Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US tr
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
dnsNotFound.longDesc
en-US
<p>The browser could not find the host server for the provided address.</p><ul><li>Did you make a mistake when typing the domain? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> instead of <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Are you certain this domain address exists? Its registration may have expired.</li><li>Are you unable to browse other sites? Check your network connection and DNS server settings.</li><li>Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.</li></ul>
tr
<p>Tarayıcı girilen adresin sunucularını bulamadı.</p><ul><li>Alan adını yanlış girmiş olabilirsiniz. (Örneğin <q><strong>www</strong>.mozilla.org.tr</q> yerine <q><strong>ww</strong>.mozilla.org.tr</q> yazılmıştır.)</li><li>Bu alan adı gerçekten kullanılmıyor olabilir. Kullanım tarihi sona erdiğinden kayıtlardan silinebilir.</li><li>Belki diğer siteleri de açamıyorsunuzdur. Ağ bağlantınızı ve DNS sunucu ayarlarınızı gözden geçirin.</li><li>Bilgisayarınız ya da ağınız güvenlik duvarıyla çevrili olabilir. Düzgün yapılmayan ayarlar internete erişmenizi engeller.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.