Transvision

Displaying 17 results for the string Report in da:

Entity da en-US
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
da
{ $reportCount -> [one] En fejlrapport er ikke blevet indsendt *[other] { $reportCount } fejlrapporter er ikke blevet indsendt. }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-backlogged-crash-reports-with-link
da
Tillad at { -brand-short-name } sender ophobede fejlrapporter på dine vegne <a data-l10n-name="crash-reports-link">Læs mere</a>
en-US
Allow { -brand-short-name } to send backlogged crash reports on your behalf <a data-l10n-name="crash-reports-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-no-override
da
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> er blevet <a data-l10n-name='error_desc_link'>rapporteret som et vildledende websted</a>. Du kan <a data-l10n-name='report_detection'>rapportere, at dette er sket ved en fejl</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override
da
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> er blevet <a data-l10n-name='error_desc_link'>rapporteret som et vildledende websted</a>. Du kan <a data-l10n-name='report_detection'>rapportere, at dette er sket ved en fejl</a> eller <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorere risikoen</a> og fortsætte til det usikre websted.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a> or <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
CSPROViolation
da
Der opstod en overtrædelse af en report-only-CSP-policy ("%1$S"). Overtrædelsen blev tilladt, og der blev sendt en CSP-rapport.
en-US
A violation occurred for a report-only CSP policy (“%1$S”). The behavior was allowed, and a CSP report was sent.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
ignoringReportOnlyDirective
da
Ignorerer sandbox-directive ved levering i en report-only-policy '%1$S'
en-US
Ignoring sandbox directive when delivered in a report-only policy ‘%1$S’
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
reportURInotInReportOnlyHeader
da
Dette websted (%1$S) benytter en Report-Only-policy uden at have angivet en rapport-URI. CSP blokerer ikke, og kan ikke rapportere overtrædelser af denne politik.
en-US
This site (%1$S) has a Report-Only policy without a report URI. CSP will not block and cannot report violations of this policy.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderDuplicateGroup
da
Reporting Header: Ignorerer duplikeret gruppe '%S'.
en-US
Reporting Header: ignoring duplicated group named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidEndpoint
da
Reporting Header: Ignorerer ugyldigt endpoint for elementet '%S'.
en-US
Reporting Header: ignoring invalid endpoint for item named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidItem
da
Reporting Header: Ignorerer ugyldigt element '%S'.
en-US
Reporting Header: ignoring invalid item named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidJSON
da
Reporting Header: Ugyldig JSON-værdi modtaget.
en-US
Reporting Header: invalid JSON value received.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidNameItem
da
Reporting Header: Ugyldigt navn for gruppe.
en-US
Reporting Header: invalid name for group.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidURLEndpoint
da
Reporting Header: Ignorerer ugyldig endpoint-URL '%1$S' for elementet '%2$S'.
en-US
Reporting Header: ignoring invalid endpoint URL “%1$S” for item named “%2$S”.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
no-config-label
da
Dette program er ikke konfigureret til at vise fejlrapporter. Indstillingen <code>breakpad.reportURL</code> skal være sat.
en-US
This application has not been configured to display crash reports. The preference <code>breakpad.reportURL</code> must be set.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-data-upload
da
<code>datareporting.healthreport.uploadEnabled</code>: { $data-upload-pref-value }
en-US
<code>datareporting.healthreport.uploadEnabled</code>: { $data-upload-pref-value }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
da
{ $reports -> [one] Alle fejlrapporter (inklusive { $reports } afventende fejl i den angivne tidsramme) *[other] Alle fejlrapporter (inklusive { $reports } afventende fejl i den angivne tidsramme) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-policy-suggestions
da
Bemærk: Overtrædelser af ophavsrettigheder og varemærker rapporteres på en anden måde. <a data-l10n-name="report-infringement-link">Følg disse instruktioner</a> for at rapportere problemet.
en-US
Note: Copyright and trademark issues must be reported in a separate process. <a data-l10n-name="report-infringement-link">Use these instructions</a> to report the problem.

Displaying 170 results for the string Report in en-US:

Entity da en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-page-title
da
Oversigt over import
en-US
Import Summary Report
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
da
Opdater dine indstillinger til automatisk at indsende fejlrapporter, når { -brand-short-name } går ned
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
da
Fejlrapporten er allerede indsendt. Mange tak fordi du hjælper med at gøre { -brand-short-name } bedre!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-auto-submit-title
da
Indrapporter faneblade i baggrunden
en-US
Report background tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
da
Fejlrapporter hjælper os med at diagnosticere problemer og gøre { -brand-short-name } bedre.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-report-title
da
Indrapporter dette faneblad
en-US
Report this tab
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-send-report-2
da
Indsend en automatisk fejlrapport, så vi kan løse problemer som dette
en-US
Send an automated crash report so we can fix issues like this
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-title
da
Fejlrapportering for faneblade
en-US
Tab crash reporter
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-abuse-report-checkbox
da
Rapporter denne udvidelse til { -vendor-short-name }
en-US
Report this extension to { -vendor-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-never-allow-and-report.label
da
Rapporter mistænkeligt websted
en-US
Report Suspicious Site
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-report-deceptive-site.label
da
Anmeld vildledende websted
en-US
Report deceptive site
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-report-site-issue.label
da
Rapportér problem med websted
en-US
Report site issue
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-report-broken-site.label
da
Rapporter problem med websted
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-breakage-report-sent
da
Rapporten er sendt. Tak!
en-US
Report sent. Thank you!
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-message
da
<strong>En del af denne side gik ned</strong>. Indsend en rapport for at fortælle { -brand-product-name } om dette problem, så det hurtigere kan blive løst.
en-US
<strong>Part of this page crashed.</strong> To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-submit.label
da
Indsend rapport
en-US
Submit report
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-title.title
da
Dele af denne side gik ned. Indsend en rapport for at fortælle { -brand-product-name } om dette problem, så det hurtigere kan blive løst.
en-US
Part of this page crashed. To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
da
{ $reportCount -> [one] En fejlrapport er ikke blevet indsendt *[other] { $reportCount } fejlrapporter er ikke blevet indsendt. }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-report-deceptive-site.label
da
Anmeld vildledende websted
en-US
Report Deceptive Site
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-report-site-issue.label
da
Rapportér problem med websted
en-US
Report Site Issue
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-report-broken-site.label
da
Rapporter problem med websted
en-US
Report Broken Site
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFeedbackCommands
da
Deaktiver kommandoer til at indsende feedback fra menuen Hjælp (Indsend feedback og Anmeld vildledende websted).
en-US
Disable commands to send feedback from the Help menu (Submit Feedback and Report Deceptive Site).
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-backlogged-crash-reports-with-link
da
Tillad at { -brand-short-name } sender ophobede fejlrapporter på dine vegne <a data-l10n-name="crash-reports-link">Læs mere</a>
en-US
Allow { -brand-short-name } to send backlogged crash reports on your behalf <a data-l10n-name="crash-reports-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-health-report-disabled
da
Data-rapportering er deaktiveret for denne build-konfiguration
en-US
Data reporting is disabled for this build configuration
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-view-report-link
da
Se rapport
en-US
View report
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
da
Blokering af indhold kan skabe problemer for nogle websteder. Ved at rapportere problemer hjælper du med at gøre { -brand-short-name } bedre for alle. Dette sender en URL samt information om dine browser-indstillinger til Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Læs mere</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description2
da
Blokering af indhold kan skabe problemer for nogle websteder. Ved at rapportere problemer hjælper du med at gøre { -brand-short-name } bedre for alle. Dette sender en URL samt information om dine browser-indstillinger til { -vendor-short-name }.
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-send-report.label
da
Send rapport
en-US
Send Report
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view.title
da
Rapportér problemer med et websted
en-US
Report a Broken Site
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-report-broken-site.label
da
Rapporter problem med websted
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-report-broken-site.title
da
Rapporter problem med websted
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-sendreportview-error
da
Der opstod en fejl med at sende rapporten. Prøv igen senere.
en-US
There was an error sending the report. Please try again later.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-site-not-working-view-send-report
da
Send en rapport
en-US
Send a report
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-sitefixedsendreport-label
da
Virker webstedet nu? Fortæl os det
en-US
Site fixed? Send report
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-mainview-title
da
Rapporter problem med websted
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-header.label
da
Rapporter problem med websted
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-header.title
da
Rapporter problem med websted
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-report-sent-header.label
da
Din rapport er blevet sendt
en-US
Your report has been sent
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-report-sent-header.title
da
Din rapport er blevet sendt
en-US
Your report has been sent
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-report-sent-label
da
Din rapport er blevet sendt
en-US
Your report has been sent
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-no-override
da
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> er blevet <a data-l10n-name='error_desc_link'>rapporteret til at indholde en potentiel skadelig app</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-override
da
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> er blevet <a data-l10n-name='error_desc_link'>rapporteret til at indehold en potentielt skadelig app</a>. Du kan <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorere risikoen</a> og fortsætte til det usikre websted.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-error-desc-no-override-sumo
da
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> er blevet <a data-l10n-name='error_desc_link'>rapporteret til at indeholde ondsindet software</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-error-desc-override-sumo
da
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> er blevet <a data-l10n-name='error_desc_link'>rapporteret til at indeholde ondsindet software</a>. Du kan <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorere risikoen</a> og fortsætte til det usikre websted.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-no-override
da
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> er blevet <a data-l10n-name='error_desc_link'>rapporteret som et vildledende websted</a>. Du kan <a data-l10n-name='report_detection'>rapportere, at dette er sket ved en fejl</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override
da
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> er blevet <a data-l10n-name='error_desc_link'>rapporteret som et vildledende websted</a>. Du kan <a data-l10n-name='report_detection'>rapportere, at dette er sket ved en fejl</a> eller <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorere risikoen</a> og fortsætte til det usikre websted.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a> or <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-no-override
da
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> er blevet <a data-l10n-name='error_desc_link'>er blevet rapporteret til at indeholde skadelig software</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-override
da
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> er blevet <a data-l10n-name='error_desc_link'>rapporteret til at indeholde skadelig software</a>. Du kan <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorere risikoen</a> og fortsætte til det usikre websted.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-thanks-for-reporting.heading
da
Tak for hjælpen!
en-US
Thanks for reporting!
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-warning-product-not-available-button2
da
Rapporter at produktet er på lager
en-US
Report product is in stock
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-warning-product-not-available.message
da
Hvis du har set, at produktet er på lager igen, må du gerne rapportere det. Så kan vi kontrollere anmeldelserne.
en-US
If you see this product is back in stock, report it and we’ll work on checking the reviews.
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-report-extension.label
da
Rapporter udvidelse
en-US
Report Extension
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-context-menu-report-extension.label
da
Rapporter udvidelse
en-US
Report Extension
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
crashedpluginsMessage.submitButton.label
da
Send en fejlrapport
en-US
Submit a crash report
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.decodeError.button
da
Indrapporter problem
en-US
Report site issue
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
safebrowsing.reportedAttackSite
da
Anmeldt angrebswebsted!
en-US
Reported Attack Site!
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
safebrowsing.reportedHarmfulSite
da
Anmeldt skadeligt websted!
en-US
Reported Harmful Site!
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
safebrowsing.reportedUnwantedSite
da
Anmeldt websted med uønsket software!
en-US
Reported Unwanted Software Site!
Entity # all locales browser • chrome • browser • safebrowsing • safebrowsing.properties
errorReportFalseDeceptiveMessage
da
Det er ikke muligt at anmelde denne fejl på nuværende tidspunkt.
en-US
It’s not possible to report this error at this time.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
deceptiveBlocked
da
Webstedet %S er blevet anmeldt som et vildledende websted og er blevet blokeret som følge af dine sikkerhedsindstillinger.
en-US
This web page at %S has been reported as a deceptive site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
harmfulBlocked
da
Webstedet %S er blevet anmeldt som et muligt skadeligt websted og er blevet blokeret som følge af dine sikkerhedsindstillinger.
en-US
The site at %S has been reported as a potentially harmful site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
malwareBlocked
da
Webstedet %S er blevet anmeldt som et angrebswebsted og er blevet blokeret som følge af dine sikkerhedsindstillinger.
en-US
The site at %S has been reported as an attack site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unwantedBlocked
da
Webstedet %S er blevet anmeldt for at tilbyde uønsket software og er blevet blokeret som følge af dine sikkerhedsindstillinger.
en-US
The site at %S has been reported as serving unwanted software and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterDescriptionText2
da
Firefox stødte på en fejl og gik ned. Firefox vil forsøge at genskabe dine faneblade og vinduer, når programmet genstarter.\n\nDu kan hjælpe os med at diagnosticere og rette problemet ved at sende os en fejlrapport.
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterProductErrorText2
da
Firefox stødte på en fejl og gik ned. Firefox vil forsøge at genskabe dine faneblade og vinduer, når programmet genstarter.\n\nDesværre kan Fejlrapportøren ikke indsende en rapport om dette nedbrud.\n\nDetaljer: %s
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nUnfortunately the crash reporter is unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s
Entity # all locales browser • extensions • report-site-issue • webcompat.properties
wc-reporter.label2
da
Rapportér problem med websted
en-US
Report Site Issue
Entity # all locales browser • extensions • report-site-issue • webcompat.properties
wc-reporter.tooltip
da
Rapportér kompatibilitets-problem med websted
en-US
Report a site compatibility issue
Entity # all locales devtools • client • components.properties
appErrorBoundary.fileBugButton
da
Indsend fejlrapport
en-US
File Bug Report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
dominatorTree.state.computing
da
Beregner dominators
en-US
Generating dominators report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
dominatorTree.state.computing.full
da
Beregner dominator-træ
en-US
Generating dominators report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.state.saving-census
da
Gemmer census
en-US
Saving report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.state.saving-census.full
da
Gemmer census
en-US
Generating aggregate report
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
deceptiveBlocked
da
Webstedet %S er blevet anmeldt som et vildledende websted og er blevet blokeret som følge af dine sikkerhedsindstillinger.
en-US
This web page at %S has been reported as a deceptive site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
harmfulBlocked
da
Webstedet %S er blevet anmeldt som et potentielt skadeligt websted og er blevet blokeret som følge af dine sikkerhedsindstillinger.
en-US
The site at %S has been reported as a potentially harmful site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
malwareBlocked
da
Webstedet %S er blevet anmeldt som et angrebswebsted og er blevet blokeret som følge af dine sikkerhedsindstillinger.
en-US
The site at %S has been reported as an attack site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unwantedBlocked
da
Webstedet %S er blevet anmeldt for at tilbyde uønsket software og er blevet blokeret som følge af dine sikkerhedsindstillinger.
en-US
The site at %S has been reported as serving unwanted software and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
CSPROViolation
da
Der opstod en overtrædelse af en report-only-CSP-policy ("%1$S"). Overtrædelsen blev tilladt, og der blev sendt en CSP-rapport.
en-US
A violation occurred for a report-only CSP policy (“%1$S”). The behavior was allowed, and a CSP report was sent.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
CSPROViolationWithURI
da
Sidens indstillinger observerede indlæsning af en ressource fra %2$S ("%1$S"). En CSP-rapport sendes.
en-US
The page’s settings observed the loading of a resource at %2$S (“%1$S”). A CSP report is being sent.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
couldNotParseReportURI
da
kunne ikke håndtere rapport-URI'en: %1$S
en-US
couldn’t parse report URI: %1$S
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
ignoringReportOnlyDirective
da
Ignorerer sandbox-directive ved levering i en report-only-policy '%1$S'
en-US
Ignoring sandbox directive when delivered in a report-only policy ‘%1$S’
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
reportURInotHttpsOrHttp2
da
Rapport-URIen (%1$S) skal være en HTTP- eller en HTTPS-URI.
en-US
The report URI (%1$S) should be an HTTP or HTTPS URI.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
reportURInotInReportOnlyHeader
da
Dette websted (%1$S) benytter en Report-Only-policy uden at have angivet en rapport-URI. CSP blokerer ikke, og kan ikke rapportere overtrædelser af denne politik.
en-US
This site (%1$S) has a Report-Only policy without a report URI. CSP will not block and cannot report violations of this policy.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
tooManyReports
da
Forhindrede for mange CSP-rapporter i at blive sendt i løbet af kort tid.
en-US
Prevented too many CSP reports from being sent within a short period of time.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
triedToSendReport
da
Forsøgte at sende en rapport til en ugyldig URI: "%1$S"
en-US
Tried to send report to invalid URI: “%1$S”
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderDuplicateGroup
da
Reporting Header: Ignorerer duplikeret gruppe '%S'.
en-US
Reporting Header: ignoring duplicated group named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidEndpoint
da
Reporting Header: Ignorerer ugyldigt endpoint for elementet '%S'.
en-US
Reporting Header: ignoring invalid endpoint for item named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidItem
da
Reporting Header: Ignorerer ugyldigt element '%S'.
en-US
Reporting Header: ignoring invalid item named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidJSON
da
Reporting Header: Ugyldig JSON-værdi modtaget.
en-US
Reporting Header: invalid JSON value received.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidNameItem
da
Reporting Header: Ugyldigt navn for gruppe.
en-US
Reporting Header: invalid name for group.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidURLEndpoint
da
Reporting Header: Ignorerer ugyldig endpoint-URL '%1$S' for elementet '%2$S'.
en-US
Reporting Header: ignoring invalid endpoint URL “%1$S” for item named “%2$S”.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_OCSP
da
Ifølge udstederens OCSP-respondent er certifikatet tilbagekaldt.
en-US
Issuer’s OCSP responder reports certificate is revoked.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_CERT_HASH_VALUE_ALERT
da
SSL-modparten siger, at certifikatets hash-værdi er forkert.
en-US
SSL peer reported bad certificate hash value.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT
da
SSL-modparten rapporterer forkert Message Authentication Code.
en-US
SSL peer reports incorrect Message Authentication Code.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_DECRYPT_ERROR_ALERT
da
Modparten siger at en signatur ikke kunne verificeres eller en nøgle ikke kunne udveksles.
en-US
Peer reports failure of signature verification or key exchange.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_EXPORT_RESTRICTION_ALERT
da
Modparten siger at forhandlingen ikke overholder eksportbestemmelserne.
en-US
Peer reports negotiation not in compliance with export regulations.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT
da
Modparten siger at den havde en intern fejl.
en-US
Peer reports it experienced an internal error.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT
da
Modparten siger at protokolversionen ikke understøttes.
en-US
Peer reports incompatible or unsupported protocol version.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
crash-reports-title
da
Fejlrapporter
en-US
Crash Reports
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
crashes-submitted-label
da
Sendte fejlrapporter
en-US
Submitted Crash Reports
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
crashes-unsubmitted-label
da
Ikke-sendte fejlrapporter
en-US
Unsubmitted Crash Reports
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
delete-submitted-description
da
Dette vil fjerne listen over sendte fejlrapporter, men vil ikke slette de sendte data. Dette kan ikke fortrydes.
en-US
This will remove the list of submitted crash reports but will not delete the submitted data. This cannot be undone.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
delete-unsubmitted-description
da
Dette vil slette alle ikke-sendte fejlrapporter og kan ikke fortrydes.
en-US
This will delete all unsubmitted crash reports and cannot be undone.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
id-heading
da
Rapport-ID
en-US
Report ID
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
no-config-label
da
Dette program er ikke konfigureret til at vise fejlrapporter. Indstillingen <code>breakpad.reportURL</code> skal være sat.
en-US
This application has not been configured to display crash reports. The preference <code>breakpad.reportURL</code> must be set.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
no-reports-label
da
Du har ikke indsendt nogen fejlrapporter.
en-US
No crash reports have been submitted.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterDefault
da
Dette program køres efter et nedbrud for at rapportere problemet til producenten. Det bør ikke blive kørt direkte.
en-US
This application is run after a crash to report the problem to the application vendor. It should not be run directly.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterDescriptionText2
da
%s stødte på en fejl og gik ned.\n\nDu kan hjælpe os med at diagnosticere og rette problemet ved at sende os en fejlrapport.
en-US
%s had a problem and crashed.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterErrorText
da
Programmet stødte på en fejl og gik ned.\n\nDesværre kan Fejlrapportøren ikke indsende en rapport om dette nedbrud.\n\nDetaljer: %s
en-US
The application had a problem and crashed.\n\nUnfortunately, the crash reporter is unable to submit a report for this crash.\n\nDetails: %s
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterProductErrorText2
da
%s stødte på en fejl og gik ned.\n\nDesværre kan Fejlrapportøren ikke indsede en nedbrudsrapport.\n\nDetaljer: %s
en-US
%s had a problem and crashed.\n\nUnfortunately, the crash reporter is unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterTitle
da
Fejlrapportør
en-US
Crash Reporter
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterVendorTitle
da
%s fejlrapportør
en-US
%s Crash Reporter
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorEndOfLife
da
Den version af %s du bruger er ikke længere understøttet. Fejlrapporter accepteres ikke længere for denne version. Overvej venligst at opgradere til en understøttet version.
en-US
The version of %s you are using is no longer supported. Crash reports are no longer being accepted for this version. Please consider upgrading to a supported version.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorNoServerURL
da
Programmet angav ikke en server til indrapportering af fejlrapporter.
en-US
The application did not specify a crash reporting server.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorNoSettingsPath
da
Kunne ikke finde Fejlrapportørens indstillinger.
en-US
Couldn't find the crash reporter's settings.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ExtraReportInfo
da
Denne rapport indeholder også teknisk information omkring programmets tilstand da det brød ned.
en-US
This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportDuringSubmit2
da
Sender din fejlrapport
en-US
Submitting your report
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportPreSubmit2
da
Din fejlrapport vil blive sendt inden du afslutter eller genstarter.
en-US
Your crash report will be submitted before you quit or restart.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportResubmit
da
Gensender rapporter som det tidligere ikke er lykkedes at sende
en-US
Resending reports that previously failed to send
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportSubmitFailed
da
Der opstod et problem under indsendelsen af din fejlrapport.
en-US
There was a problem submitting your report.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportSubmitSuccess
da
Fejlrapport indsendt korrekt!
en-US
Report submitted successfully!
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ViewReportTitle
da
Rapportindhold
en-US
Report Contents
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
report-addon-button
da
Rapportér
en-US
Report
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-data-upload
da
<code>datareporting.healthreport.uploadEnabled</code>: { $data-upload-pref-value }
en-US
<code>datareporting.healthreport.uploadEnabled</code>: { $data-upload-pref-value }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-3
da
Nogle funktioner i { -brand-short-name }, såsom Fejlrapportør, giver dig mulighed for at give feedback til { -vendor-short-name }. Ved at vælge at sende feedback giver du { -vendor-short-name } tilladelse til at bruge de givne informationer til at forbedre deres produkter, offenliggøre disse på deres webside(r) samt at videredistribuere disse frit.
en-US
Some features in { -brand-short-name }, such as the Crash Reporter, give you the option to provide feedback to { -vendor-short-name }. By choosing to submit feedback, you give { -vendor-short-name } permission to use the feedback to improve its products, to publish the feedback on its websites, and to distribute the feedback.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-all-reports
da
Alle fejlrapporter
en-US
All Crash Reports
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-id
da
Rapport-ID
en-US
Report ID
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-no-config
da
Dette program er ikke konfigureret til at vise fejlrapporter.
en-US
This application has not been configured to display crash reports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-title
da
Fejlrapporter
en-US
Crash Reports
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
da
{ $reports -> [one] Alle fejlrapporter (inklusive { $reports } afventende fejl i den angivne tidsramme) *[other] Alle fejlrapporter (inklusive { $reports } afventende fejl i den angivne tidsramme) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
da
{ $days -> [one] Fejlrapporter for det seneste døgn *[other] Fejlrapporter for de seneste { $days } døgn }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-copy-report-button
da
Kopier rapport
en-US
Copy Report
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-copy-report-history-button
da
Kopier rapport-historik
en-US
Copy Report History
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-extension
da
Det lyder til, at du er stødt på en fejl. Udover at rapportere fejlen hér, så er den bedste måde at få rettet funktionelle fejl på at kontakte udvikleren bag udvidelsen. <a data-l10n-name="support-link">Besøg udvidelsens websted</a> for at få information om udvikleren.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the extension developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the extension’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-sitepermission
da
Det lyder til, at du er stødt på en fejl. Udover at rapportere fejlen hér, så er den bedste måde at få rettet funktionelle fejl på at kontakte udvikleren bag webstedet. <a data-l10n-name="support-link">Besøg webstedet</a> for at få information om udvikleren.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the website developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-theme
da
Det lyder til, at du er stødt på en fejl. Udover at rapportere fejlen hér, så er den bedste måde at få rettet funktionelle fejl på at kontakte udvikleren bag temaet. <a data-l10n-name="support-link">Besøg temaets websted</a> for at få information om udvikleren.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the theme developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the theme’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-dialog-title
da
Rapport for { $addon-name }
en-US
Report for { $addon-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore
da
Usikker på, hvad du skal vælge? <a data-l10n-name="learnmore-link">Læs mere om at rapportere udvidelser og temaer</a>
en-US
Unsure what issue to select? <a data-l10n-name="learnmore-link">Learn more about reporting extensions and themes</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore-link
da
Læs mere om at rapportere udvidelser og temaer
en-US
Learn more about reporting extensions and themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-aborted
da
Rapport for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> blev annulleret.
en-US
Report for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> canceled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-aborted2.message
da
Rapport for { $addon-name } blev annulleret.
en-US
Report for { $addon-name } canceled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-error
da
Der opstod et problem med at sende rapporten for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
en-US
There was an error sending the report for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-error-recent-submit
da
Rapporten for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> blev ikke sendt, fordi en anden rapport blev sendt for nylig.
en-US
The report for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> wasn’t sent because another report was submitted recently.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-error-recent-submit2.message
da
Rapporten for { $addon-name } blev ikke sendt, fordi en anden rapport blev sendt for nylig.
en-US
The report for { $addon-name } wasn’t sent because another report was submitted recently.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-error2.message
da
Der opstod et problem med at sende rapporten for { $addon-name }.
en-US
There was an error sending the report for { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-extension
da
Tak for at du indsendte rapporten. Du har fjernet udvidelsen <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the extension <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-extension2.message
da
Tak for at du indsendte rapporten. Du har fjernet udvidelsen { $addon-name }.
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the extension { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-sitepermission
da
Tak for at du indsendte rapporten. Du har fjernet websteds-tilladelses-tilføjelsen <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the Site Permissions add-on <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-sitepermission2.message
da
Tak for at du indsendte rapporten. Du har fjernet websteds-tilladelses-tilføjelsen { $addon-name }.
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the Site Permissions add-on { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-theme
da
Tak for at du indsendte rapporten. Du har fjernet temaet <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the theme <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-theme2.message
da
Tak for at du indsendte rapporten. Du har fjernet temaet { $addon-name }.
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the theme { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitted
da
Tak for at du indsendte rapporten. Vil du fjerne <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>?
en-US
Thank you for submitting a report. Do you want to remove <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitted-noremove
da
Tak for at du indsendte rapporten.
en-US
Thank you for submitting a report.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitted-noremove2.message
da
Tak for at du indsendte rapporten.
en-US
Thank you for submitting a report.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitted2.message
da
Tak for at du indsendte rapporten. Vil du fjerne { $addon-name }?
en-US
Thank you for submitting a report. Do you want to remove { $addon-name }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitting
da
Sender rapport for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
en-US
Sending report for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitting2.message
da
Sender rapport for { $addon-name }.
en-US
Sending report for { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-policy-suggestions
da
Bemærk: Overtrædelser af ophavsrettigheder og varemærker rapporteres på en anden måde. <a data-l10n-name="report-infringement-link">Følg disse instruktioner</a> for at rapportere problemet.
en-US
Note: Copyright and trademark issues must be reported in a separate process. <a data-l10n-name="report-infringement-link">Use these instructions</a> to report the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-settings-suggestions
da
Før du rapporterer udvidelsen, kan du prøve at ændre dine indstillinger:
en-US
Before reporting the extension, you can try changing your settings:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-submit-note
da
Bemærk: Inkluder ikke personlig information (som navn, mailadresse, telefonnummer eller postadresse). { -vendor-short-name } arkiverer disse rapporter uden frist for sletning.
en-US
Note: Don’t include personal information (such as name, email address, phone number, physical address). { -vendor-short-name } keeps a permanent record of these reports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-title-extension
da
Rapporter denne udvidelse til { -vendor-short-name }
en-US
Report This Extension to { -vendor-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-title-sitepermission
da
Rapporter denne websteds-tilladelses-tilføjelse til { -vendor-short-name }
en-US
Report This Site Permissions add-on to { -vendor-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-title-theme
da
Rapporter dette tema til { -vendor-short-name }
en-US
Report This Theme to { -vendor-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-error-reporting-automatic
da
Indberet automatisk fejl som denne for at hjælpe { -vendor-short-name } med at identificere og blokere ondsindede websteder.
en-US
Report errors like this to help { -vendor-short-name } identify and block malicious sites
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-revoked-certificate-ocsp
da
Ifølge udstederens OCSP-respondent er certifikatet tilbagekaldt.
en-US
Issuer’s OCSP responder reports certificate is revoked.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-cert-hash-value-alert
da
SSL-modparten siger, at certifikatets hash-værdi er forkert.
en-US
SSL peer reported bad certificate hash value.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-mac-alert
da
SSL-modparten rapporterer forkert Message Authentication Code.
en-US
SSL peer reports incorrect Message Authentication Code.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-decrypt-error-alert
da
Modparten siger at en signatur ikke kunne verificeres eller en nøgle ikke kunne udveksles.
en-US
Peer reports failure of signature verification or key exchange.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-export-restriction-alert
da
Modparten siger at forhandlingen ikke overholder eksportbestemmelserne.
en-US
Peer reports negotiation not in compliance with export regulations.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-internal-error-alert
da
Modparten siger at den havde en intern fejl.
en-US
Peer reports it experienced an internal error.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-protocol-version-alert
da
Modparten siger at protokolversionen ikke understøttes.
en-US
Peer reports incompatible or unsupported protocol version.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.