Transvision

All translations for this string:

suite/chrome/branding/aboutRights.dtd:rights3.webservices-aa

Locale Translation  
cs &vendorShortName; začleňuje volitelné webové služby ("Služby"), které jsou dostupné k použití v rámci této binární verze aplikace &brandShortName; za podmínek popsaných níže. Některé tyto služby (jako je navrhování doplňků nebo aktualizační služba, služba bezpečného prohlížení nebo funkce prohlížení se znalostí polohy) jsou ve výchozím stavu zapnuté. Pokud si nepřejete žádnou z těchto Služeb používat nebo jsou pro vás níže uvedené podmínky neakceptovatelné, pokyny, jak lze vypnout určitou funkcionalitu nebo Službu, jsou dostupné 🔍
el Η &vendorShortName; παρέχει προαιρετικές υπηρεσίες ιστού ("Υπηρεσίες") που διατίθενται για χρήση σε αυτή την έκδοση του &brandShortName;, όπως περιγράφεται παρακάτω. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες (όπως η πρόταση προσθέτων και οι υπηρεσίες ενημερώσεων, η υπηρεσία ασφαλούς περιήγησης, ή η λειτουργία ειδοποίησης κατά την περιήγηση βάσει τοποθεσίας) είναι ενεργές από προεπιλογή. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια από αυτές τις Υπηρεσίες ή δεν αποδέχεστε τους παρακάτω όρους, μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες απενεργοποίησης μιας συγκεκριμένης λειτουργίας ή Υπηρεσίας 🔍
en-GB &vendorShortName; offers optional web-based services ("Services") that are available for your use with this binary version of &brandShortName; as described below. Some of these services (such as Add-on suggestion and update services, the Safe Browsing service, or the Location Aware Browsing notification feature) are enabled by default. If you do not want to use any of these Services or the terms below are unacceptable, instructions on how to disable a particular feature or Service may be found 🔍
en-US &vendorShortName; offers optional web-based services ("Services") that are available for your use with this binary version of &brandShortName; as described below. Some of these services (such as Add-on suggestion and update services, the Safe Browsing service, or the Location Aware Browsing notification feature) are enabled by default. If you do not want to use any of these Services or the terms below are unacceptable, instructions on how to disable a particular feature or Service may be found 🔍
es-AR &vendorShortName; ofrece servicios opcionales basados en la web ("Servicios") que están disponibles para usar con esta versión binaria de &brandShortName; como se describe a continuación. Algunos de estos servicios (tales como las sugerencias de complementos y los servicios de actualización, la navegación segura o la notificación de la función de ubicación geográfica) están habilitadas de manera predeterminada. Si no quiere utilizar ninguno de estos servicios o los siguientes términos le resultan inaceptables, existen instrucciones sobre cómo deshabilitar alguna función o servicio en particular 🔍
es-ES &vendorShortName; ofrece servicios web opcionales ("Servicios") que están disponibles para su uso con esta versión binaria de &brandShortName;, como se describe más abajo. Algunos de estos servicios (tales como los servicios de recomendación y actualización de complementos, el servicio de navegación segura o la característica de notificación de navegación basada en ubicación) están activados por defecto. Si no quiere usar alguno de estos servicios o los términos de debajo no le resultan aceptables, puede encontrar instrucciones sobre cómo desactivar una característica o servicio en particular 🔍
fi &vendorShortName; tarjoaa valinnaisia verkkopohjaisia palveluita ("Palvelut"), jotka ovat käytettävissäsi tämän &brandShortName;:n binaariversion kanssa, kuten alla on kuvattu. Jotkut näistä palveluista (kuten lisäosien ehdotus ja päivitys, Safe Browsing tai sijaintitietoisen selaamisen ilmoitusominaisuus) ovat oletuksena käytössä. Jos et halua käyttää mitään näistä palveluista tai alla olevia ehtoja ei voi hyväksyä, ohjeet tietyn ominaisuuden tai palvelun poistamiseksi käytöstä löytyy 🔍
fr &vendorShortName; met à disposition des services facultatifs (« Services »), comme la suggestion et la mise à jour de modules complémentaires, la fonctionnalité de blocage de sites malveillants, ou la Navigation géolocalisée, qui sont mis à votre disposition dans cette version binaire de &brandShortName; comme décrit ci-dessous. Ces services sont activés par défaut. Si vous ne voulez pas utiliser Les Services ou si vous trouvez que les modalités ci-dessous ne sont pas acceptables, les instructions pour désactiver un service ou une fonctionnalité en particulier sont disponibles 🔍
hu A &vendorShortName; választható web-alapú szolgáltatásokat biztosít ("Szolgáltatások"), amelyek a &brandShortName; ezen bináris verziójában érhetőek el, a lent leírtak szerint. Néhány ilyen szolgáltatás (mint a Kiegészítő javaslat és a frissítési szolgáltatások, a Biztonságos böngészés szolgáltatás vagy a Helyfüggő értesítés funkció) alapból be van kapcsolva. Ha nem szeretné valamelyik Szolgáltatást használni, vagy a lenti feltételek nem elfogadhatóak, akkor a funkció vagy Szolgáltatás letiltásának leírása elérhető 🔍
it &vendorShortName; offre servizi opzionali basati sul web ("Servizi"), distribuiti con questa versione dell'eseguibile di &brandShortName; nei termini descritti di seguito. Alcuni di questi servizi (come il suggerimento o l'aggiornamento dei componenti aggiuntivi, la funzionalità Safe Browsing o la funzionalità di notifica della navigazione geolocalizzata) sono abilitati come impostazione predefinita. Se non si desidera utilizzare tali Servizi oppure i termini di utilizzo risultano inaccettabili, è possibile trovare 🔍
ja &vendorShortName; は、搭載された機能のために用意されたウェブベースの情報サービス (以下「本サービス」と呼びます) を利用しており、これらは下記の通り &brandShortName; のバイナリー版とともに利用できます。これらのサービス (アドオンの提案と更新サービス、セーフブラウジングサービス、位置情報を利用したウェブブラウジングの通知機能) の一部は既定で有効です。 本サービスのいずれかをご利用になりたくない場合、または以下の利用規約を受け入れられない場合は、 🔍
ja-JP-mac &vendorShortName; は、搭載された機能のために用意されたウェブベースの情報サービス (以下「本サービス」と呼びます) を利用しており、これらは下記の通り &brandShortName; のバイナリー版とともに利用できます。これらのサービス (アドオンの提案と更新サービス、セーフブラウジングサービス、位置情報を利用したウェブブラウジングの通知機能) の一部はデフォルトで有効です。 本サービスのいずれかをご利用になりたくない場合、または以下の利用規約を受け入れられない場合は、 🔍
ka &vendorShortName;გთავაზობთ ინტერნეტზე დაფუძნებულ მომსახურებებს ("სერვისებს"), რომელიც ხელმისაწვდომია &brandShortName;-ის ორობითი კოდის ვერსიით სარგებლობისას, ქვემოთ მოცემული პირობების თანახმად. ზოგიერთი მათგანი (მაგალითად, დამატებების შემოთავაზებისა და განახლების სერვისები, უსაფრთხო თვალიერების სერვისი, ან ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებული მომსახურებები) ჩართულია ნაგულისხმევად. თუ არ გსურთ რომელიმე ამ სერვისით სარგებლობა, ან მოცემული პირობები მიუღებელია, მათი გამორთვის ინსტრუქციები შეგიძლიათ იხილოთ 🔍
nb-NO &vendorShortName; tilbyr valgfrie nettbaserte informasjonstjenester («Tjenestene») som er tilgjengelig for din bruk med denne binære versjonen av &brandShortName;, som beskrevet nedenfor. Noen av disse tjenestene (for eksempel utvidelsesforslag og oppdateringstjenester, tjenesten for trygg nettlesing eller varselsfunksjonen for stedsbevisst nettlesing) er aktivert som standard. Hvis du ikke vil bruke noen av disse tjenestene, eller vilkårene nedenfor er uakseptable, kan du finne instruksjoner om hvordan du deaktiverer en bestemt funksjon eller tjeneste 🔍
nl &vendorShortName; biedt optionele webgebaseerde diensten (‘Diensten’) aan, die beschikbaar zijn voor uw gebruik met deze binaire versie van &brandShortName;, zoals hieronder beschreven. Enkele van deze diensten (zoals de add-on-suggestie- en -updateservice, de dienst Safe Browsing of de notificatiefunctie van de dienst Locatiebewust navigeren) zijn standaard geactiveerd. Als u een of meer van deze diensten niet wilt gebruiken of de voorwaarden hieronder niet wilt accepteren, kunt u 🔍
pt-BR A &vendorShortName; oferece serviços opcionais baseados na web ("Serviços") que estão disponíveis para seu uso com esta versão binária do &brandShortName; como descrito abaixo. Alguns desses serviços (como serviços de sugestões e atualização de extensões, o serviço de navegação segura, ou o recurso de notificação de navegação sensível à localização) são ativados por padrão. Se você não quiser usar quaisquer desses Serviços ou os termos abaixo não são aceitáveis, instruções de como desativar um recurso ou Serviço em particular podem ser encontrados 🔍
pt-PT O &vendorShortName; oferece serviços web opcionais ("Serviços") que estão disponíveis para sua utilização com esta versão binária do &brandShortName;, tal como descrito abaixo. Alguns destes serviços (tais como os serviços de sugestões e atualização de extras, o serviço de navegação segura ou a funcionalidade de notificação de navegação com conhecimento da localização) estão ativas por predefinição. Se não quiser utilizar qualquer um destes serviços ou os termos abaixo não são aceitáveis, instruções para desativar uma determinada funcionalidade ou serviços podem ser encontradas 🔍
ru &vendorShortName; предоставляет опциональные веб-службы (далее «Службы») доступные для вас в этой бинарной версии &brandShortName;, как описано ниже. Некоторые из этих служб (такие как службы предложения и обновления Дополнений, служба Safe Browsing или функция уведомления об Определении местоположения при веб-серфинге) включены по умолчанию. Если вы не хотите использовать какую-либо из этих Служб или приведённые ниже условия их использования для вас неприемлемы, то инструкции по тому, как отключить конкретную функцию или Службу, можно найти 🔍
sk &vendorShortName; ponúka voliteľné služby webových stránok ("Services"), ktoré sú dostupné v tejto binárnej verzii aplikácie &brandShortName; za podmienok uvedených nižšie. Niektoré tieto služby (napríklad navrhovanie doplnkov, aktualizačné služby, Safe Browsing, či prehliadanie s geolokáciou) sú v predvolenom nastavení povolené. Ak nechcete žiadnu z týchto služieb používať alebo sú pre vás podmienky uvedené nižšie neakceptovateľné, postup na vypnutie určitej funkcie alebo služby nájdete 🔍
sl &vendorShortName; ponuja neobvezne spletne storitve ("Storitve"), ki so na voljo za uporabo s to binarno različico &brandShortName;, kot je spodaj opisano. Nekatere od teh storitev (na primer storitve dodatkov za predloge in posodobitve, storitev varnega brskanja ali funkcija obveščanja o brskanju z lokacijo) so privzeto omogočene. Če ne želite uporabljati nobene od teh storitev, ali pa so spodnji pogoji nesprejemljivi, lahko najdete navodila, kako onemogočiti določeno funkcijo ali storitev, 🔍
sv-SE &vendorShortName; erbjuder tilläggstjänster ("Tjänster"), som du kan använda i den här binära versionen av &brandShortName; och som beskrivs nedan. Vissa av dessa tjänster (såsom förslag och uppdateringar av tillägg, Säker surfning och notifieringar från tjänsten positionsberoende surfning) är från början aktiverade. Om du inte vill använda tjänsterna eller om nedanstående villkor är oacceptabla, hittar du instruktioner för hur man inaktiverar en viss funktion eller tjänst 🔍
zh-CN &vendorShortName; 提供可选的基于网络的服务,您可在如下所述的 &brandShortName; 二进制版本中使用这些功能。一些服务(例如附加组件的推荐和更新服务、安全浏览服务、位置感知浏览及通知功能)是默认启用。如果您完全不想使用这些服务,或者无法接受如下条款,您可以禁用服务,操作方法见 🔍
zh-TW &vendorShortName; 將附加元件推薦及更新服務、安全瀏覽服務、位置感知瀏覽通知功能等選用服務(以下簡稱「服務」),透過此二進位版本的 &brandShortName; 提供給您使用。若您不想要使用這些「服務」或不接受以下的服務條款,可在 🔍
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.