Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US szl
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
dnsNotFound.longDesc
en-US
<p>The browser could not find the host server for the provided address.</p><ul><li>Did you make a mistake when typing the domain? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> instead of <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Are you certain this domain address exists? Its registration may have expired.</li><li>Are you unable to browse other sites? Check your network connection and DNS server settings.</li><li>Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.</li></ul>
szl
<p>Przeglōndarka niy poradziyła znojść dōmowego serwera do tyj adresy.</p><ul><li>Na zicher ta adresa je dobrze wkludzōno? (bez przikłod <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q>, a niy <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Na isto ta dōmyna durch je? Możno jeji registracyjo sie przedowniyła.</li><li>Niy idzie ôdewrzić żodnyj inkszyj strōny? Badnij na połōnczynie z necym i nasztalowania serwera DNS.</li><li>Kōputer je chrōniōny ôd firewalla abo serwera proxy? Felerne nasztalowania mogōm zawodzać w przeglōndaniu internetu.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.