Transvision

Filter by folder:

Show all results extensions

Displaying 1 result:

Entity en-US sv-SE
Entity # all locales extensions • irc • chrome • ceip.dtd
intro.label
en-US
The ChatZilla Customer Experience Improvement Program collects information about how you use ChatZilla, without interrupting you. This helps the developers identify which ChatZilla features to improve. No information is used to identify or contact you.
sv-SE
ChatZillas program för kundupplevelsens förbättring insamlar uppgifter om hur du använder ChatZilla utan att avbryta dig. Det hjälper utvecklarna att identifiera vilka funktioner som bör förbättras i ChatZilla. Inga uppgifter används för att identifiera eller kontakta dig.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.