Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US sv-SE
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
contentBlocking.breakageReportView2.description
en-US
Content blocking can cause problems with some websites. When you report problems, you’ll help make &brandShortName; better for everyone. (This will send a URL as well as information about your browser settings to Mozilla.)
sv-SE
Innehållsblockering kan orsaka problem med vissa webbplatser. När du rapporterar problem hjälper du till att göra &brandShortName; bättre för alla. (Detta skickar en URL samt information om dina webbläsarinställningar till Mozilla.)
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.