Transvision

Displaying 44 results for the string Time in cs:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-date
cs
K tomuto úniku došlo { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
en-US
This breach occurred on { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-timeline-point-date
cs
{ DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
en-US
{ DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-accessed
cs
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }
en-US
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
cs
Poslední aktualizace: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync
cs
Naposledy synchronizováno { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync.label
cs
Naposledy synchronizováno { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-prev-month
cs
{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
en-US
{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-this-month
cs
{ DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-today
cs
Dnes – { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
Today - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-yesterday
cs
Včera – { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
Yesterday - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-date
cs
{ DATETIME($date, dateStyle: "short") }
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-time
cs
{ DATETIME($time, timeStyle: "short") }
en-US
{ DATETIME($time, timeStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } [feminine] { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } [neuter] { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } *[other] Aplikace { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } } { -brand-short-name.gender -> [masculine] zablokoval více než [feminine] zablokovala více než [neuter] zablokovalo více než *[other] zablokovala více než } { $blockedCount -> [one] jeden sledovací prvek. [few] <b>{ $blockedCount }</b> sledovací prvky. *[other] <b>{ $blockedCount }</b> sledovacích prvků. }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-source-read-time
cs
{ $source } · { $timeToRead } min.
en-US
{ $source } · { $timeToRead } min
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
cs
Od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } { $count -> [one] byl zablokován <b>jeden</b> sledovací prvek [few] byly zablokovány <b>{ $count }</b> sledovací prvky *[other] bylo zablokováno <b>{ $count }</b> sledovacích prvků }.
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter.tooltiptext
cs
Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
en-US
Since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
cs
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name.gender -> [masculine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokoval jeden sledovací prvek [feminine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovala jeden sledovací prvek [neuter] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovalo jeden sledovací prvek *[other] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } aplikace { -brand-short-name } zablokovala jeden sledovací prvek } [few] { -brand-short-name.gender -> [masculine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokoval více než { $trackerCount } sledovací prvky [feminine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovací prvky [neuter] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovalo více než { $trackerCount } sledovací prvky *[other] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } aplikace { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovací prvky } *[other] { -brand-short-name.gender -> [masculine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokoval více než { $trackerCount } sledovacích prvků [feminine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovacích prvků [neuter] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovalo více než { $trackerCount } sledovacích prvků *[other] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } aplikace { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovacích prvků } }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
annotation_date_string
cs
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_date_string
cs
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
cs
Připojený prohlížeč má starou verzi ({ $runtimeVersion }). Minimální podporovaná verze je ({ $minVersion }). Toto je nepodporovaná konfigurace a může způsobit nefunkčnost nástrojů pro vývojáře. Prosím aktualizujte připojený prohlížeč. <a> Poradce při potížích</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
cs
{ -brand-shorter-name.gender -> [masculine] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než váš { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> [feminine] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než vaše { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> [neuter] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než vaše { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> *[other] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než vaše aplikace { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> }
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-page-title-runtime-page
cs
Ladění - běhové prostředí / { $selectedRuntimeId }
en-US
Debugging - Runtime / { $selectedRuntimeId }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
cs
{ -brand-shorter-name.case-status -> [with-cases] Použijte <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> pro ladění rozšíření a service workerů v této verzi { -brand-shorter-name(case: "loc") } *[no-cases] Použijte <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> pro ladění rozšíření a service workerů v této verzi aplikace { -brand-shorter-name } }
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-this-firefox.name
cs
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
en-US
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
cs
Aktualizace <time>{ DATETIME($date, day: "numeric", month: "numeric", year: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-thread-timer.title
cs
Časovače zpracování vláken (setTimeout, setInterval, nsITimer)
en-US
The thread handling timers (setTimeout, setInterval, nsITimer)
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TimeoutSyncXHRWarning
cs
Použití atributu timeout v požadavku XMLHttpRequest není podporováno v synchronním režimu v kontextu okna.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s timeout attribute is not supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WebExtensionUncheckedLastError
cs
Nebyla zkontrolována hodnota browser.runtime.lastError: %S
en-US
browser.runtime.lastError value was not checked: %S
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-ping-details
cs
Všechny informace jsou odesílány jako součást „<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>“. Nyní se díváte na ping { $name }, { $timestamp }.
en-US
Each piece of information is sent bundled into “<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>”. You are looking at the { $name }, { $timestamp } ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-local
cs
Nastavit Local SDP v časové značce { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
en-US
Set Local SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-remote
cs
Nastavit Remote SDP v časové značce { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
en-US
Set Remote SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-timestamp
cs
Časová značka { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
en-US
Timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status
cs
{ $timeLeft } — { $transfer } ({ $rate } { $unit }/s)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } ({ $rate } { $unit }/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-infinite-rate
cs
{ $timeLeft } — { $transfer } (Velmi rychlé)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } (Really fast)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-no-rate
cs
{ $timeLeft } — { $transfer }
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-double
cs
Zbývá { $time1 } { $time2 }
en-US
{ $time1 } { $time2 } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-single
cs
Zbývá { $time }
en-US
{ $time } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-pair
cs
{ $time } { $unit }
en-US
{ $time }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
cs
Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů, které mají přesně stanovenou dobu platnosti. Platnost certifikátu pro server { $hostname } vypršela { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
cs
Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů, které mají přesně stanovenou dobu platnosti. Certifikát pro server { $hostname } bude platný až od { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
cs
Datum ve vašem počítači je nastaveno na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Zkontrolujte prosím v systémovém nastavení, že máte nastavené správné datum, čas a časové pásmo, a pak stránku <b>{ $hostname }</b> načtěte znovu.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Datum ve vašem počítači je nesprávně nastaveno na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, což brání { -brand-short-name(case: "dat") } v navázání zabezpečeného spojení. Abyste mohli stránku na serveru <b>{ $hostname }</b> navštívit, nastavte v systémových hodinách správné datum, čas a časové pásmo a znovu načtěte tuto stránku. *[no-cases] Datum ve vašem počítači je nesprávně nastaveno na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, což brání aplikaci { -brand-short-name } v navázání zabezpečeného spojení. Abyste mohli stránku na serveru <b>{ $hostname }</b> navštívit, nastavte v systémových hodinách správné datum, čas a časové pásmo a znovu načtěte tuto stránku. }
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-annotation-date-string
cs
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-date-string
cs
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }

Displaying 156 results for the string Time in en-US:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-date
cs
K tomuto úniku došlo { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
en-US
This breach occurred on { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-timeline-point-date
cs
{ DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
en-US
{ DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-updated
cs
Klepnutím na tlačítko { -pocket-brand-name(case: "gen") } můžete ukládat články, videa nebo odkazy. Uložené položky si můžete kdykoliv zobrazit na kterémkoliv svém zařízení.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links. View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-c-updated
cs
Zobrazte své uložené položky na jakémkoliv zařízení, kdykoliv.
en-US
View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline
cs
{ -brand-product-name.case-status -> [with-cases] Ukládejte si články a videa z { -brand-product-name(case: "gen") } do { -pocket-brand-name(case: "gen") } pro zobrazení kdykoliv a na jakémkoli zařízení. *[no-cases] Ukládejte si články a videa z aplikace { -brand-product-name } do { -pocket-brand-name(case: "gen") } pro zobrazení kdykoliv a na jakémkoli zařízení. }
en-US
Save articles and videos from { -brand-product-name } to view in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-two
cs
Zobrazení v { -pocket-brand-name(case: "loc") } kdykoliv a na jakémkoliv zařízení.
en-US
View in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text
cs
Náš speciální mobilní prohlížeč, který pokaždé smaže cookies a historii vašeho prohlížení.
en-US
Our dedicated private browsing mobile app clears your history and cookies every time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-c
cs
{ -focus-brand-name } vždy promaže historii vašeho prohlížení a zablokuje reklamy a sledovací prvky.
en-US
{ -focus-brand-name } clears your history every time while blocking ads and trackers.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-this
cs
Pořád se nedaří relaci obnovit? Někdy za to může některý z panelů. Podívejte se na předchozí panely, zrušte označení těch, které nepotřebujete obnovit, a pak pokračujte v obnově.
en-US
Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the tabs you don’t need to recover, and then restore.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-accessed
cs
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }
en-US
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
cs
Poslední aktualizace: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync
cs
Naposledy synchronizováno { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync.label
cs
Naposledy synchronizováno { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Úlohou Default Browser Agenta je kontrola, jestli nedošlo ke změně nastavení výchozího prohlížeče z { -brand-short-name(case: "gen") } na jiný. Pokud k tomu dojde za podezřelých okolností, nabídne vám nastavení { -brand-short-name(case: "gen") } zpět jako výchozí prohlížeč, maximálně však dvakrát. Tento agent je automaticky instalován během instalace nebo aktualizace { -brand-short-name(case: "gen") }. Pokud ho chcete vypnout, změňte hodnotu předvolby „default-browser-agent.enabled“ skrze editor předvoleb about:config, nebo pomocí podnikového pravidla „DisableDefaultBrowserAgent“ { -brand-short-name(case: "gen") }. *[no-cases] Úlohou Default Browser Agenta je kontrola, jestli nedošlo ke změně nastavení výchozího prohlížeče z aplikace { -brand-short-name } na jiný. Pokud k tomu dojde za podezřelých okolností, nabídne vám nastavení aplikace { -brand-short-name } zpět jako výchozí prohlížeč, maximálně však dvakrát. Tento agent je automaticky instalován během instalace nebo aktualizace aplikace { -brand-short-name }. Pokud ho chcete vypnout, změňte hodnotu předvolby „default-browser-agent.enabled“ skrze editor předvoleb about:config, nebo pomocí podnikového pravidla „DisableDefaultBrowserAgent“ aplikace { -brand-short-name }. }
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-with-title
cs
Vyhledat pomocí
en-US
This time, search with:
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-alt
cs
Získejte rychlost, bezpečnost a soukromí pro své prohlížení.
en-US
Get speed, safety, and privacy every time you browse.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-prev-month
cs
{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
en-US
{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-this-month
cs
{ DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-today
cs
Dnes – { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
Today - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-yesterday
cs
Včera – { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
Yesterday - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-placeholder-body
cs
{ -brand-product-name.case-status -> [with-cases] Až příště otevřete stránku ve { -brand-product-name(case: "loc") } na jiném zařízení, jako zázrakem ji najdete i tady. *[no-cases] Až příště otevřete stránku v aplikaci { -brand-product-name } na jiném zařízení, jako zázrakem ji najdete i tady. }
en-US
The next time you open a page in { -brand-product-name } on another device, grab it here like magic.
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-date
cs
{ DATETIME($date, dateStyle: "short") }
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-time
cs
{ DATETIME($time, timeStyle: "short") }
en-US
{ DATETIME($time, timeStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } [feminine] { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } [neuter] { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } *[other] Aplikace { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } } { -brand-short-name.gender -> [masculine] zablokoval více než [feminine] zablokovala více než [neuter] zablokovalo více než *[other] zablokovala více než } { $blockedCount -> [one] jeden sledovací prvek. [few] <b>{ $blockedCount }</b> sledovací prvky. *[other] <b>{ $blockedCount }</b> sledovacích prvků. }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fxa-sync-cfr-body
cs
{ -brand-product-name.case-status -> [with-cases] Ujistěte se, že máte své záložky, hesla a panely vždy při sobě, když otevřete novou instalaci { -brand-product-name(case: "gen") }. *[no-cases] Ujistěte se, že máte své záložky, hesla a panely vždy při sobě, když otevřete novou instalaci prohlížeče { -brand-product-name }. }
en-US
Make sure your latest bookmarks, passwords, and tabs come with you any time you open a new { -brand-product-name } browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-final-message
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] <strong>Otevřít { -brand-short-name(case: "acc") } při každém spuštění počítače?</strong> Chcete-li spravovat předvolby pro spouštění, vyhledejte v nastavení položku "spuštění". *[no-cases] <strong>Otevřít aplikaci { -brand-short-name } při každém spuštění počítače?</strong> Chcete-li spravovat předvolby pro spouštění, vyhledejte v nastavení položku "spuštění". }
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> To manage your Startup preferences, search “startup” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-message
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] <strong>Spustit { -brand-short-name(case: "acc") } po každém restartu počítače?</strong> Nyní můžete nastavit, aby se { -brand-short-name } otevíral automaticky po restartu zařízení. [feminine] <strong>Spustit { -brand-short-name(case: "acc") } po každém restartu počítače?</strong> Nyní můžete nastavit, aby se { -brand-short-name } otevírala automaticky po restartu zařízení. [neuter] <strong>Spustit { -brand-short-name(case: "acc") } po každém restartu počítače?</strong> Nyní můžete nastavit, aby se { -brand-short-name } otevíralo automaticky po restartu zařízení. *[other] <strong>Spustit aplikaci { -brand-short-name } po každém restartu počítače?</strong> Nyní můžete nastavit, aby se aplikace { -brand-short-name } otevírala automaticky po restartu zařízení. }
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> Now you can set { -brand-short-name } to open automatically when you restart your device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-source-read-time
cs
{ $source } · { $timeToRead } min.
en-US
{ $source } · { $timeToRead } min
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-welcome-pin-subtitle
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Spusťte { -brand-short-name(case: "acc") } odkudkoli jediným klepnutím. Pokaždé, když to uděláte, volíte otevřenější a nezávislejší web. *[no-cases] Spusťte aplikaci { -brand-short-name } odkudkoli jediným klepnutím. Pokaždé, když to uděláte, volíte otevřenější a nezávislejší web. }
en-US
Launch { -brand-short-name } from anywhere with a single click. Every time you do, you’re choosing a more open and independent web.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
cs
{ $visits -> [0] Ne [one] Ano, jednou [few] Ano, { $visits } krát *[other] Ano, { $visits } krát }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-description
cs
Webové stránky jsou někdy k dispozici v několika jazycích. Zvolte jazyky v takovém pořadí, v jakém se mají používat pro zobrazování webových stránek
en-US
Web pages are sometimes offered in more than one language. Choose languages for displaying these web pages, in order of preference
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-desc-2
cs
Vyberte si výchozí vyhledávač pro adresní řádek i vyhledávací pole.
en-US
This is your default search engine in the address bar and search bar. You can switch it at any time.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verification-not-sent-body
cs
V tuto chvíli nemůžeme ověřovací email odeslat, zkuste to prosím znovu později.
en-US
We are unable to send a verification mail at this time, please try again later.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
cs
Formátovat data, časy, čísla a jednotky podle nastavení jazyka „{ $localeName }“ z operačního systému
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
cs
Od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } { $count -> [one] byl zablokován <b>jeden</b> sledovací prvek [few] byly zablokovány <b>{ $count }</b> sledovací prvky *[other] bylo zablokováno <b>{ $count }</b> sledovacích prvků }.
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
clear-time-duration-prefix.value
cs
Časové období mazání:{ " " }
en-US
Time range to clear:{ " " }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter.tooltiptext
cs
Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
en-US
Since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
cs
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name.gender -> [masculine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokoval jeden sledovací prvek [feminine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovala jeden sledovací prvek [neuter] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovalo jeden sledovací prvek *[other] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } aplikace { -brand-short-name } zablokovala jeden sledovací prvek } [few] { -brand-short-name.gender -> [masculine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokoval více než { $trackerCount } sledovací prvky [feminine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovací prvky [neuter] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovalo více než { $trackerCount } sledovací prvky *[other] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } aplikace { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovací prvky } *[other] { -brand-short-name.gender -> [masculine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokoval více než { $trackerCount } sledovacích prvků [feminine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovacích prvků [neuter] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovalo více než { $trackerCount } sledovacích prvků *[other] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } aplikace { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovacích prvků } }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
nv_timeout
cs
Čas vypršel
en-US
Timed Out
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.deviceBlockedPrompt
cs
Uživatele pro server %S se nepodařilo ověřit. Nezbývají žádné další pokusy a z důvodu opakovaného zadání nesprávného PINu bylo vaše zařízení uzamčeno. Zařízení nyní potřebuje obnovit.
en-US
User verification failed on %S. There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales browser • chrome • browser • safebrowsing • safebrowsing.properties
errorReportFalseDeceptiveMessage
cs
Tuto chybu teď nelze nehlásit.
en-US
It’s not possible to report this error at this time.
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
cs
Úlohou Default Browser Agenta je kontrola, jestli nedošlo ke změně nastavení výchozího prohlížeče z aplikace %MOZ_APP_DISPLAYNAME% na jiný. Pokud k tomu dojde za podezřelých okolností, nabídne vám nastavení aplikace %MOZ_APP_DISPLAYNAME% zpět jako výchozí prohlížeč, maximálně však dvakrát. Tento agent je automaticky instalován během instalace nebo aktualizace aplikace %MOZ_APP_DISPLAYNAME%. Pokud ho chcete vypnout, změňte hodnotu předvolby „default-browser-agent.enabled“ skrze editor předvoleb about:config, nebo pomocí podnikového pravidla „DisableDefaultBrowserAgent“ aplikace %MOZ_APP_DISPLAYNAME%.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
annotation_date_string
cs
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_date_string
cs
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
cs
Připojený prohlížeč má starou verzi ({ $runtimeVersion }). Minimální podporovaná verze je ({ $minVersion }). Toto je nepodporovaná konfigurace a může způsobit nefunkčnost nástrojů pro vývojáře. Prosím aktualizujte připojený prohlížeč. <a> Poradce při potížích</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
cs
{ -brand-shorter-name.gender -> [masculine] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než váš { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> [feminine] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než vaše { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> [neuter] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než vaše { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> *[other] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než vaše aplikace { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> }
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-page-title-runtime-page
cs
Ladění - běhové prostředí / { $selectedRuntimeId }
en-US
Debugging - Runtime / { $selectedRuntimeId }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
cs
{ -brand-shorter-name.case-status -> [with-cases] Použijte <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> pro ladění rozšíření a service workerů v této verzi { -brand-shorter-name(case: "loc") } *[no-cases] Použijte <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> pro ladění rozšíření a service workerů v této verzi aplikace { -brand-shorter-name } }
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-timeout
cs
Čas pro připojení vypršel
en-US
Connection timed out
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-this-firefox.name
cs
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
en-US
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
cs
Aktualizace <time>{ DATETIME($date, day: "numeric", month: "numeric", year: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.nonBlockingTime
cs
Neblokovaný čas
en-US
Non blocking time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.time
cs
Čas
en-US
Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalSeconds
cs
Čas: #1 sekunda;Čas: #1 sekundy;Čas: #1 sekund
en-US
Time: #1 second;Time: #1 seconds
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalSecondsNonBlocking
cs
Neblokovaný čas: #1 s;Neblokovaný čas: #1 s;Neblokovaný čas: #1 s
en-US
Non blocking time: #1 second;Non blocking time: #1 seconds
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.audits.slowIconTooltip
cs
Pomalý čas odezvy serveru (%1$S). Doporučený limit je %2$S.
en-US
Slow server response time (%1$S). The recommended limit is %2$S.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.enablePersistentLogs.tooltip
cs
Pokud povolíte tuto volbu, nebude seznam požadavků promazáván pokaždé, když se rozhodnete navštívit novou stránku
en-US
If you enable this option the requests list will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.endTime
cs
Konec
en-US
End Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.responseTime
cs
Odezva
en-US
Response Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.startTime
cs
Začátek
en-US
Start Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.waterfall
cs
Časová osa
en-US
Timeline
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.ws.toolbar.time
cs
Čas
en-US
Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.domContentLoaded
cs
Čas, kdy došlo k události „DOMContentLoad“
en-US
Time when “DOMContentLoad” event occurred
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.finish
cs
Celkový čas potřebný pro načtení všech požadavků
en-US
Total time needed to load all requests
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.load
cs
Čas, kdy došlo k události „load“
en-US
Time when “load” event occurred
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalTime
cs
Uplynulý čas mezi první a poslední zobrazenou zprávou
en-US
Total elapsed time between the first and last displayed messages
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-thread-timer.title
cs
Časovače zpracování vláken (setTimeout, setInterval, nsITimer)
en-US
The thread handling timers (setTimeout, setInterval, nsITimer)
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
connectionTimeout
cs
Vypršel časový limit připojení. Zkontrolujte chybovou konzoli na obou koncích na výskyt případné chybové zprávy. Opět otevřete webovou konzoli a zkuste to znovu.
en-US
Connection timeout. Check the Error Console on both ends for potential error messages. Reopen the Web Console to try again.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
console.timeEnd
cs
%1$S: %2$S ms - časovač byl ukončen
en-US
%1$S: %2$Sms - timer ended
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
maxTimersExceeded
cs
Maximální počet povolených časovačů v této stránce byl překročen.
en-US
The maximum allowed number of timers in this page was exceeded.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerAlreadyExists
cs
Časovač „%S“ už existuje.
en-US
Timer “%S” already exists.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerDoesntExist
cs
Časovač „%S“ neexistuje.
en-US
Timer “%S” doesn’t exist.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerJSError
cs
Nepodařilo se zpracovat název časovače.
en-US
Failed to process the timer name.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.enablePersistentLogs.tooltip
cs
Po zapnutí této volby nebude výstup promazáván pokaždé, když se rozhodnete navštívit novou stránku
en-US
If you enable this option the output will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.label
cs
Zobrazovat časové značky
en-US
Show Timestamps
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.tooltip
cs
Po zapnutí této volby bude výstup ve webové konzoli obsahovat časové značky
en-US
If you enable this option commands and output in the Web Console will display a timestamp
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotDelayManual
cs
Čas, který se čeká (v sekundách) před uložením snímku obrazovky
en-US
The time to wait (in seconds) before the screenshot is taken
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
timer
cs
časovač
en-US
timer
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
netTimeout
cs
Při pokusu kontaktovat %S vypršel časový limit.
en-US
The operation timed out when attempting to contact %S.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
cs
Iframe s externím protokolem byl zablokován z důvodu nedostatečné aktivace uživatelem nebo proto, že od posledního načtení takového iframe neuplynul dostatečný čas.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationInvalidDateTime
cs
Zadejte prosím platné datum a čas.
en-US
Please enter valid date and time.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationInvalidTime
cs
Zadejte prosím platný čas.
en-US
Please enter a valid time.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InterceptedUsedResponseWithURL
cs
Načtení „%S“ se nezdařilo. ServiceWorker předal do FetchEvent.respondWith() použitý Response. Tělo Response může být přečteno pouze jednou. Použijte Response.clone() pro vícenásobný přístup k jeho tělu.
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker passed a used Response to FetchEvent.respondWith(). The body of a Response may only be read once. Use Response.clone() to access the body multiple times.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
LocChangeFloodingPrevented
cs
Příliš mnoho volání Location API či History API v krátkém časovém intervalu.
en-US
Too many calls to Location or History APIs within a short timeframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerGraceTimeoutTermination
cs
Ukončování ServiceWorkeru pro rozsah ‘%1$S’ s čekající waitUntil/respondWith promise kvůli vypršení časového limitu.
en-US
Terminating ServiceWorker for scope ‘%1$S’ with pending waitUntil/respondWith promises because of grace timeout.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TimeoutSyncXHRWarning
cs
Použití atributu timeout v požadavku XMLHttpRequest není podporováno v synchronním režimu v kontextu okna.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s timeout attribute is not supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WebExtensionUncheckedLastError
cs
Nebyla zkontrolována hodnota browser.runtime.lastError: %S
en-US
browser.runtime.lastError value was not checked: %S
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties
cs
Animace 'transform' nelze spustit na jednom prvku jsou-li ve stejný okamžik animovány geometrické vlastnosti
en-US
Animations of ‘transform’ cannot be run on the compositor when geometric properties are animated on the same element at the same time
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningTransformWithSyncGeometricAnimations
cs
Animace 'transform' nelze spustit, protože by měla být synchronizována s animacemi geometrických vlastností spuštěných ve stejný čas
en-US
Animation of ‘transform’ cannot be run on the compositor because it should be synchronized with animations of geometric properties that started at the same time
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
tooManyReports
cs
Zabránilo se odeslání příliš mnoha CSP zpráv v krátkém časovém období.
en-US
Prevented too many CSP reports from being sent within a short period of time.
Entity # all locales mobile • android • chrome • browser.properties
timer.start
cs
%S: časovač spuštěn
en-US
%S: timer started
Entity # all locales mobile • android • mobile • android • geckoViewConsole.ftl
console-timer-start
cs
{ $name }: časovač spuštěn
en-US
{ $name }: timer started
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
cs
Platnost CRL vydavatele certifikátu už uplynula. Aktualizujte ho a zkontrolujte datum a čas vašeho systému.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
cs
Platnost certifikátu vydavatele certifikátu už uplynula. Zkontrolujte datum a čas vašeho systému.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_TIME
cs
Neplatný formát časového řetězce.
en-US
Improperly formatted time string.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_NO_EVENT
cs
Momentálně není dostupný žádný slot pro události.
en-US
No new slot event is available at this time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorExpiredNow
cs
Doba platnosti certifikátu vypršela %1$S. Aktuální čas je %2$S.
en-US
The certificate expired on %1$S. The current time is %2$S.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorNotYetValidNow
cs
Certifikát bude platný až od %1$S. Aktuální čas je %2$S.
en-US
The certificate will not be valid until %1$S. The current time is %2$S.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
enabledList
cs
%S může čas od času instalovat a spouštět studie.
en-US
What’s this? %S may install and run studies from time to time.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • printdialog.properties
headerFooterDate
cs
Datum a čas
en-US
Date/Time
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageNoUnlockerMac
cs
Kopie aplikace %S už je spuštěna. Současně otevřena může být pouze jedna kopie aplikace %S.
en-US
A copy of %S is already open. Only one copy of %S can be open at a time.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2152398862
cs
Čas pro spojení vypršel
en-US
Connection timed out
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2153390069
cs
Platnost certifikátu serveru vypršela (opravte prosím nastavení data ve vašem systému, pokud není správné)
en-US
Server certificate has expired (please adjust your system clock to the correct date and time if it is incorrect)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-li-for-visit-gdpv
cs
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Navštivte stránku { glean-debug-ping-viewer-brand-name }, kde najdete pingy s vaší značkou</a>. Od stisknutí tlačítka do příchodu pingu by nemělo uplynout více než několik sekund. Někdy to může trvat několik minut.
en-US
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Visit the { glean-debug-ping-viewer-brand-name } page for pings with your tag</a>. It shouldn’t take more than a few seconds from pushing the button to your ping arriving. Sometimes it may take a small handful of minutes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-file-and-profiler-override
cs
Vynucení výstupu do souboru a nastavení profilování není zároveň možné
en-US
Can’t force file output and override profiler options at the same time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu-almost-idle.title
cs
Celkový čas CPU: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) } { $unit }
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu-fully-idle.title
cs
Celkový čas CPU: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) } { $unit }
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu.title
cs
Celkový čas CPU: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) } { $unit }
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-6
cs
{ -vendor-short-name.case-status -> [with-cases] { -vendor-short-name } může dle nutnosti tyto podmínky libovolně aktualizovat. Tyto podmínky nelze měnit či zrušit bez písemného souhlasu { -vendor-short-name(case: "gen") }. *[no-cases] { -vendor-short-name } může dle nutnosti tyto podmínky libovolně aktualizovat. Tyto podmínky nelze měnit či zrušit bez písemného souhlasu organizace { -vendor-short-name }. }
en-US
{ -vendor-short-name } may update these terms as necessary from time to time. These terms may not be modified or canceled without { -vendor-short-name }’s written agreement.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
cs
{ $reports -> [one] Všechna hlášení o pádech (zahrnující { $reports } čekající za dané časové období) [few] Všechna hlášení o pádech (zahrnující { $reports } čekající za dané časové období) *[other] Všechna hlášení o pádech (zahrnující { $reports } čekajících za dané časové období) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-ping-details
cs
Všechny informace jsou odesílány jako součást „<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>“. Nyní se díváte na ping { $name }, { $timestamp }.
en-US
Each piece of information is sent bundled into “<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>”. You are looking at the { $name }, { $timestamp } ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-slow-sql-average
cs
Prům. čas (ms)
en-US
Avg. Time (ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-time-stamp-header
cs
časová značka
en-US
timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-detail-duration
cs
Průměrný čas blokování (ms)
en-US
Avg. Blocking time (ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-detail-occurrences.title
cs
Kolikrát byl tento modul načten.
en-US
How many times this module was loaded.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-blocked-error
cs
Chyba: Váš přístroj byl uzamčen, protože byl příliš mnohokrát zadán špatný PIN. Zařízení je třeba obnovit.
en-US
Error: There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-first-frame-timestamp
cs
Časová značka prvního zaznamenaného snímku
en-US
First Frame Reception Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-last-frame-timestamp
cs
Časová značka posledního zaznamenaného snímku
en-US
Last Frame Reception Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-local
cs
Nastavit Local SDP v časové značce { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
en-US
Set Local SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-remote
cs
Nastavit Remote SDP v časové značce { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
en-US
Set Remote SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-timestamp
cs
Časová značka { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
en-US
Timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-time-elapsed
cs
Uplynulý čas (s)
en-US
Time Elapsed (s)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWindowsMessages.ftl
windows-messages-intro
cs
Tato stránka zobrazuje poslední zprávy odeslané systémem Windows oknům prohlížeče { -brand-short-name }. Tučně vyznačené záznamy odpovídají tomuto oknu. Pamatujte, že tato stránky zobrazuje zprávy v okamžiku jejího otevření. Pro aktualizaci seznamu stránku načtěte znovu.
en-US
This page shows the most recent messages sent by Windows to the { -brand-short-name } browser windows. The bolded entry represents this window. Note that this page shows the most recent messages at the time the page was loaded; to see current ones you will need to refresh the page.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-timestamp
cs
Časová značka
en-US
Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-back-off-time
cs
Čas návratu
en-US
Back-off time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-time
cs
Poslední aktualizace
en-US
Last update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-next-update-time
cs
Příští aktualizace
en-US
Next update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • contentanalysis • contentanalysis.ftl
contentanalysis-slow-agent-notification
cs
Odezva analýzy obsahu pro zdroj „{ $content }” trvá příliš dlouho
en-US
The Content Analysis tool is taking a long time to respond for resource “{ $content }”
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
cs
d
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
cs
h
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
cs
m
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
cs
s
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status
cs
{ $timeLeft } — { $transfer } ({ $rate } { $unit }/s)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } ({ $rate } { $unit }/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-infinite-rate
cs
{ $timeLeft } — { $transfer } (Velmi rychlé)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } (Really fast)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-no-rate
cs
{ $timeLeft } — { $transfer }
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-double
cs
Zbývá { $time1 } { $time2 }
en-US
{ $time1 } { $time2 } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-single
cs
Zbývá { $time }
en-US
{ $time } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-pair
cs
{ $time } { $unit }
en-US
{ $time }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-unknown
cs
Zbývá neznámý čas
en-US
Unknown time left
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
cs
Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů, které mají přesně stanovenou dobu platnosti. Platnost certifikátu pro server { $hostname } vypršela { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
cs
Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů, které mají přesně stanovenou dobu platnosti. Certifikát pro server { $hostname } bude platný až od { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
netTimeout-title
cs
Vypršel čas spojení
en-US
The connection has timed out
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } zjistil problém a stránku na serveru <b>{ $hostname }</b> nenačetl. Server je buď špatně nastaven a nebo hodiny ve vašem počítači nejdou správně. [feminine] { -brand-short-name } zjistila problém a stránku na serveru <b>{ $hostname }</b> nenačetla. Server je buď špatně nastaven a nebo hodiny ve vašem počítači nejdou správně. [neuter] { -brand-short-name } zjistilo problém a stránku na serveru <b>{ $hostname }</b> nenačetlo. Server je buď špatně nastaven a nebo hodiny ve vašem počítači nejdou správně. *[other] Aplikace { -brand-short-name } zjistila problém a stránku na serveru <b>{ $hostname }</b> nenačetla. Server je buď špatně nastaven a nebo hodiny ve vašem počítači nejdou správně. }
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
cs
Datum ve vašem počítači je nastaveno na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Zkontrolujte prosím v systémovém nastavení, že máte nastavené správné datum, čas a časové pásmo, a pak stránku <b>{ $hostname }</b> načtěte znovu.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-contact-website
cs
Pokud máte vše nastavené správně, je pravděpodobně problém na straně serveru a tak ho bohužel nemůžete vyřešit. Můžete o tom pouze informovat správce webu.
en-US
If your clock is already set to the right time, the website is likely misconfigured, and there is nothing you can do to resolve the issue. You can notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Datum ve vašem počítači je nesprávně nastaveno na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, což brání { -brand-short-name(case: "dat") } v navázání zabezpečeného spojení. Abyste mohli stránku na serveru <b>{ $hostname }</b> navštívit, nastavte v systémových hodinách správné datum, čas a časové pásmo a znovu načtěte tuto stránku. *[no-cases] Datum ve vašem počítači je nesprávně nastaveno na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, což brání aplikaci { -brand-short-name } v navázání zabezpečeného spojení. Abyste mohli stránku na serveru <b>{ $hostname }</b> navštívit, nastavte v systémových hodinách správné datum, čas a časové pásmo a znovu načtěte tuto stránku. }
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-redirect-loop
cs
Tento problém může být způsoben zakázáním nebo odmítnutím cookies.
en-US
This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-trr-continue-this-time
cs
Tentokrát pokračovat
en-US
Continue this time
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
cs
Platnost CRL vydavatele certifikátu už uplynula. Aktualizujte ho a zkontrolujte datum a čas vašeho systému.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-expired-issuer-certificate
cs
Platnost certifikátu vydavatele certifikátu už uplynula. Zkontrolujte datum a čas vašeho systému.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-invalid-time
cs
Neplatný formát časového řetězce.
en-US
Improperly formatted time string.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-no-event
cs
Momentálně není dostupný žádný slot pro události.
en-US
No new slot event is available at this time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-annotation-date-string
cs
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-date-string
cs
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printDialogs.ftl
hf-date-and-time.label
cs
Datum a čas
en-US
Date/Time
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-more-elevated
cs
Tato aktualizace vyžaduje oprávnění správce. Aktualizace bude nainstalována při příštím spuštění { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") } [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") } [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") } *[other] aplikace { -brand-short-name } }. { -brand-short-name.gender -> [masculine] Nyní ho můžete restartovat, pokračovat v práci a restartovat ho později, nebo aktualizaci zcela zrušit. [feminine] Nyní ji můžete restartovat, pokračovat v práci a restartovat ji později, nebo aktualizaci zcela zrušit. [neuter] Nyní ho můžete restartovat, pokračovat v práci a restartovat ho později, nebo aktualizaci zcela zrušit. *[other] Nyní můžete aplikaci restartovat, pokračovat v práci a restartovat ji později, nebo aktualizaci zcela zrušit. }
en-US
This update requires administrator privileges. The update will be installed the next time { -brand-short-name } starts. You can restart { -brand-short-name } now, continue working and restart later, or decline this update.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.