Transvision

Filter by folder:

Show all results extensions

Displaying 1 result:

Entity en-US sv-SE
Entity # all locales extensions • irc • chrome • chatzilla.properties
cmd.motif.help
en-US
Sets the default CSS file used for the message tabs. <motif> can be a URL to a .css file, or the shortcut "dark" or "light". See the ChatZilla homepage at <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/> for more information on how to style ChatZilla. See also |network-motif|, |channel-motif|, |user-motif|.
sv-SE
Välj den förvalda CSS-fil som används för meddelandeflikar. <motif> kan vara en URL till en .css-fil, eller någon av snabbvalen "default", "light", och "dark". För mer information om hur du kan ändra stil på ChatZilla, se ChatZillas webbplats <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/> (på engelska). Se även |user-motif|.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.