Transvision

All translations for this string:

devtools/client/tooltips.ftl:inactive-css-not-display-block-on-floated

Locale Translation  
ar غيّر المحرّك قيمةَ العرض/<strong>display</strong> لتصير <strong>block</strong> إذ العنصر <strong>طافٍ/float</strong>. 🔍
be Значэнне <strong>display</strong> было заменена рухавіком на <strong>block</strong>, таму што элемент <strong>floated</strong>. 🔍
bn <strong>প্রদর্শন</strong> মান ইঞ্জিন দ্বারা পরিবর্তিত <strong>ব্লক</strong> হয়েছে কারণ উপাদানটি <strong>ফ্লোটেড</strong>। 🔍
br The <strong>display</strong> value has been changed by the engine to <strong>block</strong> because the element is <strong>floated</strong>. 🔍
cak Ri <strong>tz'etoj</strong> xujäl retal pa ri motor richin <strong>blok</strong> ruma chi ri ch'akulal <strong>jun k'o wi</strong>. 🔍
cs Hodnota vlastnosti <strong>display</strong> byla automaticky nastavena na <strong>block</strong>, protože je nastavena vlastnost <strong>float</strong>. 🔍
cy Mae'r peiriant wedi newid y gwerth <strong>display</strong> i <strong>block</strong> oherwydd bod yr elfen yn <strong>arnofio</strong>. 🔍
da Værdien <strong>display</strong> er blevet ændret til <strong>block</strong> fordi elementet er <strong>floated</strong>. 🔍
de Der Wert <strong>display</strong> wurde automatisch auf den Wert <strong>block</strong> geändert, weil das Element auf <strong>float</strong> gesetzt wurde. 🔍
dsb Gódnota <strong>display</strong> jo se změnił pśez engine do <strong>block</strong>, dokulaž element jo <strong>floated</strong>. 🔍
el Η τιμή <strong>display</strong> έχει αλλάξει από τη μηχανή σε <strong>block</strong> επειδή το στοιχείο είναι <strong>floated</strong>. 🔍
en-CA The <strong>display</strong> value has been changed by the engine to <strong>block</strong> because the element is <strong>floated</strong>. 🔍
en-GB The <strong>display</strong> value has been changed by the engine to <strong>block</strong> because the element is <strong>floated</strong>. 🔍
en-US The <strong>display</strong> value has been changed by the engine to <strong>block</strong> because the element is <strong>floated</strong>. 🔍
eo La valoro de <strong>display</strong> estis ŝanĝita de la motoro al <strong>block</strong> ĉar la elemento estas <strong>floated</strong>. 🔍
es-AR El motor cambió el valor de <strong>display</strong> a <strong>block</strong> porque el elemento es <strong>floated</strong>. 🔍
es-CL El valor de <strong>display</strong> ha sido cambiado por el motor a <strong>block</strong> porque el elemento es <strong>floated</strong>. 🔍
es-ES El motor cambió el valor de <strong>display</strong> a <strong>block</strong> porque el elemento es <strong>floated</strong>. 🔍
es-MX El motor cambió el valor de <strong>display</strong> a <strong>block</strong> porque el elemento es <strong>floated</strong>. 🔍
et The <strong>display</strong> value has been changed by the engine to <strong>block</strong> because the element is <strong>floated</strong>. 🔍
eu Motorrak <strong>display</strong> balioa <strong>block</strong>-era aldatu du elementua <strong>flotatzen</strong> dagoelako. 🔍
fi The <strong>display</strong> value has been changed by the engine to <strong>block</strong> because the element is <strong>floated</strong>. 🔍
fr La valeur <strong>display</strong> a été modifiée par le moteur en <strong>block</strong> car l’élément est <strong>flottant</strong>. 🔍
fur Il valôr di <strong>display</strong> al è stât cambiât a <strong>block</strong> dal motôr, parcè che l'element al è <strong>floated</strong>. 🔍
fy-NL De wearde <strong>display</strong> is troch de engine yn <strong>block</strong> wizige, omdat it elemint <strong>floated</strong> is. 🔍
gd The <strong>display</strong> value has been changed by the engine to <strong>block</strong> because the element is <strong>floated</strong>. 🔍
gl O valor de <strong>display</strong> foi cambiado polo motor a <strong>block</strong> porque o elemento está <strong>flotado</strong>. 🔍
gn Pe mongu’eha omoambue <strong>jehecha</strong> repykue <strong>jokoha</strong> pe mba’eporu oĩgui <strong>vevuihápe</strong>. 🔍
he הערך של <strong>display</strong> השתנה על־ידי המנוע ל־<strong>block</strong> מכיוון שהרכיב הוא <strong>floated</strong>. 🔍
hr Vrijednost za <strong>display</strong> promijenjena je u <strong>block</strong> jer je element postavljen na <strong>float</strong>. 🔍
hsb Hódnota <strong>display</strong> je so přez engine do <strong>block</strong> změnił, dokelž element je <strong>floated</strong>. 🔍
hu A <strong>display</strong> értéket <strong>blokkolásra</strong> változtatta a motor, mert az elem <strong>lebegő</strong>. 🔍
hy-AM <strong>ցուցադրման</strong> արժեքը փոխվել է ենթահամակարգի կողմից <strong>արգելափակել</strong>, որովհետև բաղադրիչը <strong>տեղաշարժվել է</strong>։ 🔍
hye <strong>ցուցադրման</strong> արժէքը փոխուել է ենթահամակարգի կողմից <strong>արգելափակել</strong>, որովետեւ բաղադրիչը <strong>տեղաշարժուել է</strong>։ 🔍
ia Le motor ha cambiate le valor de <strong>display</strong> a <strong>block</strong> perque le elemento es <strong>floated</strong>. 🔍
id Nilai <strong>display</strong> telah diubah oleh mesin menjadi <strong>block</strong> karena elemennya <strong>mengambang</strong>. 🔍
it Il valore di <strong>display</strong> è stato modificato in <strong>block</strong> in quanto l’elemento è <strong>floated</strong>. 🔍
ja この要素は <strong>floated</strong> であるため、<strong>display</strong> の値はエンジンによって <strong>block</strong> に変更されました。 🔍
ja-JP-mac この要素は <strong>floated</strong> であるため、<strong>display</strong> の値はエンジンによって <strong>block</strong> に変更されました。 🔍
ka The <strong>display</strong> value has been changed by the engine to <strong>block</strong> because the element is <strong>floated</strong>. 🔍
kab Azal <strong>display</strong> ibeddel-it umsedday ɣer <strong>block</strong> acku aferdis d <strong>flottant</strong>. 🔍
kk <strong>display</strong> қасиетінің мәні қозғалтқышпен <strong>block</strong> етіп өзгертілді, өйткені элемент <strong>қалқымалы</strong>. 🔍
ko 요소가 <strong>floated</strong>이므로 <strong>display</strong> 값이 엔진에 의해 <strong>block</strong>으로 변경되었습니다. 🔍
lt Varikliukas pakeitė <strong>display</strong> reikšmę į <strong>block</strong>, nes elementas yra su <strong>float</strong>. 🔍
nb-NO The <strong>display</strong> value has been changed by the engine to <strong>block</strong> because the element is <strong>floated</strong>. 🔍
nl De waarde <strong>display</strong> is door de engine in <strong>block</strong> gewijzigd omdat het element <strong>floated</strong> is. 🔍
nn-NO The <strong>display</strong> value has been changed by the engine to <strong>block</strong> because the element is <strong>floated</strong>. 🔍
oc La valor <strong>display</strong> es estada modificada pel motor en <strong>block</strong> perque l’element es <strong>floated</strong>. 🔍
pl Wartość <strong>display</strong> została zmieniona przez silnik na <strong>block</strong>, ponieważ element to <strong>floated</strong>. 🔍
pt-BR O valor de <strong>display</strong> foi alterado pelo mecanismo para <strong>block</strong> porque o elemento é <strong>floated</strong>. 🔍
pt-PT O valor de <strong>display</strong> foi alterado pelo motor para <strong>block</strong> porque o elemento é <strong>floated</strong>. 🔍
rm The <strong>display</strong> value has been changed by the engine to <strong>block</strong> because the element is <strong>floated</strong>. 🔍
ro Valoarea <strong>display</strong> a fost modificată de motor în <strong>block</strong> deoarece elementul este <strong>floated</strong>. 🔍
ru Значение свойства <strong>display</strong> было изменено движком на <strong>block</strong>, так как элемент <strong>плавающий</strong>. 🔍
sat <strong>block</strong> ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ <strong>display</strong> ᱮᱞ ᱫᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱢᱩᱱᱟ ᱫᱚ <strong>floated</strong> ᱠᱟᱱᱟ ᱾ 🔍
sk Hodnota vlastnosti <strong>display</strong> bola vykresľovačom zmenená na <strong>block</strong>, pretože prvok je <strong>plávajúci</strong>. 🔍
skr انجݨ دے ذریعہ <strong>ڈسپلے</strong> دی قدر کوں <strong>بلاک</strong> وِچ تبدیل کر ݙتا ڳیا ہے کیوں جو عنصر <strong>فلوٹ</strong> ہے۔ 🔍
sl Pogon je spremenil vrednost <strong>display</strong> v <strong>block</strong>, ker je element nastavljen na <strong>float</strong>. 🔍
sq Vlera <strong>display</strong> është ndryshuar nga motori në <strong>block</strong>, ngaqë elementi është <strong>floated</strong>. 🔍
sr The <strong>display</strong> value has been changed by the engine to <strong>block</strong> because the element is <strong>floated</strong>. 🔍
sv-SE Värdet <strong>display</strong> har ändrats av motorn till <strong>block</strong> eftersom elementet är <strong>floated</strong>. 🔍
tg Қимати хусусияти <strong>display</strong> аз тарафи низом ба <strong>block</strong> иваз карда шуд, зеро ки унсур дорои қимати <strong>floated</strong> мебошад. 🔍
th ค่า <strong>display</strong> ได้ถูกเปลี่ยนโดยเอนจินเป็น <strong>block</strong> เนื่องจากมีอิลิเมนต์แบบ <strong>floated</strong> 🔍
tl Ang <strong>display</strong> value ay binago ng engine sa <strong>block</strong> dahil ang element ay <strong>floated</strong>. 🔍
tr Bu eleman <strong>floated</strong> olduğu için <strong>display</strong> değeri motor tarafından <strong>block</strong> olarak değiştirildi. 🔍
uk Значення <strong>display</strong> було замінено рушієм на <strong>block</strong>, тому що цей елемент <strong>floated</strong>. 🔍
vi Giá trị <strong>display</strong> đã được thay đổi bởi máy thành <strong>block</strong> vì phần tử là <strong>floated</strong>. 🔍
zh-CN 由于是 <strong>floated</strong> 元素,引擎已将 <strong>display</strong> 值更改为 <strong>block</strong>。 🔍
zh-TW 由於是 <strong>floated</strong> 元素,繪圖引擎已將 <strong>display</strong> 值更改為 <strong>block</strong>。 🔍
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.