Transvision

Filter by folder:

Show all results dom toolkit

Displaying 3 results for the string Medium in sk:

Entity sk en-US
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning
sk
“veryverythinmathspace“, “verythinmathspace“, “thinmathspace“, “mediummathspace“, “thickmathspace“, “verythickmathspace“ a “veryverythickmathspace“ sú zastarané hodnoty pre dĺžky MathML a budú v budúcnosti odstránené.
en-US
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” and “veryverythickmathspace” are deprecated values for MathML lengths and will be removed at a future date.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
sk
Dátum a čas vo vašom počítači sú nastavené na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Skontrolujte, prosím, nastavenia dátumu, času a časovej zóny v nastaveniach svojho systému a potom obnovte stránku <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
sk
Váš počítač si myslí, že je { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, čo bráni aplikácii { -brand-short-name } bezpečne sa spojiť so serverom. Ak chcete navštíviť <b>{ $hostname }</b>, upravte nastavenia dátumu a času vo vašom počítači na správne hodnoty a obnovte <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.

Displaying 5 results for the string Medium in en-US:

Entity sk en-US
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning
sk
“veryverythinmathspace“, “verythinmathspace“, “thinmathspace“, “mediummathspace“, “thickmathspace“, “verythickmathspace“ a “veryverythickmathspace“ sú zastarané hodnoty pre dĺžky MathML a budú v budúcnosti odstránené.
en-US
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” and “veryverythickmathspace” are deprecated values for MathML lengths and will be removed at a future date.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPerformance.ftl
energy-impact-medium
sk
Stredný ({ $value })
en-US
Medium ({ $value })
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
sk
Dátum a čas vo vašom počítači sú nastavené na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Skontrolujte, prosím, nastavenia dátumu, času a časovej zóny v nastaveniach svojho systému a potom obnovte stránku <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
sk
Váš počítač si myslí, že je { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, čo bráni aplikácii { -brand-short-name } bezpečne sa spojiť so serverom. Ak chcete navštíviť <b>{ $hostname }</b>, upravte nastavenia dátumu a času vo vašom počítači na správne hodnoty a obnovte <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-font-size-medium
sk
Stredné
en-US
Medium
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.