Transvision

Displaying 26 results for the string Edasi in et:

Entity et en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
et
Edasised uuendused selle süsteemi peal pole võimalikud. <label data-l10n-name="unsupported-link">Rohkem teavet</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info-link
et
Sinu lisatud lisad ja kohandamised on eemaldatud ning sinu brauseri sätted on lähtestatud algseisu. Kui see ei parandanud sinu probleemi, siis <a data-l10n-name="link-more">loe edasi, mida veel saad teha.</a>
en-US
Your add-ons and customizations have been removed and your browser settings have been restored to their defaults. If this didn’t fix your issue, <a data-l10n-name="link-more">learn more about what you can do.</a>
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-redirect-label
et
{ -brand-short-name } keelas sellel lehel automaatse edasisuunamise muule lehele.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically redirecting to another page.
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-forward-2.aria-label
et
Edasi
en-US
Forward
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-forward-2.tooltiptext
et
Edasi üks leht ({ $shortcut })
en-US
Go forward one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-forward-mac.label
et
Edasi
en-US
Forward
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forward-button.tooltiptext
et
Mine edasi
en-US
Go forward
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
forward
et
Edasi
en-US
Forward
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
tabHistory.goForward
et
Mine edasi sellele lehele
en-US
Go forward to this page
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
redirectLoop
et
Firefox tuvastas, et server suunab päringu sellelt aadressilt edasi viisil, mis ei saa anda tulemusi.
en-US
Firefox has detected that the server is redirecting the request for this address in a way that will never complete.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTIONS_SUMMARY
et
Vali eelistatud paigaldamise tüüp, seejärel klõpsa Edasi.
en-US
Choose the type of setup you prefer, then click Next.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTION_CUSTOM_DESC
et
Sa saad määrata individuaalseid paigaldamise valikuid. Soovitatud edasijõudnud kasutajatele.
en-US
You may choose individual options to be installed. Recommended for experienced users.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
ClickNext
et
Jätkamiseks klõpsa edasi.
en-US
Click Next to continue.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
NextBtn
et
&Edasi >
en-US
&Next >
Entity # all locales netwerk • necko.properties
RepostFormData
et
See veebileht suunab su edasi teise kohta. Kas soovid vormi sisestatud teabe sinna edasi saata?
en-US
This web page is being redirected to a new location. Would you like to resend the form data you have typed to the new location?
Entity # all locales toolkit • chrome • global • narrate.properties
forward
et
Liigu edasi
en-US
Forward
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-1
et
{ -brand-short-name } on tehtud kättesaadavaks järgneva litsentsi all: <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">Mozilla avalik litsents (MPL - Mozilla Public License)</a>. See tähendab, et sa võid { -brand-short-name }i kasutada, kopeerida ja teistele jagada. Sa võid ka igati muuta { -brand-short-name }i lähtekoodi, kui tahad, et see paremini sobiks sinu vajadustega. Samuti annab Mozilla avalik litsents (MPL) sulle õiguse oma muudetud versiooni edasi levitada.
en-US
{ -brand-short-name } is made available to you under the terms of the <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">Mozilla Public License</a>. This means you may use, copy and distribute { -brand-short-name } to others. You are also welcome to modify the source code of { -brand-short-name } as you want to meet your needs. The Mozilla Public License also gives you the right to distribute your modified versions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-3
et
Mõned { -brand-short-name }i komponendid, nagu näiteks vigadest teatamise rakendus, annavad sulle võimaluse saata tagasisidet { -vendor-short-name }le. Valides tagasiside saatmise kasuks, annad sa { -vendor-short-name }le õiguse kasutada seda tagasisidet toote täiustamiseks, tagasiside avaldamiseks veebilehel ja tagasiside edasijagamiseks.
en-US
Some features in { -brand-short-name }, such as the Crash Reporter, give you the option to provide feedback to { -vendor-short-name }. By choosing to submit feedback, you give { -vendor-short-name } permission to use the feedback to improve its products, to publish the feedback on its websites, and to distribute the feedback.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
roundtrip-latency
et
Edasi-tagasi latentsus (standardhälve)
en-US
Roundtrip latency (standard deviation)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-full-sql-warning
et
MÄRKUS: Aeglase SQLi debugimine on lubatud. Allpool võidakse kuvada täielikke SQL-päringuid, aga neid ei saadeta telemeetria kaudu edasi.
en-US
NOTE: Slow SQL debugging is enabled. Full SQL strings may be displayed below but they will not be submitted to Telemetry.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-page-subtitle
et
See leht näitab Telemetry kogutud jõudluse, riistvara, funktsionaalsuse kasutamise ja kohandamiste andmeid. See teave saadetakse { $telemetryServerOwner }le, et aidata kaasa { -brand-full-name }i edasiarendamisele.
en-US
This page shows the information about performance, hardware, usage and customizations collected by Telemetry. This information is submitted to { $telemetryServerOwner } to help improve { -brand-full-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-next-button
et
Edasi
en-US
Next
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-4
et
{ PLATFORM() -> [macos] Profiili loomise alustamiseks klõpsa nupul Jätka. *[other] Profiili loomise alustamiseks klõpsa nupul Edasi. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] To begin creating your profile, click Continue. *[other] To begin creating your profile, click Next. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • wizard.ftl
wizard-linux-button-next.label
et
Edasi
en-US
Next
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • wizard.ftl
wizard-win-button-next.label
et
Edasi >
en-US
Next >
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-advanced-button
et
Edasijõudnuile
en-US
Advanced

No matching results for the string Edasi for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.