Transvision

Displaying 27 results for the string Hostname in sl:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
sl
Pojdi na { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
sl
Pojdi na { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-site-identification
sl
"{ $hostname }" zahteva, da se predstavite z digitalnim potrdilom:
en-US
“{ $hostname }” has requested that you identify yourself with a certificate:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
sl
Spletnemu mestu <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span> daje naslednje zmožnosti:
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
sl
Želite dodati { $extension }? Ta razširitev je nepreverjena. Zlonamerne razširitve lahko ukradejo vaše zasebne podatke ali ogrozijo vaš računalnik. Razširitev dodajte samo v primeru, da zaupate izvoru. Ta razširitev daje spletnemu mestu { $hostname } naslednje zmožnosti:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
sl
Ta dodatek daje spletnemu mestu { $hostname } dostop do vaših naprav MIDI.
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
sl
Ta dodatek daje spletnemu mestu { $hostname } dostop do vaših naprav MIDI (s podporo za SysEx).
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
sl
Želite dodati { $extension }? Ta razširitev daje spletnemu mestu { $hostname } naslednje zmožnosti:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili. { -brand-short-name } temu spletnemu mestu ne zaupa, ker uporablja digitalno potrdilo, ki ni veljavno za { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili. { -brand-short-name } temu spletnemu mestu ne zaupa, ker uporablja digitalno potrdilo, ki ni veljavno za { $hostname }. Digitalno potrdilo je veljavno samo za naslednja imena: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili. { -brand-short-name } temu spletnemu mestu ne zaupa, ker uporablja digitalno potrdilo, ki ni veljavno za { $hostname }. Digitalno potrdilo je veljavno samo za <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili. { -brand-short-name } temu spletnemu mestu ne zaupa, ker uporablja digitalno potrdilo, ki ni veljavno za { $hostname }. Digitalno potrdilo je veljavno samo za { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili, ki se izdajo za določeno časovno obdobje. Digitalno potrdilo za { $hostname } je poteklo { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
sl
{ $hostname } uporablja neveljavno digitalno potrdilo.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili, ki se izdajo za določeno časovno obdobje. Digitalno potrdilo za { $hostname } bo začelo veljati šele { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
sl
Med povezovanjem na { $hostname } je prišlo do napake. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili, ki jih izdajajo uradni overitelji. Večina brskalnikov ne zaupa več digitalnim potrdilom, ki so jih izdali GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte in VeriSign. Spletno mesto { $hostname } uporablja digitalno potrdilo enega od teh overiteljev, zato njeove istovetnosti ni mogoče preveriti.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili. { -brand-short-name } spletnemu mestu { $hostname } ne zaupa, ker izdajatelj njegovega digitalnega potrdila ni znan, ker se je potrdilo samo podpisalo ali pa strežnik ne pošilja pravih vmesnih digitalnih potrdil.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
sl
Da bi zaščitil vašo varnost, { $hostname } { -brand-short-name(sklon: "dajalnik") } ne bo dovolil prikaza strani, ki je vdelana v drugo spletno mesto. Če si želite ogledati to stran, jo odprite v novem oknu.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
sl
{ -brand-short-name } je zaznal težavo in ni nadaljeval na <b>{ $hostname }</b>. Spletno mesto je nepravilno nastavljeno ali pa je ura računalnika nastavljena na napačen čas.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
sl
Ura vašega računalnika je nastavljena na datum { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. V nastavitvah sistema nastavite računalnik na pravilen datum in čas ter časovni pas, nato osvežite <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
sl
{ -brand-short-name } je zaznal morebitno varnostno grožnjo in ni nadaljeval na <b>{ $hostname }</b>. Če obiščete to stran, bodo napadalci morda poskušali ukrasti vaše podatke, kot so gesla, e-poštni naslovi ali podrobnosti kreditnih kartic.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
sl
<b>{ $hostname }</b> je najverjetneje varna stran, vendar varne povezave ni bilo mogoče vzpostaviti. Težavo povzroča <b>{ $mitm }</b>, ki je ali program na vašem računalniku ali vaše omrežje.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
sl
{ -brand-short-name } je zaznal morebitno varnostno grožnjo in ni nadaljeval na <b>{ $hostname }</b>, ker to spletno mesto zahteva varno povezavo.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
sl
<b>{ $hostname }</b> uporablja varnostni pravilnik, imenovan HTTP Strict Transport Security (HSTS), kar pomeni, da se lahko { -brand-short-name } nanjo poveže zgolj varno. Za obisk te strani ne morete dodati izjeme.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
sl
Vaš računalnik misli, da smo { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, kar { -brand-short-name }u preprečuje varno povezavo. Da boste lahko obiskali <b>{ $hostname }</b>, v nastavitvah sistema nastavite uro računalnika na trenutni datum in čas ter časovni pas, nato osvežite <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
sl
<b>{ $hostname }</b> uporablja varnostno tehnologijo, ki je zastarela in ranljiva na napade. Napadalec lahko zlahka razkrije podatke, ki naj bi bili zaščiteni. Preden lahko obiščete to stran, bo moral njen skrbnik popraviti strežnik.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.

Displaying 32 results for the string Hostname in en-US:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
sl
Pojdi na { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
sl
Pojdi na { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-label
sl
Prosim, vnesite veljaven naslov.
en-US
Please enter a valid hostname
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-title
sl
Vneseni naslov je neveljaven
en-US
Invalid Hostname Entered
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
sl
Neveljaven gostitelj "{ $host-value }". Pričakovana oblika je "imegostitelja:številkavrat".
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
sl
Upoštevanje %1$S kot ime gostitelja, ne kot ključna beseda. Če želite ključno besedo, uporabite '%2$S' (ovito v enojne narekovaje).
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-site-identification
sl
"{ $hostname }" zahteva, da se predstavite z digitalnim potrdilom:
en-US
“{ $hostname }” has requested that you identify yourself with a certificate:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
sl
Spletnemu mestu <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span> daje naslednje zmožnosti:
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-hostname
sl
Ime gostitelja
en-US
Hostname
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
sl
Želite dodati { $extension }? Ta razširitev je nepreverjena. Zlonamerne razširitve lahko ukradejo vaše zasebne podatke ali ogrozijo vaš računalnik. Razširitev dodajte samo v primeru, da zaupate izvoru. Ta razširitev daje spletnemu mestu { $hostname } naslednje zmožnosti:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
sl
Ta dodatek daje spletnemu mestu { $hostname } dostop do vaših naprav MIDI.
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
sl
Ta dodatek daje spletnemu mestu { $hostname } dostop do vaših naprav MIDI (s podporo za SysEx).
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
sl
Želite dodati { $extension }? Ta razširitev daje spletnemu mestu { $hostname } naslednje zmožnosti:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili. { -brand-short-name } temu spletnemu mestu ne zaupa, ker uporablja digitalno potrdilo, ki ni veljavno za { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili. { -brand-short-name } temu spletnemu mestu ne zaupa, ker uporablja digitalno potrdilo, ki ni veljavno za { $hostname }. Digitalno potrdilo je veljavno samo za naslednja imena: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili. { -brand-short-name } temu spletnemu mestu ne zaupa, ker uporablja digitalno potrdilo, ki ni veljavno za { $hostname }. Digitalno potrdilo je veljavno samo za <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili. { -brand-short-name } temu spletnemu mestu ne zaupa, ker uporablja digitalno potrdilo, ki ni veljavno za { $hostname }. Digitalno potrdilo je veljavno samo za { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili, ki se izdajo za določeno časovno obdobje. Digitalno potrdilo za { $hostname } je poteklo { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
sl
{ $hostname } uporablja neveljavno digitalno potrdilo.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili, ki se izdajo za določeno časovno obdobje. Digitalno potrdilo za { $hostname } bo začelo veljati šele { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
sl
Med povezovanjem na { $hostname } je prišlo do napake. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili, ki jih izdajajo uradni overitelji. Večina brskalnikov ne zaupa več digitalnim potrdilom, ki so jih izdali GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte in VeriSign. Spletno mesto { $hostname } uporablja digitalno potrdilo enega od teh overiteljev, zato njeove istovetnosti ni mogoče preveriti.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili. { -brand-short-name } spletnemu mestu { $hostname } ne zaupa, ker izdajatelj njegovega digitalnega potrdila ni znan, ker se je potrdilo samo podpisalo ali pa strežnik ne pošilja pravih vmesnih digitalnih potrdil.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
sl
Da bi zaščitil vašo varnost, { $hostname } { -brand-short-name(sklon: "dajalnik") } ne bo dovolil prikaza strani, ki je vdelana v drugo spletno mesto. Če si želite ogledati to stran, jo odprite v novem oknu.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
sl
{ -brand-short-name } je zaznal težavo in ni nadaljeval na <b>{ $hostname }</b>. Spletno mesto je nepravilno nastavljeno ali pa je ura računalnika nastavljena na napačen čas.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
sl
Ura vašega računalnika je nastavljena na datum { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. V nastavitvah sistema nastavite računalnik na pravilen datum in čas ter časovni pas, nato osvežite <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
sl
{ -brand-short-name } je zaznal morebitno varnostno grožnjo in ni nadaljeval na <b>{ $hostname }</b>. Če obiščete to stran, bodo napadalci morda poskušali ukrasti vaše podatke, kot so gesla, e-poštni naslovi ali podrobnosti kreditnih kartic.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
sl
<b>{ $hostname }</b> je najverjetneje varna stran, vendar varne povezave ni bilo mogoče vzpostaviti. Težavo povzroča <b>{ $mitm }</b>, ki je ali program na vašem računalniku ali vaše omrežje.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
sl
{ -brand-short-name } je zaznal morebitno varnostno grožnjo in ni nadaljeval na <b>{ $hostname }</b>, ker to spletno mesto zahteva varno povezavo.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
sl
<b>{ $hostname }</b> uporablja varnostni pravilnik, imenovan HTTP Strict Transport Security (HSTS), kar pomeni, da se lahko { -brand-short-name } nanjo poveže zgolj varno. Za obisk te strani ne morete dodati izjeme.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
sl
Vaš računalnik misli, da smo { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, kar { -brand-short-name }u preprečuje varno povezavo. Da boste lahko obiskali <b>{ $hostname }</b>, v nastavitvah sistema nastavite uro računalnika na trenutni datum in čas ter časovni pas, nato osvežite <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
sl
<b>{ $hostname }</b> uporablja varnostno tehnologijo, ki je zastarela in ranljiva na napade. Napadalec lahko zlahka razkrije podatke, ki naj bi bili zaščiteni. Preden lahko obiščete to stran, bo moral njen skrbnik popraviti strežnik.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.