag</a>. It shouldn’t take more than a few seconds from pushing the button to your ping arriving. Sometimes it may take a small handful of minutes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-file-and-profiler-override
cy
Methu â gorfodi allbwn ffeil a diystyru dewisiadau proffiliwr ar yr un pryd
en-US
Can’t force file output and override profiler options at the same time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu-almost-idle.title
cy
Cyfanswm amser CPU: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu-fully-idle.title
cy
Cyfanswm amser CPU { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu.title
cy
Cyfanswm amser CPU: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-6
cy
Gall { -vendor-short-name } ddiweddaru'r amodau yn ôl y galw o bryd i'w gilydd. Nid oes modd newid na dileu'r amodau heb ganiatâd ysgrifenedig { -vendor-short-name }.
en-US
{ -vendor-short-name } may update these terms as necessary from time to time. These terms may not be modified or canceled without { -vendor-short-name }’s written agreement.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
cy
{ $reports -> [zero] Dim Adroddiadau Chwalu [one] Pob Adroddiad Chwalu (gan gynnwys { $reports } chwalfa disgwyliedig o fewn ystod penodol o amser) [two] Pob Adroddiad Chwalu (gan gynnwys { $reports } chwalfa disgwyliedig o fewn ystod penodol o amser) [few] Pob Adroddiad Chwalu (gan gynnwys { $reports } chwalfa disgwyliedig o fewn ystod penodol o amser) [many] Pob Adroddiad Chwalu (gan gynnwys { $reports } chwalfa disgwyliedig o fewn ystod penodol o amser) *[other] Pob Adroddiad Chwalu (gan gynnwys { $reports } chwalfa disgwyliedig o fewn ystod penodol o amser) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-ping-details
cy
Mae pob darn o wybodaeth wedi ei anfon wedi ei becynnu i “<a data-l10n-name="ping-link">pingiau</a>”. Rydych yn edrych ar ping { $name }, { $timestamp }.
en-US
Each piece of information is sent bundled into “<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>”. You are looking at the { $name }, { $timestamp } ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-slow-sql-average
cy
Amser Cyfartalog (ms)
en-US
Avg. Time (ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-time-stamp-header
cy
stamp amser
en-US
timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-detail-duration
cy
Cyfartaledd amser Rhwystro (ms)
en-US
Avg. Blocking time (ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-detail-occurrences.title
cy
Sawl gwaith mae'r modiwl hwn wedi'i lwytho
en-US
How many times this module was loaded.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-blocked-error
cy
Gwall: Nid oes unrhyw geisiadau ar ôl ac mae'ch dyfais wedi'i chloi, oherwydd cyflwynwyd y PIN anghywir gormod o weithiau. Mae angen ailosod y ddyfais.
en-US
Error: There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-first-frame-timestamp
cy
Stamp Amser Derbyn y Ffrâm Gyntaf
en-US
First Frame Reception Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-last-frame-timestamp
cy
Stamp Amser Derbyn y Ffrâm Olaf
en-US
Last Frame Reception Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-local
cy
Gosod SDP lleol ar y stamp amser { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }.
en-US
Set Local SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-remote
cy
Gosod SDP pell ar y stamp amser { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }.
en-US
Set Remote SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-timestamp
cy
Stamp amser { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
en-US
Timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-time-elapsed
cy
Amser wedi Pasio
en-US
Time Elapsed (s)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWindowsMessages.ftl
windows-messages-intro
cy
Mae'r dudalen hon yn dangos y negeseuon mwyaf diweddar a anfonwyd gan Windows i ffenestri porwr { -brand-short-name }. Mae'r mae cofnod trwm yn cynrychioli'r ffenestr hon. Sylwch fod y dudalen hon yn dangos y negeseuon mwyaf diweddar ar yr adeg y llwythwyd y dudalen; i weld y rhai cyfredol bydd angen i chi adnewyddu'r dudalen.
en-US
This page shows the most recent messages sent by Windows to the { -brand-short-name } browser windows. The bolded entry represents this window. Note that this page shows the most recent messages at the time the page was loaded; to see current ones you will need to refresh the page.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-timestamp
cy
Stamp Amser
en-US
Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-back-off-time
cy
Amser atal
en-US
Back-off time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-time
cy
Amser y diweddariad diwethaf
en-US
Last update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-next-update-time
cy
Amser y diweddariad nesaf
en-US
Next update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • contentanalysis • contentanalysis.ftl
contentanalysis-slow-agent-notification
cy
Mae'r teclyn Dadansoddi Cynnwys yn cymryd amser hir i ymateb ynghylch adnodd “{ $content }”
en-US
The Content Analysis tool is taking a long time to respond for resource “{ $content }”
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
cy
{ $timeValue -> [zero] d [one] d [two] d [few] d [many] d *[other] d }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
cy
{ $timeValue -> [zero] a [one] a [two] a [few] a [many] a *[other] a }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
cy
{ $timeValue -> [zero] m [one] m [two] m [few] m [many] m *[other] m }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
cy
{ $timeValue -> [zero] e [one] e [two] e [few] e [many] e *[other] e }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status
cy
{ $timeLeft } — { $transfer } ({ $rate } { $unit }/sec)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } ({ $rate } { $unit }/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-infinite-rate
cy
{ $timeLeft } — { $transfer } (Cyflym iawn)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } (Really fast)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-no-rate
cy
{ $timeLeft } — { $transfer }
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-double
cy
{ $time1 } { $time2 } ar ôl
en-US
{ $time1 } { $time2 } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-single
cy
{ $time } ar ôl
en-US
{ $time } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-pair
cy
{ $time } { $unit }
en-US
{ $time }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-unknown
cy
Amser anhysbys ar ôl
en-US
Unknown time left
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
cy
Mae gwefannau yn profi eu hunaniaeth trwy dystysgrifau, sy'n ddilys am gyfnod penodol. Daeth y dystysgrif ar gyfer { $hostname } i ben ar { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
cy
Mae gwefannau yn profi eu hunaniaeth trwy dystysgrifau, sy'n ddilys am gyfnod penodol. Ni fydd y dystysgrif ar gyfer { $hostname } yn ddilys tan { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
netTimeout-title
cy
Mae'r cyfnod cyswllt wedi dod i ben
en-US
The connection has timed out
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
cy
Mae { -brand-short-name } wedi canfod bygythiad diogelwch posib ac nid yw wedi mynd i <b>{ $hostname }</b>. Un ai mae'r wefan wedi ei gam ffurfweddu neu mae cloc eich cyfrifiadur wedi ei osod i'r amser anghywir.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
cy
Mae cloc eich cyfrifiadur wedi ei osod i { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Gwnewch yn siŵr fod y dyddiad, amser a chylch amser yn gywir yn eich gosodiadau system ac yna adnewyddu <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-contact-website
cy
Os yw eich cloc eisoes wedi ei osod i'r amser cywir, mwy na thebyg mae'r wefan wedi ei gam osod a does dim fedrwch chi ei wneud i ddatrys y broblem. Gallwch hysbysu gweinyddwr y wefan am y broblem.
en-US
If your clock is already set to the right time, the website is likely misconfigured, and there is nothing you can do to resolve the issue. You can notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
cy
Mae eich cyfrifiadur yn meddwl ei bod hi'n { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, sy'n rhwystro { -brand-short-name } rhag cysylltu'n ddiogel. I fynd i <b>{ $hostname }</b>, diweddarwch gloc eich cyfrifiadur yng ngosodiadau eich system i'r dyddiad, amser a chylch amser cyfredol ac yna adnewyddu <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-redirect-loop
cy
Gall y broblem yma fod wedi ei hachosi drwy analluogi neu wrthod cwci.
en-US
This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-trr-continue-this-time
cy
Parhau'r tro yma
en-US
Continue this time
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
cy
Mae CRL cyhoeddwr y dystysgrif wedi dod i ben. Diweddarwch neu gwiriwch ddyddiad ac amser eich system.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-expired-issuer-certificate
cy
Ma tystysgrif cyhoeddwr y dystysgrif wedi dod i ben. Gwiriwch ddyddiad ac amser eich system.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-invalid-time
cy
Llinyn amser fformatiwyd yn annilys.
en-US
Improperly formatted time string.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-no-event
cy
Mae digwyddiad slot newydd ar gael ar hyn o bryd.
en-US
No new slot event is available at this time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-annotation-date-string
cy
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-date-string
cy
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printDialogs.ftl
hf-date-and-time.label
cy
Dyddiad/Amser
en-US
Date/Time
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-more-elevated
cy
Mae'r diweddariad angen breintiau gweinyddwr. Bydd y diweddariad yn cael ei osod y tro nesaf y bydd { -brand-short-name } yn cychwyn. Mae modd ailgychwyn { -brand-short-name } nawr, parhau i weithio ac ailgychwyn yn hwyrach, neu wrthod y diweddariad.
en-US
This update requires administrator privileges. The update will be installed the next time { -brand-short-name } starts. You can restart { -brand-short-name } now, continue working and restart later, or decline this update.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.