Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US tr
Entity # all locales mail • chrome • messenger • prefs.properties
confirmDeferAccountWarning
en-US
If you store this account's new mail in a different account's Inbox, you will no longer be able to access already downloaded e-mail for this account. If you have mail in this account, please copy it to another account first.\n\nIf you have filters that filter mail into this account, you should disable them or change the destination folder. If any accounts have special folders in this account (Sent, Drafts, Templates, Archives, Junk), you should change them to be in another account.\n\nDo you still want to store this account's e-mail in a different account?
tr
Bu hesabın yeni postalarını farklı bir hesabın gelen kutusunda depolarsanız, bu hesap için daha önce indirilmiş e-postalara artık ulaşamayacaksınız. Bu hesapta e-postalarınız varsa lütfen önce onları başka bir hesaba kopyalayın.\n\nBu hesaba e-posta taşıyan süzgeçleriniz varsa onları devre dışı bırakmalı veya hedef dizinlerini değiştirmelisiniz. Bu hesapta özel dizinleri (Giden, Taslak, Şablonlar, Arşivler, Gereksiz) olan hesaplar varsa onları başka bir hesaba dahil olacak şekilde değiştirmelisiniz.\n\nHâlâ bu hesabın e-postalarını başka bir hesapta depolamak istiyor musunuz?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.