Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 1 result:

Entity en-US sv-SE
Entity # all locales suite • chrome • branding • aboutRights.dtd
rights3.webservices-a
en-US
&brandFullName; offers optional web-based services ("Services") that are available for your use with this binary version of &brandShortName; as described below. Some of these services (such as Add-on suggestion and update services, the Safe Browsing service, or the Location Aware Browsing notification feature) are enabled by default. If you do not want to use any of these Services or the terms below are unacceptable, instructions on how to disable a particular feature or Service may be found
sv-SE
&brandFullName; erbjuder tilläggstjänster ("Tjänster"), som du kan använda i den här binära versionen av &brandShortName; och som beskrivs nedan. Vissa av dessa tjänster (såsom förslag och uppdateringar av tillägg, Säker surfning och notifieringar från tjänsten positionsberoende surfning) är från början aktiverade. Om du inte vill använda tjänsterna eller om nedanstående villkor är oacceptabla, hittar du instruktioner för hur man inaktiverar en viss funktion eller tjänst
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.