Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales mail • messenger • otr • am-im-otr.ftl
account-otr-description2
en-US
{ -brand-short-name } supports end-to-end encryption of one-to-one conversations based on OTR. This prevents third parties from eavesdropping on a conversation. This kind of end-to-end encryption can only be used when the other person also uses software that supports OTR.
sq
{ -brand-short-name } mbulon fshehtëzim skaj-më-skaj në biseda tek-për-tek, bazuar në OTR. Kjo u pengon palëve të treta të përgjojnë një bisedë. Ky lloj fshehtëzimi skaj-më-skaj mund të përdoret vetëm kur edhe personi tjetër përdor program që mbulon OTR-në.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.