Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity sk en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
sk
{ $count -> [1] Týmto odstránite prihlasovacie údaje, ktoré ste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všetkých zariadeniach synchronizovaných s vaším účtom. Týmto sa odstránia aj upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [one] Týmto odstránite prihlasovacie údaje, ktoré ste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všetkých zariadeniach synchronizovaných s vaším účtom. Týmto sa odstránia aj upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [few] Týmto odstránite všetky prihlasovacie údaje, ktoré ste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všetkých zariadeniach synchronizovaných s vaším účtom. Týmto sa odstránia aj upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [many] Týmto odstránite všetky prihlasovacie údaje, ktoré ste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všetkých zariadeniach synchronizovaných s vaším účtom. Týmto sa odstránia aj upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. *[other] Týmto odstránite všetky prihlasovacie údaje, ktoré ste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všetkých zariadeniach synchronizovaných s vaším účtom. Týmto sa odstránia aj upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.