Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales mail • chrome • messenger • addressbook • ldapAutoCompErrs.properties
15000
en-US
Verify that the Hostname is correct, and then try again, or else contact your System Administrator. To verify that the Hostname is correct, from the Edit menu, choose Preferences, then choose Mail & Newsgroups, and then choose Addressing. Click Edit Directories, and select the LDAP server being used. Click Edit to display the Hostname.
sq
Verifikoni që Strehëemri është i saktë, dhe mandej riprovoni, ose ndryshe lidhuni me Përgjegjësin e Sistemit tuaj. Për t’u siguruar që Strehëemri është i saktë, prej menusë Përpunoni, zgjidhni Parapëlqime, mandej zgjidhni Postë & Grupe Lajmesh, dhe mandej zgjidhni Adresim. Klikoni mbi Përpunoni Drejtori, dhe përzgjidhni shërbyesin LDAP e përdorur. Që të shfaqet Strehëemri, klikoni mbi Përpunoni.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.