Transvision

Displaying 22 results for the string Time in az:

Entity az en-US
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
annotation_date_string
az
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_date_string
az
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
az
Yenilənib <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TimeoutSyncXHRWarning
az
Pəncərə məzmununun sinxron modunda XMLHttpRequest-in timeout atributu dəstəklənmir.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s timeout attribute is not supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-ping-details
az
Hər bit məlumat parçası “<a data-l10n-name="ping-link">ping</a>” paketləri halında göndərilir. Hazırda { $name }, { $timestamp } ping-inə baxırsınız.
en-US
Each piece of information is sent bundled into “<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>”. You are looking at the { $name }, { $timestamp } ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-slow-sql-average
az
Avg. Time (ms)
en-US
Avg. Time (ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
az
{ $timeValue -> [one] gün *[other] gün }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
az
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
az
{ $timeValue -> [one] dəq *[other] dəq }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
az
{ $timeValue -> [one] san *[other] san }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status
az
{ $timeLeft } — { $transfer } ({ $rate } { $unit }/sn)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } ({ $rate } { $unit }/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-infinite-rate
az
{ $timeLeft }—{ $transfer } (Çox sürətli)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } (Really fast)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-no-rate
az
{ $timeLeft } — { $transfer }
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-double
az
{ $time1 } { $time2 } qalıb
en-US
{ $time1 } { $time2 } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-single
az
{ $time } qalıb
en-US
{ $time } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-pair
az
{ $time }{ $unit }
en-US
{ $time }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
az
Saytlar müəyyən bir müddət üçün etibarlı olan sertifikatlarla identikliklərini sübut edirlər. { $hostname } üçün sertifikatın etibarlılığı { $not-after-local-time } tarixində bitib.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
az
Saytlar müəyyən bir müddət üçün etibarlı olan sertifikatlarla identikliklərini sübut edirlər. { $hostname } üçün sertifikatın etibarlılığı { $not-before-local-time } tarixindən etibarən başlayacaq.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
az
Kompüterinizin saatı { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } olaraq qurulub. Sistem tənzimləmələrində kompüterinizin tarixinin, vaxtının və saat zolağının düz qurulduğuna əmin olun, daha sonra <b>{ $hostname }</b> ünvanını yeniləyin.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
az
Kompüteriniz saatı { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } kimi fikirləşir, bu da { -brand-short-name } səyyahının təhlükəsiz əlaqə qurmağına mane olur. <b>{ $hostname }</b> saytını ziyarət etmək üçün sistem tənzimləmələrindən kompüterinizin saatını hazırki tarix, vaxt və saat zolağı ilə yeniləyin və <b>{ $hostname }</b> saytını təzədən yükləməyi yoxlayın.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-annotation-date-string
az
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-date-string
az
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }

Displaying 159 results for the string Time in en-US:

Entity az en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-date
az
Warning: Source string is missing
en-US
This breach occurred on { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-timeline-point-date
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-updated
az
Warning: Source string is missing
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links. View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-c-updated
az
Warning: Source string is missing
en-US
View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline
az
{ -brand-product-name }dan məqalə və videoları { -pocket-brand-name }-ə saxlayın, istədiyiniz vaxt, istədiyiniz yerdə baxın.
en-US
Save articles and videos from { -brand-product-name } to view in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-two
az
İstənilən cihazda, istənilən vaxt { -pocket-brand-name }-də görün.
en-US
View in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text
az
Warning: Source string is missing
en-US
Our dedicated private browsing mobile app clears your history and cookies every time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-c
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -focus-brand-name } clears your history every time while blocking ads and trackers.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-this
az
Hələ də sessiyanızı bərpa edə bilmirsiz? Bəzən vərəqlərdən biri xətaya səbəb ola bilir. Əvvəlki vərəqlərə baxın, ehtiyyacınız olmayan vərəqləri seçilənlərdən çıxarın və sonra təkrar bərpa etməyi yoxlayın.
en-US
Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the tabs you don’t need to recover, and then restore.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-accessed
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
az
Warning: Source string is missing
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync
az
Warning: Source string is missing
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync.label
az
Warning: Source string is missing
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
az
Warning: Source string is missing
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-with-title
az
Bu dəfə bununla axtarın:
en-US
This time, search with:
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-alt
az
Warning: Source string is missing
en-US
Get speed, safety, and privacy every time you browse.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-prev-month
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-this-month
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-today
az
Warning: Source string is missing
en-US
Today - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-yesterday
az
Warning: Source string is missing
en-US
Yesterday - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-placeholder-body
az
Warning: Source string is missing
en-US
The next time you open a page in { -brand-product-name } on another device, grab it here like magic.
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-date
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-time
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ DATETIME($time, timeStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fxa-sync-cfr-body
az
Warning: Source string is missing
en-US
Make sure your latest bookmarks, passwords, and tabs come with you any time you open a new { -brand-product-name } browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-final-message
az
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> To manage your Startup preferences, search “startup” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-message
az
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> Now you can set { -brand-short-name } to open automatically when you restart your device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-source-read-time
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $source } · { $timeToRead } min
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-welcome-pin-subtitle
az
Warning: Source string is missing
en-US
Launch { -brand-short-name } from anywhere with a single click. Every time you do, you’re choosing a more open and independent web.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
az
{ $visits -> [0] Xeyr [one] Hə, bir dəfə *[other] Hə, { $visits } dəfə }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-description
az
Bəzi səhifələr birdən çox dil dəstəyi verə bilər. Göstəriləcək dil sıralamasını aşağıdakı pəncərədən seçə bilərsiniz
en-US
Web pages are sometimes offered in more than one language. Choose languages for displaying these web pages, in order of preference
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-desc-2
az
Warning: Source string is missing
en-US
This is your default search engine in the address bar and search bar. You can switch it at any time.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verification-not-sent-body
az
Hazırda təsdiqləmə e-poçtunu göndərə bilmirik. Lütfən daha sonra təkrar yoxlayın.
en-US
We are unable to send a verification mail at this time, please try again later.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
az
Warning: Source string is missing
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
clear-time-duration-prefix.value
az
Təmizlənəcək zaman aralığı:{ " " }
en-US
Time range to clear:{ " " }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter.tooltiptext
az
Warning: Source string is missing
en-US
Since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-handler-confirm
az
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>{ -brand-short-name } will open { $url }</strong> every time you click a link that sends email.
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-handler-set
az
Warning: Source string is missing
en-US
Use <strong>{ -brand-short-name } to open { $url }</strong> every time you click a link that opens your email?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
nv_timeout
az
Vaxt bitdi
en-US
Timed Out
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.deviceBlockedPrompt
az
Warning: Source string is missing
en-US
User verification failed on %S. There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales browser • chrome • browser • safebrowsing • safebrowsing.properties
errorReportFalseDeceptiveMessage
az
Hazırda bu xətanı bildirmək mümkün deyil.
en-US
It’s not possible to report this error at this time.
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
az
Warning: Source string is missing
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
annotation_date_string
az
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_date_string
az
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
az
Warning: Source string is missing
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
az
Warning: Source string is missing
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-page-title-runtime-page
az
Warning: Source string is missing
en-US
Debugging - Runtime / { $selectedRuntimeId }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-timeout
az
Warning: Source string is missing
en-US
Connection timed out
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-this-firefox.name
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
az
Yenilənib <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.nonBlockingTime
az
Warning: Source string is missing
en-US
Non blocking time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.time
az
Vaxt
en-US
Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalSeconds
az
Vaxt: #1 saniyə;Vaxt #1 saniyə
en-US
Time: #1 second;Time: #1 seconds
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalSecondsNonBlocking
az
Warning: Source string is missing
en-US
Non blocking time: #1 second;Non blocking time: #1 seconds
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.audits.slowIconTooltip
az
Warning: Source string is missing
en-US
Slow server response time (%1$S). The recommended limit is %2$S.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.enablePersistentLogs.tooltip
az
Warning: Source string is missing
en-US
If you enable this option the requests list will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.endTime
az
Warning: Source string is missing
en-US
End Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.responseTime
az
Cavab vaxtı
en-US
Response Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.startTime
az
Warning: Source string is missing
en-US
Start Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.waterfall
az
Vaxt Şkalası
en-US
Timeline
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.ws.toolbar.time
az
Warning: Source string is missing
en-US
Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.domContentLoaded
az
Warning: Source string is missing
en-US
Time when “DOMContentLoad” event occurred
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.finish
az
Warning: Source string is missing
en-US
Total time needed to load all requests
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.load
az
Warning: Source string is missing
en-US
Time when “load” event occurred
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalTime
az
Warning: Source string is missing
en-US
Total elapsed time between the first and last displayed messages
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-thread-timer.title
az
Warning: Source string is missing
en-US
The thread handling timers (setTimeout, setInterval, nsITimer)
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
connectionTimeout
az
Warning: Source string is missing
en-US
Connection timeout. Check the Error Console on both ends for potential error messages. Reopen the Web Console to try again.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
console.timeEnd
az
Warning: Source string is missing
en-US
%1$S: %2$Sms - timer ended
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
maxTimersExceeded
az
Warning: Source string is missing
en-US
The maximum allowed number of timers in this page was exceeded.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerAlreadyExists
az
Warning: Source string is missing
en-US
Timer “%S” already exists.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerDoesntExist
az
Warning: Source string is missing
en-US
Timer “%S” doesn’t exist.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerJSError
az
Warning: Source string is missing
en-US
Failed to process the timer name.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.enablePersistentLogs.tooltip
az
Warning: Source string is missing
en-US
If you enable this option the output will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.label
az
Warning: Source string is missing
en-US
Show Timestamps
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.tooltip
az
Warning: Source string is missing
en-US
If you enable this option commands and output in the Web Console will display a timestamp
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotDelayManual
az
Ekran görüntüsü çəkilməzdən əvvək gözləniləcək vaxt (saniyə ilə)
en-US
The time to wait (in seconds) before the screenshot is taken
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
timer
az
vaxtölçən
en-US
timer
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
netTimeout
az
%S ilə bağlantının vaxtı bitdi.
en-US
The operation timed out when attempting to contact %S.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
az
Warning: Source string is missing
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationInvalidDateTime
az
Warning: Source string is missing
en-US
Please enter valid date and time.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationInvalidTime
az
Warning: Source string is missing
en-US
Please enter a valid time.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InterceptedUsedResponseWithURL
az
'%S' yüklənə bilmədi. Bir ServiceWorker FetchEvent.respondWith()-ə işlədilmiş bir Response ötürdü. Bir Response mətni ancaq bir dəfə oxuna bilər. Mətni bir neçə dəfə işlətmək üçün Response.clone() istifadə edin.
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker passed a used Response to FetchEvent.respondWith(). The body of a Response may only be read once. Use Response.clone() to access the body multiple times.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
LocChangeFloodingPrevented
az
Warning: Source string is missing
en-US
Too many calls to Location or History APIs within a short timeframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerGraceTimeoutTermination
az
‘%1$S’ əhatəsi üçün waitUntil/respondWith gözlətmə işləmində olan ServiceWorker dayandırılır, çünki icazə verilən vaxt doldu.
en-US
Terminating ServiceWorker for scope ‘%1$S’ with pending waitUntil/respondWith promises because of grace timeout.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TimeoutSyncXHRWarning
az
Pəncərə məzmununun sinxron modunda XMLHttpRequest-in timeout atributu dəstəklənmir.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s timeout attribute is not supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WebExtensionUncheckedLastError
az
Warning: Source string is missing
en-US
browser.runtime.lastError value was not checked: %S
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties
az
‘transform’ animasiyaları kompozitorda həndəsi xassələrin eyni element üzərində oynadılması ilə eyni vaxtda oynadıla bilməz
en-US
Animations of ‘transform’ cannot be run on the compositor when geometric properties are animated on the same element at the same time
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningTransformWithSyncGeometricAnimations
az
‘transform’ animasiyası kompozitorda oynadıla bilmir, çünki, bu eyni vaxtda oynadılmağa başlamış həndəsi xassələrlə sinxronlaşmalıdır
en-US
Animation of ‘transform’ cannot be run on the compositor because it should be synchronized with animations of geometric properties that started at the same time
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
tooManyReports
az
Warning: Source string is missing
en-US
Prevented too many CSP reports from being sent within a short period of time.
Entity # all locales mobile • android • chrome • browser.properties
timer.start
az
%S: sayğac başlatıldı
en-US
%S: timer started
Entity # all locales mobile • android • mobile • android • geckoViewConsole.ftl
console-timer-start
az
{ $name }: sayğac başlatıldı
en-US
{ $name }: timer started
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
az
Sertifikat yayımcısının CRL vaxtı çıxıb. Siyahını yeniləyin ya da sistem tarixini və saatını yoxlayın.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
az
Sertifikat yayımcısının sertifikatının vaxtı bitib. Sistem tarixini və saatını yoxlayın.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_TIME
az
Düzgün formatlandırılmamış tarix düzümü.
en-US
Improperly formatted time string.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_NO_EVENT
az
Hazırda yeni bir slot hərəkəti yoxdur.
en-US
No new slot event is available at this time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorExpiredNow
az
Sertifikatın vaxtı %1$S başa çatıb. Hazır ki, tarix %2$S.
en-US
The certificate expired on %1$S. The current time is %2$S.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorNotYetValidNow
az
Təsdiq sənədi %1$S tarixinə qədər etibarlı olmayacaq. Hazır ki tarix %2$S.
en-US
The certificate will not be valid until %1$S. The current time is %2$S.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
enabledList
az
Bu nədir? %S səyyahı ara-ara tədqiqatlar qurub icra edə bilər.
en-US
What’s this? %S may install and run studies from time to time.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • printdialog.properties
headerFooterDate
az
Tarix/Saat
en-US
Date/Time
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageNoUnlockerMac
az
%S səyyahının bir nüsxəsi hazırda açıqdır. Eyni anda sadəcə bir %S nüsxəsi açıq ola bilər.
en-US
A copy of %S is already open. Only one copy of %S can be open at a time.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2152398862
az
Bağlantı müddəti bitdi
en-US
Connection timed out
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2153390069
az
Server təsdiq sənədinin vaxtı sona çatıb (Yanlışdırsa lütfən sistem tarixini və saatını düzgün nizamlayın ya da şəbəkə idarəçinizlə əlaqə saxlayın)
en-US
Server certificate has expired (please adjust your system clock to the correct date and time if it is incorrect)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-li-for-visit-gdpv
az
Warning: Source string is missing
en-US
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Visit the { glean-debug-ping-viewer-brand-name } page for pings with your tag</a>. It shouldn’t take more than a few seconds from pushing the button to your ping arriving. Sometimes it may take a small handful of minutes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-file-and-profiler-override
az
Warning: Source string is missing
en-US
Can’t force file output and override profiler options at the same time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu-almost-idle.title
az
Warning: Source string is missing
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu-fully-idle.title
az
Warning: Source string is missing
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu.title
az
Warning: Source string is missing
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-6
az
{ -vendor-short-name } lazım bilərsə bu şərtləri yeniləyə bilər. Bu şərtlər { -vendor-short-name }-nın yazılı təsdiqi olmadan dəyişdirilə bilməz və ya ləğv edilə bilməz.
en-US
{ -vendor-short-name } may update these terms as necessary from time to time. These terms may not be modified or canceled without { -vendor-short-name }’s written agreement.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
az
{ $reports -> [one] Bütün Çökmə Hesabatları (verilən zaman aralığındaki { $reports } gözləyən çökmə də daxil olmaqla) *[other] Bütün Çökmə Hesabatları (verilən zaman aralığındaki { $reports } gözləyən çökmələr də daxil olmaqla) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-remote-settings-local-timestamp
az
Warning: Source string is missing
en-US
Local timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-ping-details
az
Hər bit məlumat parçası “<a data-l10n-name="ping-link">ping</a>” paketləri halında göndərilir. Hazırda { $name }, { $timestamp } ping-inə baxırsınız.
en-US
Each piece of information is sent bundled into “<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>”. You are looking at the { $name }, { $timestamp } ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-slow-sql-average
az
Avg. Time (ms)
en-US
Avg. Time (ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-time-stamp-header
az
vaxt möhürü
en-US
timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-detail-duration
az
Warning: Source string is missing
en-US
Avg. Blocking time (ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-detail-occurrences.title
az
Warning: Source string is missing
en-US
How many times this module was loaded.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-blocked-error
az
Warning: Source string is missing
en-US
Error: There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-first-frame-timestamp
az
Warning: Source string is missing
en-US
First Frame Reception Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-last-frame-timestamp
az
Warning: Source string is missing
en-US
Last Frame Reception Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-local
az
Warning: Source string is missing
en-US
Set Local SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-remote
az
Warning: Source string is missing
en-US
Set Remote SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-timestamp
az
Warning: Source string is missing
en-US
Timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-time-elapsed
az
Warning: Source string is missing
en-US
Time Elapsed (s)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWindowsMessages.ftl
windows-messages-intro
az
Warning: Source string is missing
en-US
This page shows the most recent messages sent by Windows to the { -brand-short-name } browser windows. The bolded entry represents this window. Note that this page shows the most recent messages at the time the page was loaded; to see current ones you will need to refresh the page.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-timestamp
az
Warning: Source string is missing
en-US
Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-back-off-time
az
Geri qayırma vaxtı
en-US
Back-off time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-time
az
Son yenilənmə vaxtı
en-US
Last update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-next-update-time
az
Sonrakı yenilənmə vaxtı
en-US
Next update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • contentanalysis • contentanalysis.ftl
contentanalysis-slow-agent-notification
az
Warning: Source string is missing
en-US
The Content Analysis tool is taking a long time to respond for resource “{ $content }”
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
az
{ $timeValue -> [one] gün *[other] gün }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
az
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
az
{ $timeValue -> [one] dəq *[other] dəq }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
az
{ $timeValue -> [one] san *[other] san }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status
az
{ $timeLeft } — { $transfer } ({ $rate } { $unit }/sn)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } ({ $rate } { $unit }/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-infinite-rate
az
{ $timeLeft }—{ $transfer } (Çox sürətli)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } (Really fast)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-no-rate
az
{ $timeLeft } — { $transfer }
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-double
az
{ $time1 } { $time2 } qalıb
en-US
{ $time1 } { $time2 } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-single
az
{ $time } qalıb
en-US
{ $time } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-pair
az
{ $time }{ $unit }
en-US
{ $time }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-unknown
az
Qalan vaxt bilinmir
en-US
Unknown time left
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
az
Saytlar müəyyən bir müddət üçün etibarlı olan sertifikatlarla identikliklərini sübut edirlər. { $hostname } üçün sertifikatın etibarlılığı { $not-after-local-time } tarixində bitib.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
az
Saytlar müəyyən bir müddət üçün etibarlı olan sertifikatlarla identikliklərini sübut edirlər. { $hostname } üçün sertifikatın etibarlılığı { $not-before-local-time } tarixindən etibarən başlayacaq.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
netTimeout-title
az
Şəbəkə gözləmə müddəti
en-US
The connection has timed out
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
az
{ -brand-short-name } xəta aşkarladı və <b>{ $hostname }</b> saytına davam etmədi. Ya bu sayt səhv konfiqurasiya edilib və ya kompüterinizin saatı səhvdir.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
az
Kompüterinizin saatı { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } olaraq qurulub. Sistem tənzimləmələrində kompüterinizin tarixinin, vaxtının və saat zolağının düz qurulduğuna əmin olun, daha sonra <b>{ $hostname }</b> ünvanını yeniləyin.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-contact-website
az
Əgər saatınız artıq düzgündürsə, ola bilsin sayt özü səhv quraşdırılıb və problemi həll edə bilməzsiz. Saytın administrasiyasına xəta ilə əlaqədər xəbər verə bilərsiz.
en-US
If your clock is already set to the right time, the website is likely misconfigured, and there is nothing you can do to resolve the issue. You can notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
az
Kompüteriniz saatı { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } kimi fikirləşir, bu da { -brand-short-name } səyyahının təhlükəsiz əlaqə qurmağına mane olur. <b>{ $hostname }</b> saytını ziyarət etmək üçün sistem tənzimləmələrindən kompüterinizin saatını hazırki tarix, vaxt və saat zolağı ilə yeniləyin və <b>{ $hostname }</b> saytını təzədən yükləməyi yoxlayın.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-redirect-loop
az
Bu problem, əsasən, çərəzləri söndürdükdə və ya qəbul etmədikdə baş verir.
en-US
This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-trr-continue-this-time
az
Warning: Source string is missing
en-US
Continue this time
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
az
Sertifikat yayımcısının CRL vaxtı çıxıb. Siyahını yeniləyin ya da sistem tarixini və saatını yoxlayın.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-expired-issuer-certificate
az
Sertifikat yayımcısının sertifikatının vaxtı bitib. Sistem tarixini və saatını yoxlayın.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-invalid-time
az
Düzgün formatlandırılmamış tarix düzümü.
en-US
Improperly formatted time string.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-no-event
az
Hazırda yeni bir slot hərəkəti yoxdur.
en-US
No new slot event is available at this time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-annotation-date-string
az
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-date-string
az
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printDialogs.ftl
hf-date-and-time.label
az
Tarix/Saat
en-US
Date/Time
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-more-elevated
az
Bu yeniləmə administrator icazələri tələb edir. Yeniləmə { -brand-short-name } səyyahı bir sonrakı dəfə başlatdığınızda qurulacaq. { -brand-short-name } səyyahını indi və ya istifadə etməyə davam edib daha sonra yenidən başlada və ya yeniləməni rədd edə bilərsiz.
en-US
This update requires administrator privileges. The update will be installed the next time { -brand-short-name } starts. You can restart { -brand-short-name } now, continue working and restart later, or decline this update.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.