Transvision

Displaying 8 results for the string Permissions in az:

Entity az en-US
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-window2.style
az
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-window2.style
az
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.style
az
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-logins-window2.style
az
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-window2.style
az
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-window2.style
az
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-window2.style
az
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-window2.style
az
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }

Displaying 54 results for the string Permissions in en-US:

Entity az en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-update-menu-item
az
{ $addonName } yeni icazələr tələb edir
en-US
{ $addonName } requires new permissions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-permissions-needed.tooltiptext
az
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions Permissions needed
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-permissions-granted.tooltiptext
az
Warning: Source string is missing
en-US
You have granted this website additional permissions.
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-permissions-page-title
az
Warning: Source string is missing
en-US
Please give { -brand-short-name } permissions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions-step2
az
Warning: Source string is missing
en-US
In the file picker, navigate to <code>{ $permissionsPath }</code> and choose “Select”
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
perm-tab.label
az
İcazələr
en-US
Permissions
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
permissions-for.value
az
İcazələr:
en-US
Permissions for:
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Permissions2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Configure permissions for camera, microphone, location, notifications, and autoplay.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-window2.style
az
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-window2.style
az
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-doh-window.style
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-etp-window2.style
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-window2.style
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.style
az
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-logins-window2.style
az
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-autoplay-window2.style
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-window2.style
az
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-window2.title
az
Tənzimləmələr - Kamera İcazələri
en-US
Settings - Camera Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-window2.style
az
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-window2.title
az
Tənzimləmələr - Mövqe İcazələri
en-US
Settings - Location Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-window2.style
az
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-window2.title
az
Tənzimləmələr - Mikrofon İcazələri
en-US
Settings - Microphone Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-window2.style
az
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-window2.title
az
Tənzimləmələr - Bildiriş İcazələri
en-US
Settings - Notification Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-speaker-window.style
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-speaker-window.title
az
Warning: Source string is missing
en-US
Settings - Speaker Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-window2.style
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-window2.title
az
Warning: Source string is missing
en-US
Settings - Virtual Reality Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-header
az
İcazələr
en-US
Permissions
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
permissions.header
az
Warning: Source string is missing
en-US
Permissions for %S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessPermissionsPolicy
az
Warning: Source string is missing
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called where the storage-access feature is blocked by the Permissions Policy.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieRejectedByPermissionManager
az
Warning: Source string is missing
en-US
Cookie “%1$S” has been rejected by user set permissions.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
badPermissions
az
Fayl saxlanılmadı, çünki lazım olan icazəniz yoxdur. Başqa bir qovluq seçin.
en-US
The file could not be saved because you do not have the proper permissions. Choose another save directory.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
badPermissions.title
az
Etibarsız saxlama icazəsi
en-US
Invalid Save Permissions
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
elevationFailure
az
Bu yeniləməni qurmaq üçün tələb edilən icazələriniz yoxdur. Lütfən sistem administratorunuzla əlaqə saxlayın.
en-US
You don’t have the permissions necessary to install this update. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-sitepermission
az
Warning: Source string is missing
en-US
Site Permissions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-sitepermission-title.title
az
Warning: Source string is missing
en-US
Site Permissions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-permissions-empty
az
Warning: Source string is missing
en-US
This extension doesn’t require any permissions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-permissions-learnmore
az
Warning: Source string is missing
en-US
Learn more about permissions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-permissions-optional
az
Warning: Source string is missing
en-US
Optional permissions for added functionality:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-permissions-required
az
Warning: Source string is missing
en-US
Required permissions for core functionality:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermission-host
az
Warning: Source string is missing
en-US
Site Permissions for { $host }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
permissions-addon-button
az
Warning: Source string is missing
en-US
Permissions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
sitepermission-heading
az
Warning: Source string is missing
en-US
Manage Your Site Permissions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-option-nomcgapermissionswithclientpin
az
Warning: Source string is missing
en-US
No MakeCredential / GetAssertion permissions with client PIN
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-option-pinuvauthtoken
az
Warning: Source string is missing
en-US
Command permissions (pinUvAuthToken)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-sitepermission
az
Warning: Source string is missing
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the Site Permissions add-on <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-sitepermission2.message
az
Warning: Source string is missing
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the Site Permissions add-on { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-title-sitepermission
az
Warning: Source string is missing
en-US
Report This Site Permissions add-on to { -vendor-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-optional-perms-header
az
{ $extension } əlavə icazələr istəyir.
en-US
{ $extension } requests additional permissions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-sideload-text
az
Kompüterinizdəki başqa bir proqram səyyahınıza təsir edə biləcək əlavə quraşdırıb. Lütfən bu əlavənin icazə istəklərini incələyin və Aktiv və ya Ləğv etməyi seçin (sönülü buraxmaq üçün).
en-US
Another program on your computer installed an add-on that may affect your browser. Please review this add-on’s permissions requests and choose to Enable or Cancel (to leave it disabled).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-text
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $extension } has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing “Cancel” will maintain your current extension version. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-access-denied
az
Fayl ya silindiyi, ya yeri dəyişdirildiyi, ya da icazələri dəyişdirildiyi üçün əlaqə mümkün deyil.
en-US
It may have been removed, moved, or file permissions may be preventing access.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.