Transvision

Filter by folder:

Show all results editor

Displaying 1 result:

Entity en-US uz
Entity # all locales editor • ui • chrome • composer • editor.properties
NoAltText
en-US
If the image is relevant to the content of the document, you must supply alternate text that will appear in text-only browsers, and that will appear in other browsers when an image is loading or when image loading is disabled.
uz
Agar rasm hujjat mazmuniga yaqin bo‘lsa, faqat matn ko‘rinadigan brauzerlarda ko‘rinadigan muqobil matnni ham kiritishingiz kerak. U boshqa brauzerlarda rasm yuklanayotganda yoki rasmni yuklash o‘chirib qo‘yilganda ko‘rinadi.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.